– Născut în Iaşi, pe data de 5 martie 1936.

– Absolvent şi bacalaureat al Liceului Internat „Costache Negruzzi” Iaşi, promoţia 1953.

– Absolvent şi licenţiat al Facultăţii de Filologie-Istorie, Secţia Română-Istorie,

Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, promoţia 1958.

Specializări :

– Ziarist profesionist, atestat cu Cartea de ziarist nr.1405/27,12.197, conf.Legea nr.3/28  martie

1974, secţiunea 2,cap.IV.

–          Doctor în Filologie, doctorat susţinut la Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, în luna februarie 1990, cu teza Liviu Rebreanu – cronicar dramatic, dramaturg şi director de teatru, cu Diploma de Doctor în filologie, Seria C, nr.106.

 

–          Activitate scriitoricească:

 – debut literar, cu versuri, în revista „Iaşul literar”, 1959;

 

– peste 125 de adaptări radiofonice şi dramatizări, precum şi regia artistică la peste 75 de înregistrări pentru emisiunile gen Teatru radiofonic la Studioul de Radio-Televiziune Iaşi, între anii 1965-1985. Originalele, şi copii după aceste înregistrări, se păstrează în fonotecile studiourilor din Iaşi, Bucureşti, Cluj, Timişoara, Craiova. Tg.Mureş;

 

– Texte dramatice montate pe scene profesioniste:

* Balada amintirii şi Minunile Sfântului Sisoe, după G.Topîrceanu (adaptare, dramatizare şi epilog), la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi, stg.1970/1971;

* Minunile Sfântului Sisoe, după G.Topîrceanu (dramatizare şi epilog),Teatrul „Valea Jiului” Petroşani, stg.1971/1972;

* Dănilă Prepeleac (pe motivul poveştii cu acelaşi titlu, de Ion Creangă), la – Teatrul „Mihai Eminescu” Botoşani, stg.1972/1973;- Teatrul Naţional Cluj, stg.1973/1974;- Teatrul Municipal „Maria Filotti” Brăila, stg.1974/1975;- Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi, stg.1976/1977;- Teatrul „Bacovia” Bacău, stg.1983/1984; – Teatrul „Luceafărul” Iaşi, stg.1994/1995 şi 2005/2006;- Teatrul „V.I.Popa” Bârlad, stg.1996/1997;

* Întoarcerea din pustiu (pe motive din scrierile lui Antoine de Saint-Exupéry),  la Teatrul „V.I.Popa” Bârlad, stg.1975/1976;

* Baltagul (dramatizare după romanul omonim de Mihail Sadoveanu), laTeatrul „Luceafărul” Iaşi, stg.1986/1987.

* Ca sarea în bucate (basm dramatic pe un motiv de Petre Ispirescu), în studiu pentru  stg. 2013-2014 la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași și la Teatrul Tineretului Piatra Neamț.

 

–  Apariţii editoriale:

      – Un arici-pogonici, trei pitici şi-un licurici, Junimea, Iaşi, 1972;

– O-ntâmplare de mirare, Junimea, Iaşi, 1981;

– Confidenţe la arlechin, Junimea, Iaşi, 1985;

– Însemnări şi digresii – G.Topîrceanu despre teatru (antologie, studiu introductiv, note şi indice de nume), Junimea, Iaşi, 1991;

– Rebreanu, omul de teatru, Junimea, Iaşi, 1995 (volum distins cu PREMIUL CRITICII 1995, acordat de Secţia română a Asociaţiei internaţionale a criticilor de teatru, pentru „Cea mai bună carte de teatrologie”. Volumul a fost nominalizat şi pentru „Premiile Academiei Române” pe anul 1995);

– Repere în Teatrul antic grec şi latin, Artes, Iaşi 2000;

Introducere în Teatrul Renaşterii, Artes, Iaşi, 2000;

– Dintele vremii, Princeps Edit, Iaşi, 2003;

– Şcoala ieşeană de teatru (coautor), Artes, Iaşi, 2005;

ediția a II-a,  revăzută și completată, Artes, Iași, 2010

 

Premii

– Nominalizare la PREMIILE ACADEMIEI ROM\NE – 1995, cu volumul Rebreanu, omul de teatru, Junimea, 1995;

– Pentru același volum – PREMIUL CRITICII 1995 – Cea mai bună carte de teatrologie, acordat de Secția Română a Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru;

– PREMIUL PENTRU ÎNTREAGA ACTIVITATE – Critică și Istorie teatrala, acordat de Senatul UNITER, 2013.

 

–          Date contact

–          Telefon – 0727070360

–          E-mail – const.paiu@yahoo.com