Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Alensis De Nobilis: Poezia ca rugă – Traian Vasilcău, Sfeşnic în rugăciune –

Ca un mag dac răsărit din mit să reziste istoriei pe meleaguri româneşti, oficiant al unui ritual orfic, solemn până la îngheţarea respiraţiei, sensibil până la lacrimi, furios până la dramă, Traian Vasilcău, un profet al poeziei româneşti esenţiale azi, când mizerabilismul poetic ascunde până la sufocare extazul poetic, se prezintă drept, netulburat în faţa […]

Cristina RUSU – Masaoka Shiki, culori din anotimpuri

Descris ca un reformator în poemul haiku şi tanka, Masaoka Shiki re-plasează aceste poeme între genurile consacrate ale literaturii japoneze, şi acest fapt îl aşează între marii maeştrii de haiku. Să nu înţelegem că reformele lui au condus la schimbări radicale în construcţia poemelor haiku, el fiind totuşi un clasic, ci mai degrabă la stabilirea […]

Nicolae MAREŞ – Un român molipsit de spiritul japonez

Radu Şerban, ambasadorul României în Japonia, autor a numeroase lucrări din domeniul relaţiilor internaţionale, scrise cu acribia unui politolog, bun cunoscător al problematicii europene, iar mai recent şi a ţării în care ne reprezintă, este mai puţin cunoscut ca poet. Ţara soarelui răsare l-a molipsit de la început cu ceea ce aceasta are mai reprezentativ […]

Ioan HOLBAN – Fiinţa asemeni trandafirului sub brumă

Simbolul christic este comun tuturor cărţilor de poezie ale lui Vasile Burlui; Via Dolorosa (Editura Apollonia, 2014) nu face excepţie de la această paradigmă, explicită chiar din titlu, adăugîndu-se volumelor tipărite anterior, Rendez-vous sideral, Înger răstignit, Interogațiile lui Așur, Solilocvii; numai că în ultimul volum nu mai rămîne nimic din zborul şi ţipătul cocorilor, semn […]

Mihaela RĂDUCEA – SIMBOLISTICA LUMINII ÎN STRUCTURA IMAGINARULUI POETIC BLAGIAN

Personalitate singulară in peisajul literar al vremii sale, Lucian Blaga se remarcă drept o conştiinţă creatoare însetată de absolut. Dorinţa de transcedere a limitelor impuse de însuşi statutul de fiinţă umană va provoca pe planul artistic o neistovită căutare a esenţelor. Mai mult decât contemplaţie sau simplu meşteşug, arta de a scrie devine la Blaga […]

Leonida MANIU – Poemul filozofic latin: De rerum natura de Titus Lucretius Carus

Cu încărcătura sa emotivă şi cu elanurile sale greu de definit, lirismul părea puţin compatibil cu spiritul roman supus rigorii şi ordinii. În acelaşi timp, numeroasele războaie externe şi luptele politice din interior au contribuit într-o măsură considerabilă la reprimarea sau la închiderea subiectivităţii în ea însăşi. Din aceste raţiuni, abia la mijlocul sec. I […]

Cristina RUSU

„Universul mă încurcă şi nu pot gîndi măcar, că poate exista ceasul, fără ceasornicar” Voltaire   Citind versurile lui Voltaire putem spune că omul şi-a dorit cunoaşterea, cît mai multă cunoaştere şi a căutat-o încă de la începutul timpurilor. Această căutare necontenită a lui Dumnezeu şi a tot ce înseamnă creaţia Sa, l-a împins pe om să […]

Constanţa NIŢĂ – ŞTIINŢA VERSULUI LA POEŢII BAROCI

Nota dominantă a stilului baroc este un cumul de procedee, ceea ce anticii numeau abundentia stili sau copia. Romul Munteanu ar denumi- o ,,retorică a excesului”[1], inspirată de acest ,,imperiu al anti- economiei”[2] care este Barocul. Figură emblematică şi energetică a unui stil caracterizat prin dilatarea matricei formale, hiperbola barocă se configurează pe axe semantice […]

George POPA

POEZIE  ŞI  ŞTIINŢĂ                                                                                      Ces mille questions                                                                                    Qui se ramifient                                                                                    N’amènent au fond                                                                                    Qu’ivresse et folie. Arthur Rimbaud   Raportul poeziei cu ştiinţa comportă două deschideri. Fie poemul se referă, are implicaţii din diverse ştiinţe pe care le numim „exacte” – matematica, în mod special geometria, fizica, […]

POEZIE SLOVACĂ

Dana PODRACKÁ Dana Podracká s-a născut în 1954 la Banská Štiavnica, Slovacia. După studii de psihologie la Universitatea „Comenius” din Bratislava, a lucrat o mai mult timp în cadrul institutului de psihologie al universităţii. Din 1988 a fost redactor, apoi redactor-şef adjunct (1999-2002) la revista „Literárny týždenník“ (Hebdomadarul literar), Deputat în parlament (2002-2006), actualmente lucrează […]