Născut la:  25.04. 1940, în com. Sadova, jud. Iasi

Domiciliul: Iasi, str. I.C. Brătianu nr.36, Bl. B 1, sc. B, Et.6, ap.23

Debut publicistic în reviste: „Iasul literar” 1996, nr.5

Debut editorial: 1973, Ed. „Minerva”, Bucuresti

 

Volume:

 1. Sentimentul naturii în proza românească al secolului al XIX-lea, Ed.  “Minerva”, Bucuresti 1978, 291 p.
 2. Geografie literară- orizonturi spirituale în proza românească, Ed. « Albatros », Bucuresti, 1980, 394 p.
 3. Dimitrie Hârlescu, Ed. „Meridiane”, Bucuresti, 1986, 52 p.
 4. Mănăstirea Horaita, Ed. „Trinitas”, Iasi, 1997, 65p.
 5. Între arte plastice si literatură, Ed. „Trinitas”, Iasi, 1998, 368 p.
 6. Interferente spirituale italo-române (editie bilingvă, în limbile română si italiană), Ed. „Universitas XXI”, Iasi, 2002, 210 p.
 7. Ansamblul mitropolitan – Iasi, Ed. PIM, Iasi, 2004, 97 p.
 8. Barocul – artă si mentalitate în artele vizuale ale epocii lui Vasile Lupu, Ed. „Cronica”, Iasi, 2005, 256 p.
 9. Trăire si reprezentare – barocul în artele vizuale ale Moldovei sec. XVII, Ed. „Tehnopress”, Iasi 2008, 302 p.

În volume:

 1. Mihail Steriade: Scrisori către I. Merascu si Florin Steriade, (studiul Sentimentul pământului natal în poezia lui M. Steriade), Ed. „Litera”, Bucuresti, 1984, p.135-137
 2. Siretul – vatră de istorie si cultură românească (studiile Între altar si  nasiune- Biserica „Sf. Ioan” din Siret; Anticipând stilul epocii lui Stefan cel Mare – Biserica „Sf. Treime”din Siret;  Biserica „Sf. Nicolae” din Bălinesti), Ed. „Omnia”, Iasi, 1994, p. 129- 165
 3. Cimitirul Eternitatea (studiul Arta monumentelor funerare), Ed. „Cronica”, Iasi, 1995, p. 23-38 (Reeditat în 2008)
 4. Aportul minoritătilor nationale la patrimoniul cultural românesc. Identitate etnică si interculturalitate la sfârsit de secol si de mileniu (art. Prezente artistice italiene în Iasul sec. XVII- XX), Bucuresti, 2000, p. 91-100
 5. Minoritătile nationale din România- dovezi istorice privind asezarea si evolutia (art. Minoritatea italiană din România), Ed. „Kham”, Bucuresti, 2001, p.70-79
 6. In Seminario internazionale e interdisciplinare „Giordano Bruno”… , 3-5 dicembre 2002, (Les ages du Baroque a Golia ), Editura Fundatiei culturale române, Bucuresti, 2002
 7. Gabriela Lazăr Moga: Tapiserie românească – Romanian Tapestry (Revitalizarea tapiseriei), Institutul european, Iasi, 2005, p. 77-84
 8. Olga Cosmovici : Anotimpuri (Prefată), Ed. PIM, Iasi, 2006, p.2-5
 9. 80 de ani di italienistica presso „Al.I. Cuza” (Giovanni Schiavoni: Un destino di artista, un pittore italiano smarrito sulle vie di Iasi), Ed. Universitătii „Al.I. Cuza”, Iasi, 2006, p.213-218

10. Românii din afara granitelor tării ( Interferente orientale si rezonante baroce în artele vizuale ale epocii lui Vasile Lupu), Ed. „Demiurg”, Iasi- Chisinău, 2006, p.38-44

11. I. Irimescu – album: Acasă la maestrul I. Irimescu ( Reverii în interioarele maestrului I. Irimescu) , Muzeul de artă „I. Irimescu” Fălticeni- România, Ed. Design, Suceava, 2008

12. Andras Chiriliuc: Extaz (Eros si trăire-prefată), Ed. Demiurg, Iasi, 2009, p.9-12

Editii:

 1. D. Furtună: Izvodiri din bătrâni, editie îngrijită si prefatată de Gh. Macarie, Ed. „Minerva”, Bucuresti, 1973, 464 +XXIV p.
 2. Idem: Cuvinte si mărturii despre I. Creangă, Ed „Junimea” Iasi, 1990, (editie critică, 200p.); (editia a II-a, Ed.”Chemarea” Iasi, 2002, 244 p.
 3. L-au cunoscut pe D. Furtună, antologie de texte comentate îngrijite si prefatate de Gh. Macarie, Ed. „Geea” Botosani, 1996, 315p.
 4. Tiberiu Crudu: De pe la noi ce-a fost odată, editie îngrijită cu prefată, tabel cronologic, bibliografie si glosar de Gh. Macarie, vol.I-II, Ed. „Axa”, Botosani, 1997,
 5. N. Sutu: Amintiri de călătorie, 1839- 1847, tabel cronologic, postfată si bibliografie de Gh. Macarie, Ed. „Fides”, Iasi, 2001, 160p.

 

Altele:

– 186 de alte studii, articole si cronici publicate în revistele: „Iasul literar”, „Cronica”, „Steaua”, „Studii si Cercetări de Istoria Artei”, „Arta Plastică”, „Gracious Light (Lumină lină)”- New York, „Revista de Istorie si Teorie Literară”, „Arta comparations”, „Analele Universitătii Al.I. Cuza”, „Limbă si literatură” etc.

Telefon

fix: 0232 266953

mobil: 0770624696