Data naşterii- 6 iulie 1923, satul Neicu, suburbie a oraşului Panciu – jud. Vrancea.

Şcoala primară Panciu  1930-1934; Seminarul din Roman 1934-1942; Facultatea de Medicină din Iaşi 1943-1949

Între 1969-1990. Prof. univ. la  Clinica de Urgenţe Medicale, Iaşi, apoi la Cl. III-a medicală. Activitate clinică şi de cercetare: pneumologie, cardiologie, hematologie, imunologie. Participare congrese de medicină : Freiburg, Florenţa, Viena, Madrid, Paris.

Visiting Professorla Clinica de Hematologie a Fac. de Medicină din Freiburg, Germania, 1978-1990.

Între 1990-2005 a predat Istoria culturii la Univ. „Mihail Kogălniceanu”, Iaşi.

Cărţi medicină: Bolile aparatului respirator,1958. Citodiagnosticul în practica medicală, 1971. Cum tratăm sindroamele hemoragice, 1973. Vademecum de Urgenţe Medicale, 4 ediţii, 1976-1989; Actualităţi în Hematologie, trei serii, 1880,1984,1988. Diagnosticul şi tratamentul bolilor interne, 2 vol. 3 ediţii – 1980, 1982,1989, UMF Iaşi. Trei capitole în vol. de Hematologie din Tratatul de Medicină Internă, 2000.

 

Membru al Uniunii Scriitorilor Români, Filiala Iaşi, din 1970.

Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, Secţia Critică, din 1967.

 

Diploma of Honor, The 3rd World Congress of Poets – Iaşi, 2001. Premiul Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iaşi pentru Opera omnia, 2003. Premiul revistei Conv. literare, 2004, pentru creaţia eseistică. Premiul Naţional „Mihai Eminescu” al Academiei Române pentru vol. Luceafărul  treptele spiritului hyperionic, 2010.

 

Doctor honoris causa al Univ. de Arte „George Enescu Iaşi”, 2008.

 

Debut: Catrene  Omar Khayyam, Iaşul literar; 1963, poeme originale în Iaşul literar 1965.

Volume publicate

Poeme: Laudă formei, ed.Tineretului, 1969, Constelaţia Hyperion, ed. Junimea, 1978.  Orfeu şi Euridice, Junimea, 1986, Iniţieri, Timpul 1999, Înălţarea mai sus de sine, Cugetarea, 2002. Catrenele din Valea Vinului, Cugetarea, 2002. Meditaţii orfice, Cugetarea, 2003. Vitraliile Bunei Vestiri, Cugetarea, 2004. Învierea preludiilor, Panfilius, 2007. Poezii, Panfilius, 2008. Tratat de uimire,  Panfilius, 2008. Cântec  infinit, antologie, Princeps, 2011. Pe pagini de eter, Panfilius, 2012.

Eseuri de artă: Semnificaţiile spaţiului în pictură, Meridiane, l973. Auguste Rodin, ed.I, Meridiane, 1976, ed. II, Cugetarea, 2003.

Eseuri de literatură:

Studii eminesciene : Spaţiul poetic eminescian, Junimea, 1982. Prezentul etern eminescian, Junimea, 1989. Spiritul hyperionic sau sublimul eminescian, ed. Universitas XXI, 2003. Libertatea metafizică eminesciană, Timpul, 2005. Deschideri metafizice în lirica eminesciană, Floare albastră, 2007. Luceafărul, treptele spiritului hyperionic, Arhip Art, 2010. Eminescu sau dincolo de absolut, Princeps,  2012. In principio fuit Eminescu, Panfilius, 2013

Alte studii: Metafora şi cei trei oaspeţi ai poemului,Cugetarea, 2002. Trei feţe ale sublimului: Shakespeare, Hölderlin, Tagore, Poezia, 2004.  Meditaţii asupra liricii universale, ed. Poezia, 2007. Studii de literatură universală,  Panfilius,  2010.

Aforisme : Însemnările unui oaspete al luminii, ed. I,  Timpul, 1999, ed. II, Panfilius, 2006.

Eseu dramatic: Imposibila aventură, urmată de Aporii ale tragicului, Cugetarea, 2001.

Sinteze: Istoria culturii şi a civilizaţiilor – Cugetarea, 1997; Repere în spiritualitatea românească,   Timpul, 2004.

Traduceri. Omar Khayyãm, Rubaiyate, ed.I, Tineretului, 1969, ed. II, Univers, l979,  ed. VI, Cugetarea, 2004. Rabindranath Tagore – Antologie lirică, ed. I, Univers, 1987, ed. II, Polirom, 2000.  Jertfa lirică, Polirom, 2000 ; Lebăda, Cugetarea, 2001. Fugitiva, Coşul cu fructe, Poezia,  2003. Hafiz – Divanul, ed. I, Polirom, 1997,  ed. II,.Panfilius. 2005. Rainer Maria RilkeElegiile duineze, Sonetele către Orfeu, Polirom, 2000, ed. II, Princeps, 2013. A.K.Coomaraswamy – Hinduism şi Budism, ed.I, Timpul, 1997, ed.II, Panfilius, 2004;

 

Cărţi despre George Popa

Vasile Diacon – Homo universalis, Panfilius, 2012.

Svetlana Paleologu Matta – George Popa in extasis mentis, Panfilius, 2012.

Vasile DiaconUmanistul George Popavolum omagial, Panfilius, 2013