Candidat pentru Consiliul USR şi Comitetul de Conducere al Filialei Iaşi

 

– Critic literar, membru al Uniunii Scriitorilor din 1989, la Filiala (Asociaţia) Iaşi

– Membru al Comitetului de conducere al Filialei Iaşi, între 1992-2000

– Preşedinte-coordonator al Reprezentanţei Piatra Neamţ a US, între 1996-2005

– Redactor şef şi Director editor al revistei „ANTITEZE” din Piatra Neamţ, sub egida USR, din 2000 şi în prezent

– Membru în Colegiul revistei „Convorbiri literare” din Iaşi, din 1997.

– Director fondator al Editurii CRIGARUX din Piatra Neamţ, membră a ARIEL

– Membru al juriilor naţionale şi ale Asociaţiei Iaşi pentru decernarea premiilor USR

– Atestat de management în instituţii de cultură şi de consilier editorial, dat de Ministerul Culturii, 1997

– Fondator şi organizator principal al Târgului de Carte Libris de la Piatra Neamţ, la a treia ediţie, în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Neamţ

– Preşedintele Societăţii Scriitorilor din judeţul Neamţ (ONG), editor al revistei „Antiteze”

 

Proiectul candidatului

 

1. Să contribuie la întărirea câtorva obiective şi priorităţi ale Uniunii Scriitorilor:

– Uniunea şi Filiala Iaşi să-şi sporească vizibilitatea, cu atitudine, puncte de vedere, opinii exigente şi crearea de evenimente proprii în viaţa social-culturală a ţării, a Regiunii de Nord-Est;

 

– Să determine un spor de creativitate pe plan literar în rândul tineretului – înfiinţarea la Bucureşti şi în ţară a unor cenacluri cu lecturi publice. E bun şi cititul în tramvaie, dar nu cu asta rezolvăm problema „schimbului de mâine”. Să impună un punct de vedere exigent privitor la structura şi conţinutul manualelor de limbă şi literatură română;

 

– Să contribuie la sporire patrimoniului Uniunii, aceasta urmând să-şi asume o reţea proprie de micro-muzee sau spaţii evocative ale scriitorilor decedaţi, în ţară şi străinătate, preluând – în cazul scriitorilor fără urmaşi – donaţii ale proprietăţii acestora: imobile, terenuri, manuscrise, biblioteci, opere de artă, autoturisme etc., prin acte notariale realizate în timpul vieţii, de încredinţare în posteritate a unor bunuri către Uniunea Scriitorilor, în schimbul asigurării de către aceasta, la senectute, a îngrijirilor corespunzătoare. Se va înfiinţa în acest scop un Departament special în cadrul Uniunii, sau un ONG în dependenţa Uniunii, pentru valorificarea patrimoniului mobil şi imobil al scriitorilor; Muzeul Literaturii Române s-a dovedit ineficient în preluarea unor bunuri mobile şi imobile de la scriitorii trecuţi recent în eternitate, cu succesiunea incertă. Posteritatea scriitorilor nu trebuie neglijată!

– Asumarea printr-un proiect european de anvergură a unui Centru modern de asistenţă şi îngrijire pentru scriitorii vârstnici, fără familie şi fără posibilităţi civilizate de subzistenţă. Asistăm resemnaţi la mizeria în care unii scriitori, nume de notorietate, îşi petrec (bolnavi) ultimii ani din viaţă, cu scuza că le-am rezolvat problema pensiei. Nu e suficient! De la RAPPS se poate prelua, experimental, în concesiune, un imobil în Bucureşti, refăcut şi restaurat funcţional, adaptat pe baza unui proiect complex la care să fie atras şi Ministerul Culturii. Marile filiale din ţară – între care şi Filiala Iaşi – să aibă câte un asemenea Centru modern cu toate dotările (inclusiv bibliotecă şi reţea IT), scriitorii urmând să-şi doneze veniturile sau patrimoniul personal Uniunii Scriitorilor, în schimbul asigurării ulterioare a serviciilor medicale şi de îngrijire.

Menţionez că avem întocmit un asemenea proiect de susţinere şi ajutorare a scriitorilor aflaţi în dificultate şi îl vom pune la dispoziţie, cu toate detaliile, viitorului Preşedinte ales şi Comitetului Director al USR, precum şi Preşedintelui şi Comitetului de conducere al Filialei Iaşi.

 

2. Să fie lăsat Statutul USR în pace! „Îmbunătăţirea” lui se soldează în ultima vreme cu tot felul de suporţi autarhici.

Cuvântul de ordine pentru noul mandat al Preşedintelui şi noilor foruri de conducere alese trebuie să fie acesta: Totul pentru sporirea continuă a patrimoniului USR! Nu trebuie renunţat la nimic din actualul patrimoniu, realizat cu dificultate de predecesori! De risipit e uşor, de consolidat e greu! Ne trebuie forţe proaspete, cu iniţiativă şi… vocaţie managerială! Uniunea trebuie întărită cu scriitori tineri.

 

Cristian LIVESCU