Născut la 2 mai, 1939, în comuna Turdas, jud. Hunedoara
Domiciliul – Iasi, str. Decebal, nr.33, bl.X-12, ap.1

Debut publicistic în reviste – Iasul literar, nr. 1, 1965

Debut editorial Introducere în opera lui Mihail Dragomirescu, Buc. Editura Minerva, 1983

Cărti publicate
Introducere în opera lui Mihail Dragomirescu, Buc. Editura Minerva, 1983
Poezia lirică a antichitătii greco-latine, Iasi, Editura Universitas  XXI 2000
Dor si armonie eminesciană, Iasi, Editura Institutul European, 2000
Coordonate literare universale, Iasi, Edit. Universitas XXI, 2001
Între estetică si critică literară, Iasi, Edit. Universitas , 2001
Tragedia greacă. Înflorirea si declinul constiintei tragice eline, Iasi, Edit. Universitas XXI, 2003
Tragedia greacă. Înflorirea si declinul constiintei tragice eline (edisie revăzută), Edit. Cronica, Iasi, 2005

Editii realizate:
Eminescu de Mihail Dragomirescu, Iasi, Edit. Junimea, 1976
Descrierea Moldovei de Dimitrie Cantemir, Buc., Edit. Minerva, 1981

Tălmăciri din literatura universală:
– Dante, Sonetti  (traducere, studiu introductiv, note si comentarii de Leonida Maniu), Iasi, Edit., Institutul European, 1999
Epopeea lui Ghilgames (povestire, prefată si note de Leonida Maniu), Iasi, Edit., Institutul European, 1999.
– Goethe, Faust (Traducere liberă în proză si prefată de Leonida Maniu), Iasi, Edit., Institutul European, 2007.

În colaborare:
Înflorire în pustiu de Rita Boumi-Pappa, Edit. Univers, 1974
Un cântec despre România. Poezie contemporană greacă, Iasi, Edit.Junimea, 1980
De la “Viata românească” la “Ethos”. Publicatii literar-culturale iesene (1900-1950). Contributii monografice, Iasi, Edit. Univ.”Al.I.Cuza”, 1989.
Scriitori români. Comentarii si analize literare, Iasi, Edit. Univ. “Alex.I. Cuza”, 1990.
Surâsul Afroditei. Poetii ciprioti contemporani, Iasi, Edit. Cronica, 1995
Soarele Verghinei, Iasi, Edit. Cronica, 2003.
Zăvorăste, Grecie, în inima ta. Poeti greci contemporani, Edit. Junimea, 2005

telefon:
0232-432400