Născut la  14 iulie 1939, sat Boghea, com. Bălcesti, jud. Vâlcea

Domiciliul: Iasi, str. C. Negri, 60, bl. C 1, sc. B, ap. 2,

 

LISTĂ SELECTIVĂ DE LUCRĂRI 
I.

 

VOLUME DE AUTOR (STUDII SI TRADUCERI):

 1. Esop, Fabule, traducere din limba elenă, cu studiu introductiv si note, Bucuresti, Univers, 1972 (editia a II-a, Bucuresti, Saeculum I.O., 1999)
 2. Metaforă si univers saturnalic în comedia lui Plautus, teză de doctorat, Bucuresti, Tipografia Universitătii, 1974
 3. Seneca, Tragedii, vol. I, Edip, Tieste, Agamemnon, Fedra, traducere în versuri din limba latină, cu studiu introductiv, note si comentarii, Bucuresti, Univers, 1979 (volum laureat cu Premiul Academiei Române)
 4. Eminescu si clasicismul greco-latin, Studii si articole, editie cu studiu introductiv, note si indice, Iasi, Junimea, 1982 (editia a II-a, Iasi, Princeps, 2009), volum distins cu Premiul Național al Muzeului Literaturii Române, București, 2010
 5. Seneca, Tragedii, vol. II, Hercule scos din minti, Troienele, Hercule pe muntele Oeta, Fenicienele, traducere în versuri din limba latină, cu note si comentarii, Bucuresti, Univers, 1984 (volum laureat cu Premiul Academiei Române)
 6. Sommer si C. Schesaeus, Scrieri alese,Poezia latină din epoca Renasterii pe teritoriul României, editie bilingvă, Iasi, Junimea, 1988 (editia a II-a, Iasi, Institutul European, 2004)
 7. Nicolae Spătaru Milescu, Enchiridion sive stella orientalis splendens Occidentali, editie bilingvă cu studiu introductiv si comentarii, Iasi, Institutul European, 1997
 8. Prelegeri de literatură latină. Cicero. Vergiliu, tipărite în spaniolă în urma stagiului de profesor invitat, Murcia, TUM, 1999
 9. M. Graziani si I. Sommer, Viata lui Despot VodăProza latină din epoca Renasterii despre români, editie bilingvă, Iasi, Institutul European, 2000
 10. Poeti latini postclasici, antologie bilingvă latină-română, cu studiu introductiv, medalioane, note, Iasi, Institutul European, 2001
 11. Petru Movilă, Orthodoxa Confessio fidei catholicae et apostolicae Ecclesiae orientalis, editie bilingvă latino-română, cu studiu introductiv, note si comentarii, Iasi, Institutul European, 2002
 12. Publilius Syrus, Sententiae Maxime, editie bilingvă latino-română, cu studiu introductiv si note, Bucuresti, Saeculum I.O., 2003
 13. Etnogeneza românilorLectiuni controversate în istoriografia română, editie trilingvă (română, franceză, engleză), Iasi, Institutul European, 2003
 14. Marcus Tullius Cicero, Arta oratoriei. Dialog cu fiul său Marcus si Despre cel mai bun gen al oratoriei, editie bilingvă româno-latină, studiu introductiv, note si comentarii, Bucuresti, Saeculum I.O., 2004
 15. Balade Carmina, Miorita, Mesterul Manole, Toma Alimos, Soarele si luna, editie bilingvă româno-latină, cu precuvântare, medalioane, postfată, Iasi, Ars Longa, 2005 (editia a II-a, 2007)
 16. Mihai Eminescu, Poezii Carmina, editie bilingvă româno-latină,  cu prefată, medalioane, postfată, repere critice, Iasi, Ars Longa, 2005
 17. George Bacovia,Poeme-Carmina, editie bilingvă româno-latină, cu prefată, medalioane, postfată, repere critice, Iasi, Ars Longa, 2005
 18. Lucian Blaga, Carmina, editie bilingvă româno-latină, cu prefată, medalioane, postfată, repere critice, Iasi, Ars Longa, 2006
 19. Macedonski,Poeme. Carmina, editie bilingvă româno-latină, cu prefată, medalioane, postfată, repere critice, Iasi, Ars Longa, 2006
 20. Tudor Arghezi, Carmina, editie bilingvă româno-latină, cu prefată, medalioane, postfată, repere critice, Iasi, Ars Longa, 2006
 21. Marco Bandini, Visitatio omnium Ecclesiarum Catholicarum in Provincia Moldaviae, editie bilingvă, cu studiu introductiv, traducere, note si comentarii, glosar si indice, Iasi, Presa Bună, 2006
 22. Cato, Distihuri morale comentate de Erasmus din Rotterdam, editie bilingvă cu studiu introductiv si note, Bucuresti, Saeculum I.O., 2007
 23. Marcus Tullius Cicero, Topica, Arta argumentatiei, editie bilingvă cu introducere, note, comentarii, Iasi, UAIC, 2010
 24. Marcus Tullius Cicero, Paradoxa stoicorum, Paradoxurile stoicilor, editie bilingvă cu introducere, note, comentarii, Bucuresti,Saeculum I.O., 2010
 25. Tertullianus, S.F., De coronaeditie bilingvă cu introducere, note, comentarii, Bucuresti, Editura Institutului Biblic, 2011
 26. Quintus Cicero,Breviar pentru campania electorală, ediție bilingvă , Iași, Ars Longa ,2014
 27. Marcus Tullius Cicero,Pro Murena.Un discurs consular,ediție bilingvă, Iași, Ars Longa, 2016
 28. Esop, Fabule,ediție bilingvă, Iași, Junimea,2016
 29. Hieronymus și Augustin, Polemici teologice,ediție bilingvă, Doxologia,2017
 30. Tertullianus, Opere alese – șapte tratate de filosofia religiei,editie bilingvă,București, Basilica, 2017
 31. Apuleius, Florides,ediție bilingvă,Iași, Ars Longa, 2017
 32. Apuleius,Apologia sau despre magie,ediție bilingvă,Iași, Institutul European,2017
 33. Apuleius, Amor și Psyhe, ediție bilingvă,Iași, Institutul European,2017
 34. Captivus Septem Castrensis, Tractatus de moribus et nequitia Turcorum, ediție bilingvă, traducere,prefață, note, Iași, Junimea,2017
 35. Pseudo-Cicero, Rhetorica ad Herrenium,editie bilingvă cu introducere, note, comentarii, Iasi, Editura Institutul European, 2018

 

II.

 

POEZII ORIGINALE

 

 1. Anotimpul Acropolei, Iasi, Ars Longa, 2009
 2. Meridianul Socrate, Iasi, Ars Longa, 2009
 3. Flăcări în memorie, Iasi, Ars Longa, 2010
 4. Zodia clepsidrei, Iasi, Ars Longa, 2010
 5. Clopote în Atlantida, Iasi, Ars Longa , 2010
 6. Duh peste ape, Iasi, Ars Longa , 2011
 7. Pelerin la Tusculum,Iasi, Ars Longa, 2011
 8. Drum spre Eleusis, Iasi, Ars Longa , 2011
 9. Ferestre de solstițiu,Iasi, Ars Longa , 2012
 10. Fantoma lui Minos,Iasi, Ars Longa , 2013
 11. Patul lui Procust,Iasi, Ars Longa , 2013
 12. Inelul lui Saturn,Iasi, Ars Longa , 2013
 13. Sabia lui Damocles, Iasi, Ars Longa , 2014
 14. Pînza Penelopei,Iasi, Ars Longa , 2014
 15. Seminția lui Dedal, Iasi, Ars Longa , 2014
 16. Fum în Colchida,Iasi, Ars Longa , 2015
 17. Firul Ariadnei, Iasi, Ars Longa , 2015
 18. Lira lui Amfion, Iasi, Ars Longa , 2016

 

 

III.

 

VOLUME ÎN COLABORARE.STUDII ȘI ARTICOLE

 

 1. Horatius, Opera Omnia, vol. I-II, editie bilingvă, traduceri din Ode, Bucuresti, Univers, 1980
 2. In memoriam Constantini Balmus, Iasi, Tipografia Universitătii din Iasi, 1984
 3. Istoria literaturii latine, vol. IV, cap. Poeti crestini, Bucuresti, Tipografia Universitătii, 1984
 4. Antichitatea si mostenirea ei spirituală, vol. I, Iasi, Tipografia Universitătii, 1984
 5. Antichitatea si mostenirea ei spirituală, vol. II, Iasi, Tipografia Universitătii, 1993
 6. Homer, Odiseea, traducere de E. Lovinescu, editie revizuită si postfată de T.D., Bucuresti, Saeculum I.O., 1996
 7. Teofil Simenschi, Gramatica limbii latine, editie revizuită si postfată de T.D., Bucuresti, Viitorul Românesc, 1998
 8. Platon, GorgiasDespre retorică, traducere de Th. Simenschi, editie revizuită cu postfată de T.D., Bucuresti, Vestala, 2000
 9. Lʹetnogenesi  dei  romeni:  La testimonianza dei manoscriptti di Eutropio, în vol. Invigilata lucernis, atti del  II convegnio di studi italo romeno, Bari 1998 , Bari 2000
 10. Il motivo della speranza in Ovidio ed Eminescu,în vol. Eminescu 2000, Atti del Convegno Internationale ”M. Eminescu”, Venezia,18-20 mai 2000, Venezia, 2001
 11. Epictet,  Fragmente, traducere de C. Zeletin si C. Burtea, editie revizuită si prefată de T.D., Bucuresti, Saeculum I.O., 2001
 12. Apuleius, Măgarul de aur, traducere de I. Teodorescu, editie revizuită si prefată de T.D., Bucuresti, Saeculum I.O., 2002
 13. M. Marinescu, Figuri din antichitatea clasică(vol. I-II), editie revizuită cu prefată de T.D., Bucuresti, Saeculum I.O., 2003
 14. Demetrio Marin, Eminescu si cultura indiană, traducere de Mirela Talasman, editie revizuită si prefată de T.D., Iasi, Institutul European, 2004
 15. Marco Bandini ed i cathoilici di Moldova,în vol. Il Convegno Internationale de studi  ”La cultura romeno  tra  Occidente e Oriente”, 20-22 mai 2004,Treviso, Fondatione Cassamarca, 2004
 16. Termenul  creștin  Basilica, în vol. Philologos , Studii de lingvistică generală și românească, Iași, 2005
 17. Lucian Blaga, Către cititori. Versiuni poliglote, Iasi, Ars Longa, 2006 (prefată si traducerea poemului în limba latină)
 18. Un misionar catolic italian: Silvestro Amelio da Foggia, în vol. Italienistica presso lʹ Universita  ”Al. I., Cuza” Iasi Atti de Simposio  Internationale din Iasi, 12-13  maggio 2006, Iași,  Ed. Universității ”Al. I. Cuza”, 2006
 19. Demetrio Marin, India si Occidentul, Studii de istorie a culturii, editie revizuită si postfată de T.D., Iasi, Institutul European, 2007
 20. Antichitatea si mostenirea ei spirituală, vol. III, Iasi, Tipografia Universitătii, 2007
 21. Teofil Simenschi, Dictionarul întelepciunii. Cugetări antice si moderne, editie revizuită si adăugită, Bucuresti, Saeculum I.O., 2007
 22. Studii eminescologice, Botoșani, Ed. Clusium,  numere varia, din 2007 -2017
 23. Paulinus din Nola, Carmen XVII Ad  Nicetam, în vol. Text și discurs religios ,Iași, Ed. Universității ”Al. I. Cuza” ,2008
 24. Marco Bandini, Epistole către Sfântul Scaun,editie bilingvă cu prefată, note, traducere Cristian Tamaș și Traian Diaconescu,  Iasi, Ars Longa, 2008
 25. Demetrio Marin,  Motive de exil, traducere de Corina Bădilită si prefată de Traian Diaconescu, Iasi, Institutul European, 2009
 26. Hereditas Antiqua , Iași, Ed. Univ. ”Al.I Cuza”, 2009
 27. Lucian Blaga, Elegii  în metru safic, în vol. Lucrările Simpozionului Internațional de  Dialectologie, Cluj, Ed. Mega, 2009
 28. Philologica Iassiensia, Iași, Editura Alfa, an III, nr.7 si IV nr.8, Iasi, 2011.
 29. Propertius, Elegii, ediție bilingvă,traducere de Ion Mico, revăzută de Traian Diaconescu,Iași,Institutul European, 2014
 30. Hieronymus, Epistole, ediție bilingvă, vol.I-III,București, Basilica, 2014 (în colaborare)
 31. PERENNITAS ANTIQUITATIS, Iași,  Ed. Universității ”Al. I., Cuza” Iasi, 2010-2014
 32. Cicero, Visullui Scipio în volumul Macrobius  – Comentarii  la Visul lui Scipio, Iasi, Institutul Eurpean, 2014
 33. Terminologia liturgică în Peregrinatio Egeriae, în vol. Simpozionul National D. Staniloae, ed. AII a, Iasi,15-17 mai 2014.
 34. Documente latine (traduceri) în vol.  Iorga, viața și domnia lui C. Brîncoveanu, ediție îngrijită de I. Oprișan , București, Saeculum, 2014
 35. Petrarca,Triumfuri și epistole, traducere de Angela Pintilie (Triumfuri)  și Traian Diaconescu (Epistole), ediție bilingvă, Institutul  European, 2017
 36. Silvestro Amelio,  Omilii latino-române, vol I-III, editie bilingvă cu studiu introductiv, note si comentarii, indice, Iasi, Presa Bună, 2018
 37. Volume omagiale:  N. Gostar,I Fischer,L. Vald, G. Creția,  E. Cizek,  Gh. Tohăneanu,V.Jacotă, C. Ciopraga, V. Arvinte, Al. Andriescu, C. Dimitriu, N. Felecan, Halechias etc (tipărite la diverse edityuri , în ani diverși, în ultimul deceniu)

 

 

Studii: Scoala primară în satul natal, gimnaziu la Liceul “loan Neculce” din Bucuresti, 1950-1953, scoala medie la Liceul teoretic din Bals 1954-1957, studii superioare la Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Filologie, sectia de Limbi clasice 1958-1963.
Activitatea stiintifică: Am tipărit 35 volume de autor (studii și traduceri), am publicat 18 volume de poezie originală; am colaborat la peste 50 volume colective cu profil de filologie clasică si am publicat peste 200 de lucrări (studii, articole, recenzii) în reviste academice sau de cultură din tară sau din străinătate.

Premii stiintifice si literare: Premiul Academiei Române 1984, pentru lucrarea Seneca, Tragedii, vol. I-II, Bucuresti, Univers, 1982; Premiul International “Francesco Petrarca”, conferit la Certamen Poeticum, Avignon 1979; Premiul Muzeului Național al Literaturii Române, București, 2010 etc.

Membru în societăti stiintifice sau literare: membru al Uniunii Scriitorilor din România, 1980, membru al Societătii de studii clasice din România, 1960, membru al Societătii de Filologie Română, 1965, membru al Uniunii de Studii latine, 1990, membru al Societătii de dramă antică de la Siracuza, 1992 etc.

Telefon: 0232 212491