Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Gheorghe SECHEŞAN – Ţipătul poeziei

Volumul de debut al lui Ioan Dehelean (Ţipătul bufniţei) este unul extrem de interesant, sub aspectul construcţie poetice, al motivelor, precum şi al limbajului. Discursul îmbracă forma unui discurs amplu, de tonalitate gravă, nu lipsit însă de accente ironice dar mai ales autoironice, încadrîndu-se corect în standardele optzeciste, dar neexagerînd defel în ceea ce priveşte […]

Livius Petru BERCEA – IDENTITĂŢILE LIRICE ALE LUI AURELIAN SÂRBU

Un volum de poeme (Labirint, 2014) apărut recent la editura timişoreană „Waldpress” sub semnătura lui Aurelian Sârbu se constituie într-o carte de vizită de referinţă în ansamblul creaţiei lirice a poetului din Deva, nu atât sub raportul unităţii stilistice, vizibilă şi în plachetele anterioare, cât mai ales datorită structurii aparte a cărţii din perspectiva apartenenţei […]

Marinică POPESCU – Vasile Popovici şi lirismul transdisciplinar

Poetul se regăseşte, creează după formula: „Te-am adunat/ din risipire”. Eul poetului e cel ce „se” plasează cu un pas înainte de început pentru a percepe reculul sau tîrziul, locul însuşi mai înainte de început, fără de care, de fapt, nu ar fi început – „nu ar fi avut loc”, condiţie de a se manifesta, […]

Marius CHELARU – Să simţi cuvintele ca pe o şoaptă în vârful degetelor

„Se surpă în cămaşa mea eternitatea Ascult imnul iluziei foşnind prin mâna orbului Arde ca o torţă lacrima mamei O piatră funerară cu aripi” George Vidican Născut în 27 iulie 1953, în satul Petid, judeţul Bihor, George Vidican este unul dintre poeţii optzecişti care au dorit să îşi construiască un fel al lui de a […]

Ioan HOLBAN – Festinul cînturilor nerostite

O sensibilă şi acroşantă poezie de notaţie scrie Marcel Miron în volumul Versuri albastre şi aurii (Editura Junimea, 2015), poemele vizînd ceea ce aş numi materia de dinaintea or­ganizării prin cuvînt; o poezie a pre-textelor, în felul teoretizat de T.S. Eliot în Eseurile sale: “un poem sau un pasaj dintr-un poem, scrie Eliot, tinde uneori […]

Mihaela RĂDUCEA – SIMBOLISTICA LUMINII ÎN STRUCTURA IMAGINARULUI POETIC BLAGIAN

Personalitate singulară in peisajul literar al vremii sale, Lucian Blaga se remarcă drept o conştiinţă creatoare însetată de absolut. Dorinţa de transcedere a limitelor impuse de însuşi statutul de fiinţă umană va provoca pe planul artistic o neistovită căutare a esenţelor. Mai mult decât contemplaţie sau simplu meşteşug, arta de a scrie devine la Blaga […]

Daniel ONACA -La trecerea din viaţă a unui suflet larg. Reflecţii despre metaforele din poezia lui Tomas Tranströmer

Trista veste a morţii, în această primăvară, a celui care a fost cel mai important poet suedez contemporan, m-a făcut să revin la poezia lui Tomas Tranströmer  pentru a reflecta din nou asupra artei sale poetice şi, în special, asupra unora din celebrele sale metafore. Iar casa simte constelaţia cuielor ce-i ţine pereţii împreună. Versul […]

Dorin N. URITESCU – O viziune fundamental nouă a interpretării poeziilor: Floare albastră de Mihai Eminescu şi De ce-aş fi trist de Tudor Argeş (I)

Poezia „Floare albastră” de Mihai Eminescu a fost interpretată de aproape toţi criticii literari, de la publicarea ei în «Convorbiri literare» din 1 aprilie 1873 până astăzi, fără ca vreunul dintre aceştia să înţeleagă, cu adevărat, semnificaţia versului ei fundamental: «Totuşi… este trist în lume!». Erorile de interpretare sunt determinate de neputinţa criticilor literari de […]

Leonida MANIU – Imnul în literatura greacă veche

Începuturile imnografiei greceşti sînt legate, ca şi poemele epice, de numele lui Homer. În realitate însă, după cercetări de dată mai recentă[1],preocupate de stabilirea genului proxim şi a diferenţei specifice a unor astfel de realizări artistice, s-a ajuns la concluzia că aşa numitele imnuri homerice sînt opera unor autori necunoscuţi a căror creaţie a precedat […]

George POPA

Poezie şi blow-up   Friedrich Nietzsche scrie în Wille zur Macht: „Tu este mai vechi decât eu”: Prezenţa noastră este precedată întotdeauna de-o altă prezenţă. Iar Marele Tu este Demiurgul. Inspiraţi parcă de un asemenea aforism, diferiţi harnici internauţi au inventat multitudinea sit-urilor de socializare, ca şi cum şi-ar căuta un  tu pe care l-au […]