Vineri, 29 martie, la prânz a avut loc, în Sala Oglinzilor, despărţirea de Casa Monteoru. Manifestarea a purtat titlul Sala oglinzilor. Ultima întâlnire. A fost un maraton de evocări şi poeme, la care au luat parte activ: Ana Blandiana, cu evocări şi un poem, Dan Hăulică, Gabriel Dimisianu şi Ion Ianoşi, cu evocări, Ion Pop, Traian T. Coşovei, Ioan Es. Pop, Liviu Ioan Stoiciu, cu poezii, Ion Horea, cu o evocare şi trei rondele, Antoaneta Ralian şi Dan Cristea, cu evocări, Horia Gârbea, Adrian Popescu, Nicolae Prelipceanu şi Gabriel Chifu, cu poezii.

În afara unui numeros public, au mai fost de faţă, cu sau fără intervenţii din sală, scriitorii: Dumitru Radu Popescu, George Bălăiţă, Augustin Buzura, Mircea Cărtărescu, Mihai Şora, Livius Ciocârlie, Angela Marinescu, Romulus Rusan, Irina Horea, Gheorghe Schwartz, Lucian Vasiliu, Peter Şragher, Dan Mircea Cipariu, Eugen Şerbănescu, Marian Drăghici, Florin Toma, Ofelia Prodan, un cristian, Sorin Lavric, Simona Vasilache, Carolina Ilica, Valentin Hossu-Longin, Varujan Vosganian, Eugen Suciu şi alţii.

Moderatorul întâlnirii a fost dl Nicolae Manolescu, ale cărui evocări au provocat şi celorlalţi amintiri interesante despre anii dictaturii, de la şedinţele Consiliului Uniunii Scriitorilor, în cadrul cărora s-a făcut adesea opoziţie pe faţă la „indicaţiile de partid şi de stat”. Numele celor care s-au opus atunci activiştilor de partid au fost rostite în cadrul evocărilor. Iată câteva dintre aceste nume: Octavian Paler, Mircea Zaciu, Dan Deşliu, Dorin Tudoran, dintre cei absenţi, iar dintre cei prezenţi la ultima întâlnire, Ana Blandiana şi Nicolae Manolescu.

Alături de cei prezenţi au „defilat” pe un ecran scriitori din toate generaţiile care s-au perindat de-a lungul deceniilor prin această sală, mulţi nume de manuale de literatură, de la Marin Preda şi Nichita Stănescu la Mircea Cărtărescu şi Ion Stratan, unii prezenţi chiar fizic acolo. Fotografii de Ion Cucu şi un cristian au reînviat astfel o uniune a scriitorilor de elită. În felul acesta a fost realizată un fel de definiţie a Uniunii Scriitorilor de la începuturile ei şi până acum.

Casa Monteoru va fi predată proprietarilor în ziua de 15 aprilie.