Scriitorul Cristian Livescu a plecat la cele veșnice luni, 20 mai 2024.

Născut pe 24 decembrie 1945, la Focşani, Vrancea, Cristian Livescu a absolvit Facultatea de filologie – limba şi literatura română – Universitatea Bucureşti (promoţia 1968), cu lucrarea de diplomă „O modalitate de analiză critică structuralistă – poetica transformaţională. Cu aplicaţie la poemul Morgenstimmung de Tudor Arghezi”. A obțiunut titlul de Doctor în Filologie la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, cu teza „Mihai Eminescu – Strategiile textuale ale debutului literar”, coordonator ştiinţific – prof. univ. dr. Dan Mănucă, referent – acad. Mihai Cimpoi.

A debutat literar în revista „Ateneu” (1971), publicaţie la care, în perioada 1973-1989, susţine cronică literară permanentă, iar din 1980 studii şi eseuri despre Mihai Eminescu.

Din 1997 a susţinut Cronica literară la revista „Convorbiri literare”: între 1997-2001, despre cărţile de critică literară-eseu; din 2002, despre cărţile de poezie.

Dintre volumele publicate amintim (selectiv): Introducere în opera lui Ion Pillat, eseu monografic (1980); Scene din viaţa imaginară, studii şi eseuri (1982); Voluptatea Labirintului (1995), studii critice despre proza fantastică la M. Eminescu, Ion Creangă, M. Sadoveanu, Mircea Eliade, Nicolae Breban etc.; Întâiul Eminescu (1999), incluzând Addenda „Copiii lui Saturn. Digresiuni despre geniu”. Ediţia a II-a a apărut în 2003, în colecţia „Eminesciana” a editurii Junimea din Iaşi; Ascuns într-o lojă. O istorie pe alocuri sentimentală a Teatrului Tineretului din Piatra Neamţ, 2002; Calistrat Hogaş, Pe drumuri de munte – Integrala prozei şi publicistica (prima ediţie completă a operei marelui prozator), 2003; Mihai Eminescu, Poemele Ondinei (ediţie critică a poemelor eminesciene din perioada începuturilor), 2003; Ion Creangă, Opere. Reeditarea ediţiei-model G. T. Kirileanu, din 1939, cu note, variante şi glosar, 2005; Ion Creangă, Povestiri corozive. Reeditarea ediţiei G. T. Kirileanu, din 1939, cu prefaţă, note şi aparat critic (cu un compendiu de comentarii critice, de la N. Iorga la N. Manolescu), 2006; Magiştri & hermeneuţi. Prin ruinele canonului literar, 2007; Gânditorul de la Humuleşti (coordonator), studii şi articole despre Ion Creangă, 2008; Eminescu şi enigmele Caietului vienez, cu prefaţă de acad. Mihai Cimpoi, 2011; ediţia a II-a 2013; Ion Creangă în viziunea contemporanilor. De la imagine la mit (panorama mărturiilor în epocă), 2012; Zoe Dumitrescu Buşulenga, Ion Creangă. Prefaţă, note şi tabel cronologic, 2012; Cealaltă lume, Poezia. Insurgenţi, novatori, experimentalişti (2020); Ion Creangă, explorarea unui miracol (2020); Faptele şi reveriile poeziei de sub munte, Poeţi din Neamţ (2020). Un veac de poezie românească. Panoramă critică şi antologică (2022).

Membru al Uniunii Scriitorilor din România-Filiala Iași din 1989, Cristian Livescu a fost, în ultimii 10 ani, șeful Reprezentanței Neamț a Filialei Iași a USR.

Cristian Livrescu a fost iniţiator şi coordonator al Târgului de carte „Libris” de la Piatra Neamţ și al Premiului Național pentru Proză „Ion Creangă”.

*

Pentru activitatea sa, a primit numeroase premii și distincții: Medalia jubiliară de Aur „150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu”, conferită de Preşedinţia României, pentru contribuţia adusă la exegeza eminesciană; Meritul cultural în rang de Cavaler, conferit de Preşedintele României, la propunerea Ministrului Culturii şi Cultelor, martie 2004, „pentru talentul de care a dat dovadă îmbogăţind literatura română cu eseuri şi studii de certă valoare, recunoscute ca atare atât în ţară cât şi peste hotare”; Premiul de critică şi istorie literară al Uniunii Scriitorilor-Filiala Iaşi (2011) ; Premiul pentru publicistică literară, pentru contribuţia adusă la editarea revistei „Antiteze”, la Zilele revistei Convorbiri literare, Iaşi, 2013; Premiul de critică al revistei „Convorbiri literare” (1996) (cu juriul de conferire, condus de acad. Constantin Ciopraga); Premiul de critică la Festivalul literar „Frontiera Poesis”, Satu Mare, 1999, pentru studiul critic „Întâiul Eminescu”; Premiul Asachi al Inspectoratului pentru Cultură Neamţ, pe anul 1993, pentru lucrarea „Contribuţii la tipologia culturală a ţinutului Neamţ”; Premiul Opera Omnia al Revistei „Convorbiri Literare” (2024).

Prin plecarea lui Cristian Livescu la cele veșnice, literatura română a pierdut un critic literar important.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!