Poetul Stere Bucovală trece în Veșnicie pe 23 noiembrie 2020 la ora 7,45.

Stere Bucovală s-a născut la Tulcea, pe 2 iunie 1961. După studiile liceale, urmează cursurile Facultății de Științe Economice pe care le abandonează înainte de obținerea licenței și lucrează o perioadă în învățămînt, iar din 1990 intră cu succes în mediul de afaceri. Debutul publicistic a venit relativ repede (în 1982 i-au apărut primele poeme în paginile revistei Luceafărul din București), dar cel editorial a întîrziat întristător de mult (el s-a produs abia în 2009, în antologia colectivă Balcanica, editată la Brăila), amînîndu-i peste măsură acestui fascinant și profund creator contactul cu publicul. În ultimul deceniu, a publicat în mod constant în reviste literare din România și din spațiul cultural balcanic, într-o legitimă încercare de recuperare a timpului și de confruntare cu propria creație. Din volumele editate în ultimii zece ani selectăm : Sonoritatea Cuvîntului (Editura Arka, Serbia, 2009), După-amiezile unui pian (Editura Matiţa Makedonska, Skopje, 2009), Oglinda secată (Editura Junimea, Iași, 2009), Vocile dimineților viitoare, volum bilingv, român/albanez (Editura Grai și Suflet – Cultura Națională, București, 2011), Orizontul din cușcă (Editura Cronedit, Iași, 2017), Scatola di Nebbia (Edilazio Letteraria, Roma, 2018, traduzione dal rumeno di Simona Stancu, introduzione: Marco Onofrio, nota critica: Dante Maffia). Poezia lui Stere Bucovală, cu o înșelătoare formă clasică, dar grea de sensuri și de sugestii distilate din esențele modernismului, a fost comentată în România (dintre criticii literari și confrații care s-au pronunțat despre ea sunt de amintit, în mod aleatoriu:  Cezar Ivănescu, George Astaloș, Valeriu Stancu, Vasile Spiridon, Aureliu Goci, Radu Voinescu, Nicolae Grigore Mărășanu, Daniel Cristea Enache, Dumitru Anghel, Simion Bogdănescu, Ioan Holban), dar și tradusă în albaneză, macedoneană, sîrbă, croată, bulgară, greacă și italiană, autorul fiind inclus în cîteva impunătoare antologii de poezie europeană. De altfel, creativitatea sa lirică a fost marcată și de prestigioase premii literare : Premiul Filialei Sud-Est a Uniunii Scriitorilor din România pentru debut în poezie (2009); Premiul Internațional „Lucian Blaga”, acordat în anul 2012 în Republica Moldova; Premiul Festivalului Primăvara Europeană a Poeților, acordat de Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova în 2013, Premiul „Angelo Lippo” (în cadrul Premiului Internațional de Poezie „Roberto Farina”   – ed. XVI) pentru volumul Scatola di Nebbia acordat de Fondazione Roberto Farina Onlus – Roseto Capo Spulico, 2018. 

A fost invitat și a participat la festivaluri naționale și internaționale de poezie desfășurate în Italia, Serbia, Macedonia, Republica Moldova, Bulgaria și România.

Membru al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iași,  Stere Bucovală a fost  și director al Festivalului Internațional EUROPOESIA, înființat în 2016.

Prin trecerea în Veșnicie , Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași a pierdut o voce importantă a poeziei române contemporane.

Dumnezeu să-l odihnească în pace !