Născut la  21 XII 1948, în comuna Mogosesti, judetul IASI

Domiciliul: B-dul  Dacia , Nr. 2, Bloc D1-II ,Sc. B, Etj. XI, Ap.64 Iasi

Debut publicistic în reviste – Cotidianul „Flacăra Iasului”, 1967, cu poezia „Dorul meu”

Debut editorial – volumul de poezii „Din toate rănile sufletului” ,Ed. Junimea, Iasi, 1997

Cărti publicate:
Versuri :

 1. Din toate rănile sufletului, 1997, Ed. ,,Junimea’’, Iasi;
 2. Orele umbrei, 1998, Ed. ,,Junimea’’Iasi,
 3. La răsărit de cuvânt , 1999, Ed.,,Bolta Rece’’,Iasi,
 4. Steaua de cucută,2001,Ed.,,Tehnoppres’’,Iasi,
 5. Instantă grea, 2003, Ed.,,Cronica’’Iasi,
 6. Zidit în zbor, 2004, Ed.,,Cronica’’Iasi,
 7. Înzăpezit sihastru, 2006, Ed.”Pim”, Iasi,
 8. Melancolie de stea, 2007, Ed. „Cronica”, Iasi,
 9. Cocor de fum,2008,Ed. Timpul,Iasi,

Proză- Microeseuri filosofice:

 1. Crucea Viscolită, 2004, Ed.,,Pim’’ Iasi,
 2. Proză-Micromonografie literară (în colaborare cu Magdalena Mănută „Vasile Filip-Vârful cu dor al poeziei românesti”,2004, Ed.Pim Iasi,

Aprecieri critice:

 1. Dumitru Spătaru în revista ,,Opinia’’ din 16.06.1997;
 2. Ion Chiriac în ,,Revista Română’’, Nr.12.,1997
 3. Constantin Dram prefată la volumele de versuri:

,,Din toate rănile sufletului’’,
,,Orele umbrei’’,
,,Instantă grea’’;

 1. Mihai Litu-Munteanu prefată la volumul de versuri-

,,Steaua de cucută’’;

 1. Lucian Dumbravă ,,Abstactionism si sugestie în poezia lui Constantin Mănută”

(monografie critică) Ed.,,Cronica’’,Iasi ,2003

 1. Emilian Marcu ,,Vitrina cărtilor’’ în revista,,Convorbiri literare” Nr.10(94) , 2003, Iasi;
 2. Val Talpalaru, ,,Jurnal cu scriitori’’ în revista ,,Cronica’’ Nr. 9 sept. 2003, Iasi;
 3. Ion Hurjui ,,S-adorm plângând că moartea nu mai vine’’ revista ,,Cronica’’ Nr. 1, ian. 2004, Iasi;
 4. Vasile Filip ,,Tristetea mărului înflorit’’ în cotidianul ,,Flacăra Iasului’’ Nr.965,din 06 dec.2003
 5. Vasile Filip ,,Jertfit în poezie’’ în revista ,,Cronica’’ Nr.3, martie, 2005;
 6. Nicolae Busuioc „Zidit în zbor”,Revista Română, Nr.2/48,iunie 2007,Iasi;

Colaborări la reviste:
,,Amfiteatru’’, ,,Cronica’’, ,,Ginta latină’’, „Neamul Românesc’’, ,,Convorbiri Literare’’, ,,Opinia’’, ,,Opinia Moldovei’’,  ,,Flacăra Iasului’’, „Revista Română”, ,,Coloana Infinitului’’, „Dor de dor”, etc. ;

Alte activităti:

 1. Îndrumător de reviste literare;
 2. Membru în juriul concursului TINERE CONDEIE (1990-2005) organizat de I.S.J. Iasi
 3. Conducător de cercuri si cenacluri literare scolare:
 4. Membru în redactiile revistelor literare: Neamul Românesc, Ginta latină, Coloana Infinitului,Dod de dor;
 5. Colaborator la Radio Iasi, Radio Trinitas, Postul TV.,,TELE M’’Iasi,

 

email: magda.manuta@yahoo.com

Telefon: 0332 / 739425  , 0733 /046486 ,0724 /074106