Juriul pentru acordarea Premiilor USR – Filiala Iaşi pentru cărțile apărute în anul 2019, format din: Constantin Parascan, președinte, Dragoș Cojocaru și Liviu Papuc, a stabilit  următoarele   nominalizări, în ședința din data de 5.10.2020:

POEZIE

 1. Radu Andriescu – Animalul diafan, Ed. Paralela 45
 2. Carmen Veronica Steiciuc- iahtul cu prieteni imaginari, Ed. Tracus Arte
 3. Ioana Diaconescu- Dezaripare, Ed. Timpul

4. Al. Ovidiu Vintilă – Transparența unui popor de  foci, Ed. CHARMIDES

5. Gheorghe Simon – Calea Numelui, Ed. Eikon

6. Valentin Talpalaru – 35 de poeme în căutarea unui titlu, Ed. Junimea

7. Nicolae Panaite – Ziua verde, Ed. Junimea

8. Daniel Corbu – Lecția de abis, Ed. Princeps Multimedia

POEZIE COPII

 1. Olga Alexandra Diaconu- Casa de vacanță, Ed. PIM

PROZĂ

 1. Iorgu Gălățeanu – Copacul suferinței, Ed. Cronedit
 2. Valeriu Mardare, Limanul Tăcerii, Ed. Princeps Multimedia
 3. Petre Rău – Studiu în clarobscur, Ed. InfoRapArt

CRITICĂ

 1. Theodor Codreanu- Scriitori basarabeni, Ed. Academiei Române
 2. Theodor Codreanu – Revizuiri critice, Ed. Academiei Române
 3. Antonio Patras – Critica si biografie, Ed. Timpul

Traducere

 1. Alexandru G. Șerban – Imperiul fățărniciei, Ed. PIM
 2. Petruța Spânu- Catherine Safonoff, Distanța de  fugă, Ed. Fides

DEBUT

 1. Vlad Sibechi – Meditațiile bătrânului despre libertate, Ed. Timpul

Publicistică

1. Mircea Radu Iacoban – I-am zărit printre cuvinte, Ed. Junimea

2. Dionisie Vitcu- Între scorpion și capricorn, Ridică-te și mergi mai departe, Ed. Danaster

TEATRU

 1. Aurel Andrei – TEATRU 2109, ED. PIM

Juriu,

Constantin Parascan, președinte

Dragoș Cojocaru

Liviu Papuc