Profesor univ.dr.hab, Avocat Baroul Iași, președinte Asociația ”Vespasian V. Pella” Iași

Născută în Rădăuți, Suceava

Domiciliul Iași

Studii:

Facultatea de Drept, Universitatea ”AL. I. Cuza” (licență, studii postuniversitare și doctorale)

Faculty of Law, University of Notre Dame, SUA,”Cum laude” Master in International and Human Rights Law (1996)

Institutul de Cercetări Juridice ”Acad.Andrei Rădulescu” Academia Română (abilitare, 2019)

Activitate profesională:

Avocat, Baroul de Avocati Iaşi (1986-2020)

lector univ.dr./ conf.univ.dr./prof.univ.dr.Universitatea ”M.Kogălniceanu” Iași (1994/2000/2006), Decan, Facultatea de Drept (1999-2012), prof. univ.dr. Facultatea de Drept, Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava (2012-2020)

Profesor Erasmus (Teaching Staff) University of Parma, Italia, Profesor invitat, Université Panthéon- Assas, Paris II, France (2014), Președinte, Asociația ”Vespasian V. Pella” Iași (2015-2020).

Afilieri:

FundaţiaŞanse Egale pentru Femei, membru în Board (2000-2020)

Société française pour le droit international (2009-2020)

Societatea Română de Bioetică (2013-2020)

Societatea Română de Drept European, Bucureşti (2014-2020)

International Association of Penal Law, Siracusa, Italy (2018-2020)

Activitate literară

Cărți publicate:

Elegii safice (2010)

Candele în timp (2011)

Tăceri (2011)

Poezii (2015)

Efectul fluturelui (2020)

Colaborări la revistele: Convorbiri literare (2012), Revista ”Poezia” (2010, Vatra Veche (2010,2012, 2018, 2019, 2020) Cronica (2012, 2013), Revista Română (2010,2012) Literatura de Azi (2016, 2017, 2018, 2019, 2020).

e-mail : aurora_ciuca_2000@yahoo.com