8,30-9,00 – Preluarea mapelor şi a buletinelor de vot
1 buletin de vot pentru preşedintele USR
1 buletin de vot pentru Preşedintele Filialei Iaşi
1 buletin de vot pentru Comitetul Filialei Iaşi
1 buletin de vot pentru reprezentantul în Consiliul USR

9-9,15 – Votarea următoarelor Comisii:
Comisia de întocmire a procesului-verbal
Comisia de colectare a buletinelor de vot
Comisia de numărare a voturilor

9,15-10,40 – Prezentarea Raportului Preşedintelui USR Filiala Iaşi (10 minute).
Prezentarea Raportului Preşedintelui USR (20 de minute).
Prezentarea Programelor candidaţilor la Preşedinţia USR:
– Nicolae Manolescu (10 minute)
– Dan Mircea Cipariu (10 minute)
– Corneliu Leu (10 minute)

În acest interval se votează, iar buletinele se predau colegilor din Comisia de colectare a buletinelor de vot care le vor introduce în cele trei urne, câte una pentru Preşedinte de Filială,
Comitetul Filialei, reprezentant în Consiliul USR.

10,40-11,00 – Pauză de cafea. Membrii Comisiei de numărare a voturilor preiau cele trei urne şi se retrag pentru numărarea voturilor şi întocmirea procesului-verbal cu rezultatele finale.

11,00-12,30 – Luări de cuvânt, interpelări, propuneri de proiecte şi de activităţi specifice pe plan local şi naţional etc. În acest interval se votează Preşedintele USR, buletinul se predă Comisiei de colectare care va introduce toate buletinele de vot pentru Preşedintele USR în urna adusă de la Bucureşti.

12,30-13,00 – Pauză de cafea.

12,50-13,00 – Anunţarea rezultatelor alegerilor pentru Preşedintele Filialei Iaşi, pentru Comitetul Filialei şi pentru reprezentantul în Consiliul USR.

13,00-14,30– Acordarea premiilor anuale ale USR Iaşi pentru cărţile apărute în anul 2012, de către preşedintele Juriului USR.
– Acordarea premiilor Comitetului Filialei Iaşi a USR.

15,00-16,30 – Agapa colegială la Restaurantul Bolţile Domneşti, Complex PALAS Iaşi.

Menţiune: Plata cotizaţiei şi decontarea deplasărilor se vor face în pauzele specificate.

Cu încrederea că timpul vă va permite să fiţi prezent la această întrunire importantă pentru viitorul Filialei Iaşi a USR, vă rugăm să ne comunicaţi prin poşta electronică (adresa email: usrfilialaiasi@yahoo.com), în scris – prin poşta clasică (adresa poştală: USR Iaşi, Str. Grigore URECHE nr. 7, Iaşi, Centrul Civic, cod 700023) sau prin telefon (telefon 0232
247880) intenţia fermă de a participa la Adunarea Generală a Filialei (AGF) din data de 4 octombrie 2013, până cel târziu pe data de 30 septembrie 2013.

Cu deosebită consideraţie,
Cassian Maria Spiridon
Preşedinte USR Iaşi