Vă invităm să participaţi vineri, 4 octombrie 2013, ora 9,00, la Adunarea Generală a USR Iaşi (AGF), care se va desfăşura la sediul Filialei, Casa cu Absidă „Laurenţiu Ulici”, Sala „Mihai
Ursachi”.

Având ca temei modificările noului Statut al USR, aprobate de Consiliul USR în 12 martie 2012 şi avizate de Judecătoria Sectorului I Bucureşti prin încheierea din 17 aprilie 2013, pronunţată la Dosarul nr 16049/299/2013, la articolele 17, 23, 32, 33 şi 37, se prevede:

Art. 17 AG, prin AGF, are următoarele atribuţii:
a) Dezbate activitatea USR, a Preşedintelui, a Prim-vicepreşedintelui şi a Vicepreşedintelui, precum şi a Comitetul Director şi a Consiliului USR din perioada scursă de la AG precedentă; votează raportul de activitate al conducerii USR prezentat de preşedinte;
b) Alege preşedintele pentru un mandat de 5 ani, pe baza unui proiect de conducere a USR, făcut public cu cel puţin o lună înainte de data începerii alegerilor; poate revoca
Preşedintele în aceleaşi condiţii de vot. Candidatul care întruneşte cel mai mare număr de voturi ale membrilor USR participanţi la AG, prin AGF, este ales Preşedinte al USR. În caz de balotaj, se repetă alegerile în termen de 30 de zile, în aceleaşi condiţii de vot, cu participarea candidaţilor care au întrunit un număr egal de voturi.

Art. 23 Comitetul Director, numit mai departe CD, se constituie imediat după prima reuniune a CUSR, pentru un mandat de 5 ani şi are următoarea componenţă: Preşedintele, Primvicepreşedintele şi Vicepreşedintele USR. De asemenea, din CD fac parte câte un reprezentant al Filialelor cu peste 150 de membri şi câte doi reprezentanţi ai Filialelor cu peste 300 de membri.
Aceştia pot fi Preşedintele Filialei sau un reprezentant decis de Comitetul de Conducere al acelei Filiale. Pentru CD, cvorumul este de jumătate plus unu dintre membrii săi. CD adoptă hotărâri valabile cu jumătate plus unu din membrii prezenţi. La solicitarea Preşedintelui ori a unei treimi din membrii săi, CD poate fi convocat în sesiune extraordinară.

Art. 32 Organele de conducere ale Filialei sunt următoarele: Adunarea Generală a Filialei (AGF), Comitetul Filialei şi Preşedintele Filialei.

Art. 33 Adunarea Generală a Filialei (AGF) se întruneşte în sesiune ordinară la fiecare 5 ani, cu convocarea tuturor membrilor Filialei, şi alege, prin votul exprimat de membrii prezenţi, Comitetul Filialei compus din 5 membri, în care este inclus şi Preşedintele ales al Filialei. De asemenea, AGF îl alege prin vot, în aceeaşi sesiune ordinară, pe Preşedintele Filialei, care este candidatul cu cele mai multe voturi exprimate. La Filialele cu mai puţin de 150 de membri, Preşedintele ales este membru în CUSR. La Filialele cu peste 150 de membri, AGF alege prin vot reprezentanţii săi în CUSR, conform procedurii stabilite. Într-o urnă separată, AGF votează Preşedintele USR. AGF îşi alege prin vot reprezentantul/ reprezentanţii în CUSR, conform procedurii stabilite. Într-o urnă separată, AGF votează Preşedintele USR. AGF poate fi convocată  în sesiune extraordinară la solicitarea Preşedintelui Filialei sau a unei treimi din membrii Filialei. AGF întrunită în sesiune extraordinară îi poate revoca pe Preşedintele Filialei, precum şi Comitetul ales.

Art. 37 AGF are următoarele atribuţii:
a) alege preşedintele USR;
b) alege preşedintele Filialei, pe care îl poate revoca în aceleaşi condiţii de vot;
c) alege Comitetul de Conducere al Filialei;
d) alege reprezentantul/ reprezentanţii săi în CUSR, altul/ alţii decât Preşedintele pentru

Filialele cu peste 150 de membri;
e) propune Comitetului de Conducere al Filialei proiecte şi programe, precum şi activităţi specifice;
f) dezbate şi aprobă proiecte, programe şi alte activităţi specifice ale Filialei. În Adunarea Generală a Filialei (AGF), aşa cum prevede expres art. 37, vom alege
preşedintele USR, Preşedintele Filialei, Comitetul de Conducere al Filialei – format din 4 membri plus Preşedintele şi reprezentantul în Consiliul USR, altul decât Preşedintele.
În urma hotărârii actualului Comitet de Conducere al Filialei, urmărind eficientizarea şi fluidizarea procesului electoral, s-a decis:
– Colegii care sunt interesaţi să candideze la Preşedinţie, Comitet sau/şi Consiliu USR săşi depună candidatura până cel târziu în data de 25 septembrie 2013, orele 12,00, însoţită de un
program mai cuprinzător, în cazul candidaturii la funcţia de preşedinte, şi de unul succint, pe puncte, pe care candidatul la funcţiile de membru în Comitet sau/şi Consiliu USR urmăreşte să le promoveze şi să le susţină.
– Candidaturile se transmit prin poşta electronică, prin poşta clasică sau se depun direct la sediul Filialei, nu mai târziu de data şi ora precizate, 25 septembrie 2013, orele 12,00 (adresa
e-mail: usrfilialaiasi@yahoo.com, adresa poştală: USR Iaşi, Str. Grigore URECHE nr. 7, Iaşi, Centrul Civic, cod 700023).
– După încheierea sesiunii de depunere a candidaturilor, acestea vor fi afişate pe site-ul Filialei, însoţite de programele aferente;
– Listele candidaţilor la cele trei funcţii vor fi tipărite şi vor însoţi mapele pe care le veţi primi pe bază de semnătură în dimineaţa zilei de 4 octombrie 2013;
– Votarea se face prin tăierea numelor, cu excepţia candidaţilor preferaţi: la preşedinţie
Filială rămâne un singur nume netăiat, la Comitetul Filialei maxim patru nume vor rămâne netăiate, la Consiliul USR un singur nume. Depăşirea numărului de nume netăiate are ca rezultat anularea votului.

Preşedintele USR va fi ales pe un buletin de vot separat ce va fi depus într-o urnă adusă de la Bucureşti.
După finalizarea Adunării Generale, în intervalul orar 13-14.30 se vor acorda Premiile anuale ale Filialei Iaşi, pentru volumele editate în anul 2012 şi Premiile Comitetului Filialei.
Rugăm colegii care au publicat noi volume să doneze câte un exemplar Bibliotecii Filialei USR Iaşi. De asemenea, pe colegii care n-au apucat să aducă nici un exemplar din cărţile proprii, îi rugăm să profite de această ocazie.

În jurul orei 15,00 va avea loc agapa colegială la Bolţile Domneşti din Complexul PALAS Iaşi.

Cu deosebită consideraţie,
Cassian Maria Spiridon
Preşedinte USR Iaşi