Juriul pentru acordarea premiilor USR Filiala Iaşi pentru anul 2011, format din:

 1. Adi Cristi –preşedinte

2. Gellu Dorian

3. Marius Chelaru

4. Vasile Spiridon

5. Adrian Alui Gheorghe

 

 

a analizat următoarele cărţi, apărute în 2012, depuse pentru Premiile USR Filiala Iasi, ediţia 2013:

 

 

1

Daniel Dragomirescu Orizonturi interculturale Editura Pim

2

Mariana Bărbulescu Cătălin Doru Florescu/Jacob se hotărăşte să iubească Editura Polirom

3

Doru Scărlătescu Apocrife la Cartea Facerii Editura Junimea

4

Angela Furtună Monica Lovinescu. Est-Etica*Geneze Ed. Vinea

5

Mihai Apostu Lumina vine din interior Ed. PIM

6

Laura Enache Sfântul Maxim Mărturisitorul -Întrebări şi nedumeriri Ed. Doxologia

7

Laura Enache Sfântul Calist Angelicoudes-Trei tratate isihaste Ed. Doxologia

8

Cornelia Petrescu Noaptea Greierilor Ed. Junimea

9

Olga Alexandra Diaconu Zbor de dragoste târzie/Scrisori înflorite Ed. Junimea

10

Olga Alexandra Diaconu Năstrapa nevăzută Ed. Junimea

11

Violeta Lăcătuşu Prin Universul Holografic Ed. Crigarux

12

Vasile Baghiu Planuri de viaţă Polirom

13

Vasile Baghiu Depresie Limes

14

Ionuţ Caragea Patria la care mă întorc Ed. Fides

15

Petruţa Spânu-trad. Ion Mihai Cantacuzino -O viaţă în România Ed. Fides

16

Gheorghe Simon Amin Agapia Ed. Princeps Edit

17

Toader Ungureanu Sirop de rouă Ed. Napoca Nova

18

Al. Ovidiu Vintilă Traian Brăileanu Întruchipările raţiunii. Fapte, idei, teritorii ale realităţii din interbelicul bucovinean Ed.Paideia

19

Dorin Ploscaru Peştele pe uscat. Poeme alese -antologie Ed. Doxologia

20

Dorin Ploscaru Artă şi rafinament.Florăria Romantic Ed. Brumar

21

Ion Muscalu Noaptea de Rusalii Ed. Danaster

22

Magda Ursache Vieţile cărţarilor contimporani după Magda U. Ed. Eikon

23

Vasile Iftime O frontieră cât toate iernile noastre Ed. Zona Publishers

24

Vasile Iftime Fluturi în cutia poştală Ed. Zona Publishers

25

Boris Crăciun Prinţesa de la Iaşi sau Văpaia ochilor violeţi Ed. Porţile Orientului

26

Al. Şerban -trad Sunt în arbori şi soare, în apă şi piatră Performantica

27

Al. Şerban -trad Arta -unica certitudine/Poezii alese Performantica

28

Al.Şerban -trad Bariera timpului nu există Performantica

29

Paul Munteanu În zodia nopţii Universitas XXI

30

Constantin Dram Muzeul de imagini Editura Alfa

31

Valentin Talpalaru Povestirile de pe Măicuţa Opera Magna

32

Mihaela Grădinariu Biserica de cuvinte Ed. Timpul

33

Roxana Patraş Cântece dinaintea decadenţei/ A.C. Swinburne şi declinul Occcidentului Ed.Timpul

34

Mircea A. Diaconu I. L.  Caragiale, Fatalitatea ironică Ed. Cartea Românească

35

Radu Florescu Poeme oculte Ed. Charmides

36

M.R Iacoban Teatru şi iar teatru/Opera Omnia Tipo Moldova

37

M.R Iacoban Zece ani de foc – O cronică a Basarabiei Junimea

38

M.R Iacoban Căminarul Junimea

39

M.R Iacoban Printre (alte) cărţi Ed. Dana Art

40

Aurica Brădeanu Fray Luis de Leon /Comentariu la cartea lui Iov Ed. Testimonium

41

Mario Castro Navarette Mihai Eminescu, Poesii alese Ed. Contact Internaţional

42

Iorgu Gălăţeanu Magia întunericului Ed Cronica

43

Ion Burcin Din viaţă – catrene Ed Artemis

44

Ion Burcin Întâlnire cu trecutul Ed Artemis

45

Ion Burcin Cu mine însumi Ed Artemis

46

Cristina Chiprian Ghid pentru a înţelege păsările si animalele Ed. Stef

47

Aurel Brumă Mansarda cu sticleţi Performatica

48

Al.Şerban-trad Oglinda sufletului Performatica

49

Vlad Scutelnicu Piramida Ka-zar Ed. Junimea

50

Constantin Munteanu Femei cardinale -cartea întâia din romanul Viaţa la second hand Ed. Junimea

51

Constantin Munteanu Cristina-cartea întâia “Pentru o salbă de mărgele” Ed. Junimea

52

Constantin Munteanu Cristina – cartea  a doua “Doamna in hermină albă” Ed. Junimea

53

Constantin Munteanu Cristina – cartea  a treia “Groapa cu lei” Ed. Junimea

54

Constantin Munteanu Cristina – cartea  a patra “Steaua polară” Ed. Junimea

55

Ioan Holban Literatura Română de azi – Poezia Proza Tipo Moldova

56

Alexandru Spătau Rod şi ofrandă Vasiliana 98

57

Marian Drumur Dascălii, dascălii Ed. Eubeea

58

Ion Muscalu Vulturul deşertului Danaster

59

Iancu Gramma Divagaţii peste cele unsprezece aşteptări Ed. Corgal Press

60

Iancu Gramma Umbre peste flăcări Ed. Corgal Press

61

Iancu Gramma Răscrucea din bivuac Ed. Corgal Press

62

Iancu Gramma Sfârşitul tăcerii Ed. Corgal Press

63

Iancu Gramma Femeia argotică din Durostor Ed. Corgal Press

64

Iancu Gramma Enumerări Ed. Corgal Press

65

Bogdan Mihai Mandache Întoarcerea către lumină Cronica

66

Bogdan Mihai Mandache Filosofia-aventura unui discurs Cronica

67

Bogdan Mihai  Mandache Fascinaţia nevăzutului Cronica

68

Şerban Axinte Păpădia Electrica Casa de Pariuri Literare

69

Valentin Talpalaru Poemele Deltei.Rodion Ed. Opera Magna

70

Ion Beldeanu Cămaşa de trecere-antologie Ed.Muşatini

71

Theodor Damian Apofaze Tracus Arte

72

Mircea Oprea Să dai mâna cu preşedintele Axa

73

Mircea Oprea Mirare de voi Conta

74

Lucian Alecsa Moartea e bine mersi Paralela 45

75

N. Panaite Purpură şi iarnă Dacia XXI

76

Adrian  Romilă  În drum spre sud  Ed. Brumar

 

 

 

Juriul a stabilit următoarele nominalizări, pe genuri literare, din cele 76 de titluri analizate:

 

 

 

POEZIE

 

1

Radu Florescu

Poeme oculte

Ed. Charmides

2

Vasile Iftime

Fluturi în cutia poştală

Ed. Zona Publishers

3

Şerban Axinte

Păpădia electrică

Casa de Pariuri Literare

4

Vasile Baghiu

Depresie

Ed. Limes

5

Vlad Scutelnicu

Piramida Ka-zar

Editura Junimea

 

PROZĂ

1

Lucian Alecsa

Moartea e bine mersi

Paralela 45

2

Vasiel Baghiu

Planuri de viaţă

Polirom

3

Adrian G. Romila

În drum spre sud

Ed. Brumar

4

Paul Munteanu

În zodia nopţii

Universitas XXI

5

Marian Drumur

Dascălii, dascălii

Ed. Eubeea

 

 

 

TRADUCERE- Premiul „Irina Mavrodin”

 

1

Aurica Brădeanu

Fray Luis de Leon /Comentariu la cartea lui Iov

Ed. Testimonium

2

Mariana Bărbulescu

Cătălin Dorian Florescu/Jacob se hotărăşte să iubească

Polirom

3

Al. G.Şerban

Bariera timpului nu există

Performantica

4

Mario Castro Navarette

Mihai Eminescu, Poesii alese

Ed. Contact International

5

Petruţa Spânu

Ion Mihai Cantacuzino -O viaţă în România

Ed. Fides

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICISTICĂ

1

Magda Ursache

Vieţile cărţarilor contimporani după

Magda U.

Ed. Eikon

2

Mircea Radu Iacoban

Zece ani de foc – O cronică a Basarabiei

Junimea

3

Daniel Dragomirescu

Orizonturi interculturale

PIM

 

 

 

RESTITUTIO

 

1

Al. Ovidiu Vintilă

Traian Brăileanu Întruchipările raţiunii. Fapte, idei, teritorii ale realităţii din interbelicul bucovinean

Ed.Paideia

 

ESEU- MEMORIALISTICĂ

1

Constantin Dram

Muzeul de imagini

Editura Alfa

2

Bogdan Mandache

Filosofia-aventura unui discurs

Editura Cronica

3

Ion Muscalu

Noaptea de rusalii

Ed. Danaster

ISTORIE LITERARĂ

1

Ioan Holban

Literatura Română de azi – Poezia/Proza

Tipo Moldova

 

 

 

DEBUT+ PREMIUL „Traian Olteanu”

 

1

Mihaela Grădinariu

Biserica de cuvinte

Ed. Timpul

2

Roxana Patraş

Cântece dinaintea decadenţei/ A.C. Swinburne şi declinul Occcidentului

Ed.Timpul

 

CRITICĂ

1

Mircea Diaconu

I. L.  Caragiale, Fatalitatea ironică

Cartea Românească

2

Angela Furtună

Monica Lovinescu. Est-Etica*Geneze

Ed. Vinea

 

PREMIUL „D. STĂNILOAIE”

1

Laura Enache

Sfântul Maxim Mărturisitorul -Întrebări şi nedumeriri

Ed. Doxologia

2

Gh. Simon

Amin Agapia

Ed. Princeps Edit

 

 

 

Juriu

 

Adi Cristi

 

Adrian Alui Gheorghe

 

Gellu Dorian

 

Marius Chelaru

 

Vasile Spiridon