• Născută la 28 noiembrie 1938 în Călinești-Suceava într-o familie de învăţători.
 • Căsătorită, mamă a unui fiu,
 • Absolventă a liceului de fete din Suceava/1955 și a facultăţii de Chimie Industrială Iaşi/1960,
 •  Responsabilităţi tehnice în Combinatul, Centrala şi Institutul de cercetare şi proiectare pentru celuloză şi hârtie Brăila (1960-1986),
 • Refugiat politic în Franţa/1986,
 •  Cercetător în Institutul de Cercetări Atomice Grenoble, autor a trei brevete în domeniul polimerilor conductori (1988-2001),
 • Membru (stagiar) al  Uniunii Scriitorilor din România filiala Iași și a Societății Scriitorilor Bucovineni/2010.

Responsabilități în numeroase acțiuni care vizează ameliorarea imaginii României, printre care se menționează:

 • 2003, inițiatorul și responsabilul proiectului « Un autre regard » care a constat  în schimbul între două echipe de artiști  plastici (din Bucovina și din Chartreuse) care au creat pe tema patrimoniului din cealaltă țară. Acțiunea s-a finalizat cu o frescă realizată de o echipă mixtă într-un local cultural din Chartreuse, a unui vernisaj cu peste 100 tablouri și sculpturi și editarea unui album de prezentare a acțiunii,
 • 2007, organizarea la universitatea « Stendhal » din Grenoble a serii literare « Periplu prin literatura Bucovinei» având ca invitați pe doamna Elena Brândușa STEICIUC profesor la Universitatea din Suceava și pe domnul Bernard CAMBOULIVES, profesor din Besançon, autor al unei antologii a literaturii române,
 • 2008, prezentarea de către formația folclorică« Arcanul » din Fundu Moldovei) a unor spectacole de sală și stradale, cu tradițiile românești de Crăciun și Anul Nou,
 • 2011, acțiunea « Mărțișorul » în care s-a prezentat o expoziție destinată acestui simbol de primăvară la români și s-a organizat o sărbătoare la care au participat peste 100 invitați români și francezi.
 • 2013, acțiunea « Scriitorul Matei VIŞNIEC printre noi »  care se va desfășura  la data de 5 octombrie, în orașul Saint Laurent du Pont constând dintr-un dialog cu invitatul urmat de spectacolul « L’homme poubelle ».

Debutul

 • Atracţia pentru literatură și scris se situiază în perioada liceului (poezie și scurte texte publicate în ziarul local) însă profesia de inginer nu a lăsat timp scrisului,
 • Așternerea pe hârtie se produce  abia în dificila perioadă de dezrădăcinare, reprezentând, așa cum spunea Emil CIORAN, o  « terapie psihică »,
 • Poezia « Mărțișor Doinei Cornea » este difuzată la postul de radio « Europa liberă »/martie 1988  și ulterior publicată în revista « Căminul românesc »-Geneva,
 • Romanul « Conștiințe captive » scris în perioada 1988-1991 rămâne în manuscris fiind considerat de autoare ca având conținut prea tehnic.

Lucrări editate

 • Nuvela în limba franceză « Rêve de chien. Rêve d’homme »  (publicată sub pseudonimul  Ecaterina PETRE) vede lumina tiparului în martie 1990 la editura « Vernet » din Isère. Această nuvelă este dedicată memoriei tinerilor compatrioți români care și-au jertfit viața pentru libertate în decembrie 1989. Sub prezentarea făcută de profesoara de literatură franceză Michele BAUDIN nuvela este prezentată în cadrul târgului de primăvară « Alpes-expo » 1990 din Grenoble la care participă pentru prima dată formații de artiști din România ieșită de sub dictatură. Articolul care se referă la această nuvelă, « Liberté, j’écris ton nom » al jurnalistei Brigitte PAIN apare în ziarul  « Dauphiné liberée »/ aprilie 1990.
 • Romanul  în limba română « Intâia viaţă » (publicat sub pseudonimul Ecaterina Petre) care apare în 1998 la editura « Noël »-Iaşi  este lansat  în septembrie 1998 la librăria « Junimea »-Iași, fiind prezentat de profesoara Gloria LĂCĂTUŞU precum și la librăriile « Panait ISTRAÏ » din Brăila și « Mihai Eminescu »  din Suceava cu prezentări făcute de profesoara Maria COGALNICEANU și medicul Ioan POPA respectiv jurnalistul Doru POPOVICI și profesoara Silvia FEKET. Articole referitoare la « Intâia viaţă » apar în ziarele « Libertatea » (Brăila), « Monitorul de Suceava »,  « Actualitatea Sucevii » și revista « Cartea » din Israel. Scris sub formă epistolară, acest roman prezintă drama unei jumătăți de secol sub dictatura comunistă. In cronica profesoarei Maria COGALNICEANU putem citi printre altele : « Admirabilă este desinhibarea personajului narator, dezinvoltura forței de analiză, luciditatea cu care înțelege istoria dar și lirismul cu care și-o asumă… »
 • Romanul  în limba română « Ucenicia umilinței » (publicat sub pseudonimul Ecaterina Petre) apare în 2001 la editura « Junimea »-Iaşi și este lansat în toamna aceluiași an la librăria « Junimea »-Iași sub prezentarea reputatului profesor de estetică literară la Universitatea ieșeană Alexandru HUSAR care îl elogiază cu cuvinte precum :  « In primul rând este fermitatea frazei, absența artificialului, eleganța și sobrietatea stilului, forța de convingere a cuvâtului care este autentic, scos din inima unui om care a trăit…  ».  Cartea, a cărei acțiune se petrece « … într-o libertate tulburată de Dor și de Rădăcină » așa cum spune poetul Mihai VICOL din Suceava, este  ecoul parcurgerii unui drum anevoios de construire a dublei identități în patria de adopție. Prezentarea făcută de Elena Brândușa STEICIUC profesoară la Universitatea din Suceava ca și răsunetele provocate în presa suceveană (Mihai Vicol, Doina Cernica, Remus Vatamanu, Constantin Severin) insistă  asupra dificultăților vieții nu tocmai « roz » în occidentul mult râvnit de români.
 • Primul roman în limba franceză, semnat de data asta cu adevăratul nume al autoarei,  este  « La nuit des cigales »  care apare în anul 2004 la  editura « ThoT » din Grenoble. Acest roman de ficțiune se poate asemăna cu o cascadă de personage și evenimente deloc străine vieții în Franța de azi. Drogul, crima, trădarea și hărțuirea morală  nu contenesc să escaladeze viețile oamenilor normali. Confruntarea continuă între rău și bine cu triumful fericit al acestuia din urmă este alertă, dând cititorului impresia de a parcurge un roman polițist. Această carte a beneficiat de cronica criticului literar Jacques ROGGERO (scriitor și muzicolog) din Isère care, printre altele scrie : « Cornelia ne demonstrează în ce măsură cunoaște prețul fiecărui lucru la care are pe deplin acces grație paletei sale literare și umane larg deschise. Femeia asta este în același timp puternică și gingașă iar verbul ‘’a trișa’’ nu îi ornează vocabularul făcându-ne să remarcăm talentul său de necontestat… ». Jurnalistele Martine GALIANO și Annabel BROT publică în ziarul « Dauphinée liberée » articole favorabile acestui roman.
 • In  2004 apare la editura « Tipolidana » din Suceava albumul bilingue « Un autre regard », rod al colaborării între Didier TIRARD-COLLET  (foto și informatică) și Cornelia PETRESCU (texte în limbile română și franceză). In acest album se prezintă periplele celor două echipe de artiști care au creat pe tema patrimoniului « celuilalt ». Scurte CV-uri ludice ca și prezentarea a câte trei creații pentru fiecare artist fac din această lucrare o lectură artistică și în același timp de divertisment.
 • Romanul în limba franceză « Semper Stare » apare la editura « l’Harmattan»-Paris în ianuarie 2007. Sub acest titlu sunt reunite de fapt primele două romane apărute sub pseudonim în limba română. Incitarea ‘’întotdeauna în picioare » care ar fi expresia în limba română a titlului latin, își propune să evoce cititorului francez obârșia comună a celor două popoare. Romanul se bucură la lansarea lui din februarie 2007 de un elogios articol în ziarul « Dauphiné liberée » iar cronica profesorului Bernard CAMBOULIVES întregește pertinent buna opinie despre acest roman. Cartea este de asemenea prezentată foarte favorabil de profesorul Pierre LONGRE  în revista on-line a Universității Lyon III, de Monique TURC în revista « Decouverte » și de redacție în revista « Căminul românesc »-Geneva. Dar, cea mai pertinentă și elaborată cronică este cea făcută de profesoara Elena-Brândușa STEICIUC în revista « Bucovina literară » din martie 2007 în care se spune printre altele : « …Fără a fi scriitor profesionist, Cornelia Petrescu, inginer chimist la origine, este un povestitor înnăscut, care știe să găsească un ton potrivit și emoționant, ce nu lasă indiferent cititorul. Episoadele narate au uneori vioiciunea, alteori sobrietatea cerute de evenimentul respectiv… » 
 •  Romanul în limba română « Cercul lui Simion » este  editat de  « Junimea » -Iaşi în iunie 2010 și lansat după scurt timp la Casa Pogor cu prezentarea făcută de Prof. Dr Corneliu NEAMŢU. Bazată pe trăiri personale și pe mărturii reale, acțiunea romanului ne transportă dintr-un spital modern din Franța, unde medici  competenți se luptă zilnic cu suferința și moartea spre… Bucovina. Călătoria eroinei prin partea de Sud a acestei provincii năpăstuite de istorie încearcă o readucere în memorie a istoriei ei. Dacă la acest periplu adaogăm cele « șapte zile petrecute cu Teodora »  în Bucovina de Nord înțelegem de ce  Simona MODREANU scrie, printre altele, în revista « Convorbiri literare » din februarie 2011 că «… scenele ce evocă Gulagul siberian, de un realism copleșitor, nu au nimic de invidiat unor texte similare, nici măcar marelui Soljenițîn… ».
 • Romanul în limba română « Noaptea greierilor » editat de « Junimea »-Iași în august 2012 este transpunerea făcută de autor romanului  « La nuit des cigales » editat în limba franceză în anul 2004. Revenirea la limba maternă face proba necontenitului impuls al autoarei de a se reîntoarce la rădăcini așa cum sesizează foarte bine Elena Brândușa STEICIUC în cronica din « Bucovina literară »-Suceava din octombrie 2012 : « … Experiența exilului , a rupturii de mediul și cultura de origine, apoi noul mod de viață din țara de adopție au constituit -ca în cazul tuturor ‘’dezrădăcinaților’’ din acest ultim secol al migrărilor- un catalizator pentru intelectualul de formație științifică, dar cu sensibilitate literară…. »
 • Culegerea de nuvele în limba franceză «Les écorces d’orange », editată atât pe suport hârtie cât și on-line de editura « Mon Petit Editeur »-Paris în septembrie 2010 reunește cinci nuvele  dintre care cea mai impresionantă i-a conferit titlul. Plecând de la povestea adevărată a bătrânei Ioana ‘’uitată’’ 18 ani în temnițele comuniste deoarece capra ei a luat între coarne portretul președintelui Gheorghiu Dej se ajunge la imaginarele teme ale nuvelelor cu doar un picior în realitate « Hyperion » și « Parfumul fresiei » Astfel cititorul este transportat în lumi diferite și este înclinat să  dea crezare criticului Jacques ROGGERO care spune printre altele : « …Cornelia este o femeie de temperament care știe să dea fiecărui lucru, fiecărei fapte sau întâmplări adevăratul lor nume și sens… ».
 • Volumul bibliofil « Le Sagittaire »conţine cinsprezece  poezii pe care le-am tradus din limba română în limba franceză. Indemnul pentru editarea acestor poezii provine de la artistul pictor-gravor Marc Pessin care a realizat  ilustrarea volumului cu cinci desene în tuş şi a asigurat tipărirea la editura “Le Verbe et l’Empreinte”  din Isère-Franţa. Cartea a fost prezentată publicului la data de 22 mai 2016 în galeria de artă Marc Pessin ; lecturile în limba franceză au fost efectuate de poeta Sylvie Lefevre iar în limba română de autor.Volumul « Le Sagittaire » s-a bucurat de următoarele critici literare :
  • Jean-Paul Gavard-Perret, critique littéraire ( leLittéraire/14 mai 2016) :  …La créa­trice  déve­loppe un monde ima­gi­naire, voire fan­tas­tique en une alchi­mie sai­sis­sante, preuve qu’elle pos­sède une véri­table faculté créa­trice pour remettre en ques­tion les idées, les valeurs, les sys­tèmes. Cor­ne­lia Petrescu est pas­sée de sa propre culture aux canons sty­lis­tiques de la langue fran­çaise pour don­ner libre cours à sa pen­sée et à ses émotions.  De cette dif­fi­culté, elle fait une force puisqu’elle trouve dans sa langue d’adoption le moyen d’une méta­mor­phose plus que d’un simple trans­fert. Comme le prouve son Sagit­taire, l’écriture devient l’expression d’un monde inté­rieur mais aussi une forme d’illimitation et non pas de dépay­se­ment d’un monde ori­gi­naire. Le lan­gage forain repré­sente un pas au-delà par rap­port à ce que l’œuvre serait res­tée dans sa langue mater­nelle. Ce trans­fert est donc impor­tant. Il per­met la rup­ture d’un cer­clage pour une for­mi­dable brèche…
  • Elena-Brânduşa Steiciuc, Doctor în litere, traducător, professeur la Universitatea din Suceava (Bucovina literară/octobre 2016: … „Săgețile” Corneliei Petrescu, bucovineanca stabilită de mulți ani la poalele Alpilor, vor atinge cu siguranță multe ținte, mulți cititori împătimiți ai frumosului, sub formă de cuvânt și imagine. Exemplul ei de tenacitate, de perpetuă situare între două limbi și două culturi, nu ne poate lăsa indiferenți. Iar Săgetătorul pe care îl țin în mână, prețios obiect de artă, ar trebui să prezinte și în România interes pentru experiențe de acest gen, o posibilă cale paralelă pentru cartea de poezie.
  • Ion Paranici, poet şi jurnalist ( Crai nou Suceava/16 octombrie 2016) : …apariţia în cuprinsul volumului a două poeme („Nor” şi „Liniştea”) scrise de autoare, cu litere de mână, în limba română, nu surprinde. Poeta vrea să mărturisească în acest chip că în trupul cărţii umblă acelaşi sânge, care păstrează semnele latinităţii. Cele 15 poeme sunt remarcabile prin claritatea gândului, a expresiei lirice. Nimic nu poate fi ascuns, totul e trăire lapidară, mărturisire ce-şi oferă cu generozitate înţelesul…

   

Publicații în reviste literare:

Poezia « Petiţie » în revista « Bucovina literară »- Suceava 2002 și  în revista « Căminul Românesc » Geneva/ 1999, nuvela « Coji de portocală » revista « Acolada »  Baia Mare/martie şi aprilie 2010, nuvela « Ciocolata Galler » revista « Bucovina literară » Suceava/iunie-iulie 2010 nuvela « Imagini în oglinzi strâmbe » revista « Nord literar » Baia Mare/iunie 2012, cronica « Două perle » revista Nord Literar/iulie 2012, nuvela « Hyperion »  și proza scurtă « Gândurile unui preadolescent în drumul spre libertate » în revista « Convorbiri literare » Iași/iulie 2012 respectiv martie 2013, mai multe proze scurte în revista « Plai străbun »-București;Proza scurtă Icoana a fost publicată în revista Bucovina literară/Suceava Nr 9 din octombrie 2016; Poeziile Regina apă, Animale mici, Actorii şi Ochi de veghe au fost publicate în revista Tribuna/Cluj Nr 341/noiembrie 2016.

Accesul la premii literare a unui autor anonim care a debutat la vârstă târzie pornind dintr-o profesie tehnică și care scrie în două limbi nefiind nicăieri « la el acasă » este foarte anevoios, s-ar putea spune chiar imposibil.