CONVOCATOR

Adunarea Generală a Filialei Iași a U.S.R

 

 

În temeiul dispozițiilor art. 16 și art. 33 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România în forma în vigoare, Președintele Filialei Iași, Cassian Maria Spiridon, cu sediul în Iași, str. Grigore Ureche 7, Filială a Uniunii Scriitorilor din România (denumită în continuare „U.S.R.”), cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – București, membră a Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori („A.N.U.C.”), CIF RO 2786991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Filialei Iași, compusă, potrivit dispozițiilor statutare, din membrii USR care își exprimă votul în cadrul acesteia, care va avea loc în data de 26 aprilie 2018, ora 9, la adresa: Iași, strada Grigore Ureche 7.

 

Ordinea de zi a Adunării Generale a Filialei

Adunarea Generală a Filialei va avea următoarele obiective:

  1. Alegerea Președintelui USR pentru mandatul 2018-2023;
  2. Alegerea Președintelui Filialei pentru mandatul 2018-2023;
  3. Alegerea Comitetului de Conducere al Filialei;

4.Alegerea reprezentantului Filialei în Consiliul USR, altul decât Președintele Filialei (numai pentru Filialele cu peste 150 membri);

Toți candidații la funcția de Președinte USR ale căror candidaturi au fost validate de Comisia de Monitorizare a Alegerilor pot participa, pentru a-și susține candidatura, la Adunarea Generală a Filialei.

Membrii Filialei care doresc să candideze la funcția de Președinte al Filialei pot depune candidaturile la secretariatul Filialei, str. Grigore Ureche 7, de luni până vineri,între orele 09-12,  până la data de 26 martie 2018, ora 12. Candidaturile trebuie semnate în original și depuse personal. Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

 

Votul în cadrul Adunării Generale

Membrii Filialei prezenți la data, ora și locul desfășurării adunării generale a filialei votează într-o urnă Președintele Filialei, Comitetul de Conducere al Filialei și (numai unde e cazul) reprezentantul în Consiliul USR, iar într-o altă urnă votează Președintele U.S.R.

Pot vota în cadrul adunării generale a filialei numai membrii filialei. Un membru al filialei poate vota un singur candidat la funcția de Președinte USR și un singur candidat la funcția de Președinte al Filialei. Nu se admit voturile prin reprezentant.

Procesul de vot se va închide la data de 26 aprilie 2018, la ora la care se încheie Adunarea Generală a Filialei. Rezultatele alegerilor pentru Președintele Filialei, Comitetul de Conducere al Filialei și reprezentantul Filialei în Consiliul USR (numai unde este cazul) se vor consemna într-un proces-verbal. Rezultatele alegerilor pentru Președintele USR se vor consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, la data de 5 mai 2018, în cadrul Consiliului USR.

 

Prezentul convocator va fi adus la cunoștința membrilor filialei prin publicarea acestuia pe pagina de internet a filialei, precum și prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan local.

 

 

Președintele Filialei Iași a USR

Cassian Maria Spiridon