1. Date biografice:

Data naşterii; 2 iulie 1954

Locul naşterii: Fălticeni

2.  Pregătire:

–  Doctor în ştiinţe umaniste (1998)

–  Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi, Facultatea de Litere, secţia Română – Franceză

(1974- 1978)

– Liceul A.T. Laurian, Botoşani (1969 – 1973)

3.  Activitate profesională:

– Director Teatrul „Luceafărul” (2006 -)                                                     

–  Director general al Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri” (1996 -2006)

–  Secretar al Uniunii Scriitorilor din România (1990 – 1996)

–  Redactor-şef al revistei Cronica(1990 – 1996)

–  Filolog, Institutul de Filologie Română „Al. Philippide” (1980 – 1990)

–  Profesor de Română, Şcoala nr. 4, Iaşi (1979 – 1980)

–  Profesor de Franceză, Şcoala nr. 2, Paşcani (1978- 1979)

  1. 4.  Premii, distincţii:

– Diplomă cu titlul de „Senator de onoare” al Institutului Cultural Român pentru serviciile de excepţie aduse susţinerii şi promovării culturii române – 2013

Diplomă de excelenţă a Uniunii Asociaţiilor de Scriitori din Israel pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea relaţiilor culturale – literare şi teatrale – româno-israeliene, 2011

Prieten al Comunităţilor Evreieşti din România, 2011

– Premiul Festivalului Internaţional de Animaţie „Gulliver”, Galaţi, pentru

management cultural (2010)

– Premiul Festivalului Mondial al Artei Păpuşilor, Praga, pentru suport şi cooperare

(2010)

Premiul de Excelenţă al Uniunii Scriitorilor Filiala Iaşi (2009)

Premiul „G.Ibrăileanu” pentru critică literară al Salonului Internaţional de Carte

Românească Iaşi (2009)

Premiul de Excelenţă pentru întreaga activitate al Primăriei Municipiului Iaşi

(2008)

–  Premiul pentru critică şi istorie literară al Uniunii Scriitorilor – Filiala Iaşi (2006)

–  Premiul Copyro pentru critică literară (2004)

–  Premiul Ministerului Culturii şi Cultelor pentru promovarea dramaturgiei româneşti contemporane (2004)

–  Ordinul Serviciul credincios în grad de Cavaler, acordat de Preşedinţia României (2001)

–  Premiul revistei  “Ateneu  pentru critică literară (2002)

–  Premiul Uniunii Scriitorilor pentru critică literară (2002)

–  Premiul revistei  “Cronicapentru critică literară (1982)

5. Volume publicate:

Proza criticilorEditura Minerva 1983 (320 p.)

-Ion Creangă. Spaţiul memoriei, Editura Junimea. 1984 (192 p.)

Ediţia a II-a, Editura Princeps Edit, 2005

Ediţia a III-a, Editura Niculescu, 2010

Ediía a IV-a, Editura Princeps Edit, 2011

 

Hortensia Papadat-Bengescumonografie, Editura Albatros, 1985 (272 p)

   Ediţia a II-a, Editura Princeps Edit, 2002

   Ediţia a III-a, Editura Tipo Moldova, 2010

–  Profiluri epice contemporane, Editura Cartea Românească, 1987 (440 p.)

 – Literatura subiectivă, Editura Minerva, 1989 (326 p.)

Salonul refuzaţilor,  Editura Moldova, 1993 (240 p.)

Poarta lumii, Jurnal în China, Editura Sedcom Libris, 1999 (150 p.)

Istoria literaturii române. Portrete contemporane, vol. I. Editura Princeps,

2003 (662 p.)   Platon Pardău, monografie. Editura Mayke. 2004 (251 p.)

Cortina de sticlă, Editura Princeps Edit. 2006 (210 p.)

Istoria literaturii române contemporane, I-III. Poezia. Proza. Critică, eseu,

 memorialistică  (1200 p.) Tipografia Moldova 2006.

Literatura română subiectivă de la origini pînă la 1990 (360 pg.) TipoMoldova 2007

– Proza română contemporană, I-II (532 pg.) Achibooks, 2008

– Cortina de sticlă, 2, Editura Sedcom Libris, 2009 (265 p.)

– Cortina de sticlă, 3, Editura TipoMoldova, 2009 (236 p.)


– Literatura română de azi, Poezia Proza, Editura TipoMoldova, 2012, (1421 p.)


  6.  Ediţii:

 

– G. Ibrăileanu. Spiritul critic în cultura românească. Note şi impresii,

Editura Minerva, 1984

– Hortensia Papadat-Bengescu, Logodnicul, Editura Junimea, 1989

– Anton Bacalbaşa, Moş teacă. Din viaţa militară, Editura Junimea. 1989

– Jean Bart, Europolis, Editura Junimea, 1990

– Lucian Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor. Editura Minerva, 1990

– Lucian Blaga, Opere, vol. I – II, Editura Ştiinţa, 1995

– Ion Creangă, Amintiri din copilărie. Editura Institutului European. 1996

O istorie a jurnalului literar românesc (824 p) Editura TipoMoldova, 2009

– Vasile Alecsandri, Balta-Albă. Călătorie în Africa şi alte scrieri, Biblioteca pentru Toţi,

2012, Editura Art.

– Horia Stancu, Fanar, Editura Niculescu, 2012

 

7.  Volume în colaborare:

–  Iaşult album, Editura Cronica, 1995

–  Cimitirul Eternitatea, Editura Cronica. 1996

–  Prin Iaşii de odinioară, Editura Cronica, 1997

8.  Traduceri:

– B.M. Koltès, Roberto Zucco,

(piesă jucată la Teatrul Naţional  „Vasile Alecsandri”, 2000)

– Yukio Mishima, No. Cinci poveşti de dragoste,

(piesă jucată la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri”, 2002)

Peste 5.000 (cinci mii) de articole pe teme literare şi teatrale, în toată presa culturală din ţară şi în câteva publicaţii din străinătate.

Telefoane: 0722-657680, 0232- 212662; 0232-256022