Stelian Dumistrăcel trece în Veșnicie pe 18  martie 2022.

Născut pe  19 august 1937, Zvoriştea, Suceava, absolvent al Facultăţii de Litere de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi (1958); doctor în filologie al aceleiaşi Universităţi (1974), Stelian Dumistrăcel a avut drept principale direcţii de cercetare în actualitate: geografie lingvistică; frazeologie românească şi generală; comunicare şi pragmatică lingvistică.

Este autor a 10 volume, coautor la 10 volume; peste 200 de studii şi articole din domeniul lingvisticii, tipărite în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate (în Franţa – „Revue de linguistique romane”; Germania – „Balkan-Archiv”) şi în volumele cuprinzând lucrările unor manifestări ştiinţifice internaţionale desfăşurate în Franţa, Germania, Italia şi Spania .

A publicat în domeniile sociolingvisticii, pragmaticii şi discursului public: Influenţa limbii literare asupra graiurilor dacoromâne (1978), Lupta în jurul literei â şi demnitatea Academiei Române (1993), Eugen Coşeriu: Lingvistică din perspectivă spaţială şi antropologică (editor, 1994), Sate dispărute – sate ameninţate (1995, Premiul pentru cercetare al revistei Cronica), Ancheta dialectală ca formă de comunicare (în colaborare, 1997), Pînă-n pînzele albe. Expresii româneşti. Biografii – motivaţii (ediţia întîi, 1997; ediţia a doua, 2001), Limbajul publicistic românesc din perspectiva stilurilor funcţionale (2006), Discursul repetat în textul jurnalistic. Tentaţia instituirii comuniunii fatice prin mass-media (2006), Lexic românesc. Cuvinte, metafore, expresii (ediţia întîi, 1980; ediţia a doua, 2011). În 2017, Asociaţia Studenţilor Jurnalişti din Iaşi i-a dedicat Împotriva derivei. Volum omagial Stelian Dumistrăcel 80. Cu 30 de scrisori ale omagiatului către revista „Timpul” (Editura Adenium).

A  obţinut premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române pe anul 1978, pentru lucrarea Influenţa limbii literare asupra graiurilor dacoromâne. Fonetica neologismului. De  asemenea, a obținut Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” al Academiei Române.

Stelian Dumistrăcel  a fost, din anul 2010,  membru al Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România.

Prin trecerea în Veșnicie , Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași a pierdut o voce importantă a literaturii  române contemporane.

Dumnezeu să-l odihnească în pace