Scriitorul Ion Țăranu a încetatdin viață vineri, 31 martie 2017.

Născut la 19 aprilie 1940, Ion Țăranu a debutat  publicistic cu povestirea  „Când soarele bea din fântână”, în 1969,  în revista „Iaşul literar”.

Debutul editorial are loc în 1975, cu volumul „ Sub zodia Dragonului”, Editura Junimea, Iaşi (volum cuprinzând „un mic roman, o nuvelă, o povestire”). Au urmat : 1977, „ O poveste cu poveşti”, în volumul colectiv „ Firul vieţii”, jucată în stagiunile 1978 şi 1979 pe scena Teatrului pentru copii „ Luceafărul” şi în turnee, peste 200 de reprezentaţii; 1989, „ Istorie vie” ( reportaje, eseuri, tablete), editura Junimea, Iaşi; 2001 „Numai tinereţii i se iartă totul”, roman în două volume, editura Junimea, Iaşi; 2005 „ O aventură de zile mari”- o fantezie cu melodii fantezii de acelaşi autor- editura Baștina-RADOG.

A primit premiul Editurii Junimea pentru volumul „Sub zodia Dragonului”- în cadrul sistemului de debut prin concurs de manuscrise (1975),  premiul Mihail Sadoveanu pentru debut în proză, conferit de Asociaţia Scriitorilor din Iaşi (1977),  premiul Consiliului Culturii pentru piesa „ O poveste cu poveşti”(1977).

Ion Țăranu a fost  iniţiatorul şi organizatorul la Iaşi a Festivalului de Artă Teatrală a Teatrelor Naţionale din România ( ediţia I în decembrie 1975, ediţia a II-a în decembrie 1976, cu prilejul împlinirii a 160 de ani de teatru în limba română). Totodată, a organizat la Iaşi, în colaborare cu Comunitatea Evreilor din Iaşi, sărbătorile Centenarului Teatrului Evreiesc de la Pomul Verde, primul teatru evreiesc din lume. A fost autorul şi realizatorul ideii de a fi creat un nou bust al ctitorului teatrului evreiesc mondial, Avram Goldfaden. A fost organizator ( împreună cu Asociaţia Scriitorilor din Iaşi) al Festivalului Internaţional de poezie „ M. Eminescu”, ediţia a V-a, Iaşi, 1977, cu participare internaţională ( au fost prezenţi în Iaşi peste 100 de scriitori). Totodată, Ion Țăranu a fost iniţiator şi organizator la Iaşi al unor întâlniri cu caracter de eveniment în cadrul manifestărilor „ Prelecţiunile Junimii”, cu Geo Bogza, Constantin Noica, Edgar Papu, acad. C.C. Giurescu, Zoe Dumitrescu Busulenga, Mircea Malita, precum şi al manifestării  „Dezbaterile Cronicii”, cu personalităţi de marcă din Bucureşti şi Iaşi din toate domeniile ştiinţei şi culturii. Scriitorul Ion Țăranu a fost iniţiatorul „Premiilor revistei Cronica”.Între anii 1992-1996 și  2001-2005 a  iniţiat şi coordonat evenimentele culturale româneşti , ca ataşat cultural al Ambasadei României la Chişinău. În mai 2008, a participat la dezbaterea cu tema „ Libertatea de creaţie”, invitaţie adresată de Universitatea din Lisabona, Portugalia.

Prin plecarea lui Ion Țăranu la cele veșnice, Uniunea Scriitorilor din România Filială Iași a pierdut un scriitor de valoare.