Juriul alcătuit din membrii redacţiei a hotărît acordarea următoarelor premii:

PREMII PENTRU REVISTE:

Revistei LITERATURA ŞI ARTA, Redactor şef NICOLAE DABIJA – pentru merite deosebite în activitatea publicistică.

Revistei ANTITEZE, Redactor şef CRISTIAN LIVESCU – pentru merite deosebite în activitatea publicistică

PREMII:

Premiul pentru DEBUT în critica literară: MIRCEA PĂDURARU

Premiul pentru POEZIE: HORIA BĂDESCU, ION MUREŞAN, STERIAN VICOL

Premiul pentru PROZĂ: IULIAN FILIP

Premiul pentru CRITICĂ ŞI ISTORIE LITERARĂ: CONSTANTIN COROIU

Premiul pentru ESEU: ANGELA FURTUNĂ

Premiul de Excelență: GRIGORE LEŞE, BUJOR PRELIPCEAN

OPERA OMNIA: AUGUSTIN BUZURA