S-a născut la 10 iunie 1947, în Craiova.

EDUCAŢIE

 

Şcoala generală nr. 9 Craiova (1954-1961)

Liceul „Nicolae Bălcescu”, Craiova (1961-1965): Bacalaureat – 1965.

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limba şi Literatura Română,1965 –1970;

specializarea: limba şi literatura română;  Examen de stat: 1970

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, 1973-1978, specializarea limba română – limba engleză; Examen de stat: 1978

Universitatea din Bucureşti, Doctorat în filologie, 1978 – 1983 cu teza “Coordonate etice şi artistice în romanul românesc din deceniul al VIII-lea”.

Teza a fost publicată sub titlul : – Relatare/ Reprezentare. De ce avem roman, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1997, 270 p.

 

MEMBRĂ ÎN ORGANIZAŢII PROFESIONALE

 

Uniunea Scriitorilor din România

Academia Româno-Americană de Arte şi Ştiinţe din Statele Unite şi Canada – ARA (membru corespondent)

Societatea de Stiinţe Filologice

Society for Romanian Studies, USA

Romanian Studies Association of America (RSAA), USA

Asociaţia Generală de Literatură Română şi Comparată (AGLRC)

Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România (UZP)

 

ACTIVITATE ÎN PRESA SCRISĂ:

 

2008- prezent: Director fondator şi redactor şef la revista internaţională „Carmina Balcanica”

2000– prezent: Redactor şef la revista “Lumină Lină. Gracious Light”, New York

2009 – prezent: membră în comitetul ştiinţific al revistei Europa, Novi Sad, Serbia

2008-2010: membră în colectivul de redacţie la revista Euromuseum, Bucureşti

2006- Redactor şef – „Lumea Româneasca”, Michigan, SUA

2007 – prezent revista „Oglinda literară” (membru în colectivul de redacţie)

2004- 2005: Editor la revista “Lumea liberă (Romanian Herald)”, New York

2000 –  2004: Coeditor la “Romanian Journal”, New York (rubrică permanentă)

2002 – 2006: Corespondent pentru “Meridianul Romanesc”, California, USA

Debut înpresaliterară: 1973, înrevista„Ramuri”

 

VOLUME PUBLICATE:

 

Poezie – Intre două porti, H & H Promotions, 2002, New York,

-Ca o dragoste târzie, Ed. Ramuri, 2005, Craiova,

-Catharsis (ediţie în limba engleză), Ed. Libra, Bucureşti&Humanitas, Montreal, 2007

-Lumină înlumită, Poezia, Ed. TipoMoldova, Iaşi, 2011.

Proză scurtă – Je ne regrette rien(ediţie bilingvă română-engleză), Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2013.

Studii, eseuri, critică literară:

Relatare-reprezentare. De ce avem roman?, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1997

Citind la New York scriitori români… ,Ed. Axa Botoşani, 2002 (Carte apărută cu sprijinul Ministerului Culturii și Cultelor)

Iscusita zăbavă, H&H Promotions, New York, 2004

Ion Biberi – suferinţă şi cunoaştere, Fundaţia Scrisul Românesc, 2005,

Literatura pentru copii. Discursul epic, Edit. Universitaria, Craiova, 2007.

În labirintul cărţilor, Ed. Aius, Craiova, 2010.

– istorie literară a exilului românesc:

Mircea Popescu – un cărturar, un ziarist, o conştiinţă. Ediţie critică, studiu introductiv, note. (în colaborare), Ed. MNLR, 2013,

Presa literară din exil. Recuperare şi valorificare critică I, Ed. Timpul, Iasi, 2009 (Carte apărută cu sprijinul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică)

Presa literară din exil. Recuperare şi valorificare critică. Al doilea val, Ed. Timpul, 2011 (Carte apărută cu sprijinul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică)

Revistele literare ale exilului românesc. Luceafărul. Paris – o restituire, (în colaborare, Ed. Ideea Europeană, 2009,

Les revues littèraires de l’exil roumaine. Luceafarul. Paris. 1948-1949, Ed. ICR, Buc., 2013,

Memoria exilului românesc: ziarul Lumea liberă din New York,2008 (Carte apărută cu sprijinul Institutului Național pentru Memoria Exilului Românesc)

Cultură şi identitate. Pagini literare în ziarul Lumea liberă,Ed. Universitaria, Craiova, 2008,

Presa românească din afara graniţelor, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2010 ş.a.

MihaelaAlbu, În labirintul cărților II, ed. Eikon, ISBN:606-711-283-2,2015

MihaelaAlbu, Un uomo universale. Ion Biberi, ed. Aius, ISBN :978-606-562-517-4,2015

MihaelaAlbu, Dan Anghelescu, Eseistica lui Vintilă Horia – deschideri către transdisciplinaritate, ed. Aius, ISBN : 978-606-562-572-3,2015

Carmina Balcanica, 2 nr./ an, ISSN : 2065-0582,2015

Dan Anghelescu, Discursuri îndrăgostite, ed. Eikon, ISBN : 606-711-284-9,2015

 

Poezii, proză, studii traduse în engleză, franceză, polonă, sârbă, arabă, aromână

Colaborări în presă: studii şi eseuri (critică şi istorie literară, peste 200), proză scurtă şi poezie în reviste literare şi academice din România, Statele Unite, Germania, Italia, Israel, Rep. Moldova, Serbia, Cipru, Canada.

Participări la conferinţeinternaţionale cu comunicăriştiinţificeîn SUA, Albania, Anglia, Cipru, Turcia, Malta, Finlanda, Germania, Portugalia;

 

Iniţiator şi organizator al simpozionului internaţional ÎntoarcereaînIthaca. Literatura românădinexilşidinafaragraniţelor: realizări, recuperare, restituire, CentrulUniversitarDrobetaTurnu-Severin, 16-17 mai 2009, oct. 2011, mai 2013.

– Iniţiator şi organizator al Simpozionului Internaţional „Literatura diasporei: Mircea Eliade”, New York, 15 iunie 2007

-Iniţiator şi organizator al primului Simpozion Internaţional „Zilele Lumină lină”, New York, 17 iunie, 2005 cu tema „Literatura diasporei”.

– Organizator al Conferinţei “Central European Contribution to Our Human Effort to Find Meaning in Our World”, International Society for Human Ideas on Ultimate Reality and Meaning (Toronto),The Fifth Regional Meeting Held in Europe, Romania, Herculane, Craiova, 17-21 sept., 1998

– Workshop chair la conferinţa ISSEI (International Society for the Study of European Ideas), aug. 2014, Univ. din Porto, Portugalia

– Workshop chair la conferinţa ISSEI (International Society for the Study of European Ideas), aug. 2010, Univ. din Ankara, Turcia

– Workshop chair la conferinţa ISSEI (International Society for the Study of European Ideas), iulie 2008, Univ. din Helsinki, Finlanda.

-Workshop chair la sectiunea National Identity and Geographic Diversity in the East-European Literature, The 10th International Conference of ISSEI, Univ. din Malta, 2006.

 

PREMII

 

Premiul „Mihai Eminescu”, la Festivalul dedicat poetului, Drobeta Turnu-Severin, 2014

Premiul „Ethos românesc” pentru „promovarea culturii române” la Salonul Internaţional de carte, Iaşi, octombrie 2007.

Diploma de excelenţă pentru promovarea literaturii din diaspora, Festivalul „Duiliu Zamfirescu”, Focşani, iunie 2007.

Premiul de critică literară pentru Ion Biberi – suferinţă şi cunoaştere, Societatea LiterArt XXI, SUA, 2006.

Editor’s Choice Award for outstanding achievement in poetry (International Library of Poetry), SUA, November 2003 şi January 2005.

Diploma de excelenţă pentru întărirea coeziunii spirituale româno-americane, Societatea literară „Mihai Eminescu” (New York) şi Universitatea „Spiru Haret” (Braşov), 2005.

Premiul de critică literară pentru “Citind la NY scriitori români”, Societatea LiterArt XXI, SUA, 2002-2003.

Premiul special de “Argheziologie”, Festivalul “Tudor Arghezi”, 1999.