Față de recentele dezinformări furnizate de domnii Cristian Teodorescu și Dan Mircea Cipariu, în pretinsele calități de organe de conducere ale Uniunii Scriitorilor din România, aducem următoarele lămuriri:

La termenul de judecată din data de 15.06.2016, în dosarul nr. 15164/299/2016 aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 – având ca obiect cererea de ordonanță președințială formulată Dan Mircea Cipariu în contradictoriu cu Nicolae Manolescu, dl. Cristian Teodorescu a formulat abuziv în numele Uniunii Scriitorilor din România o cerere de intervenție accesorie, în interesul reclamantului Dan Mircea Cipariu.

La termenul de judecată din data de 08.07.2016, s-a pus în discuția părților admisibilitatea în principiu a cererii de intervenție.

Față de faptul că cererea de intervenție a fost formulată de o persoană care nu avea calitatea de reprezentant legal al USR, am ridicat excepția lipsei dovezii calității de reprezentant legal al USR a dl. Cristian Teodorescu.

În motivarea acesteia am arătat următoarele:

„Prin Sentința Civilă nr. 5790/05.04.2016, instanța a dispus suspendarea efectelor Hotărârilor adoptate în cadrul « Adunării Generale Extraordinare a USR » din data de 19.03.2016 până la soluționarea definitivă a cauzei având ca obiect anularea Hotărârilor.

Pe cale de consecință, în prezenta cauză s-au formulat cereri de către persoane care pretind că-şi justifică calitatea raportat la faptul ar fi fost alese în funcții de conducere prin Hotărâri adoptate în cadrul «Adunării Generale Extraordinare a USR» din data de 19.03.2016, ale căror efecte au fost însă suspendate ulterior de instanța de judecată prin Sentință rămasă definitivă prin neapelare. 

Or, raportat la faptul că efectele hotărârilor au fost suspendate, neproducând la momentul actual niciun efect juridic, dl. Teodorescu Cristian George nu are calitatea de Președinte al Asociației Uniunii Scriitorilor din România și/sau al Uniunii Scriitorilor din România.

(…) Pe cale de consecință, vă solicităm să constatați că în prezent reprezentantul legal al Uniunii Scriitorilor din România este Președintele acesteia, funcție ocupată pentru mandatul 2013-2018 de dl. Nicolae Manolescu.

Precizăm că dl. Nicolae Manolescu nu a fost revocat din această funcție, iar alegerea sa nu a fost contestată, Procesul-verbal din 07.10.2013 producând efecte în continuare.

Raportat la aceste aspecte, întrucât hotărârea de alegere în funcția de președinte al USR a dlui. Cristian George Teodorescu nu produce efecte, se impune constatarea nulității necondiționate a tuturor cererilor formulate prin Cristian George Teodorescu, conform art. 176 pct. 2 NCPC”.

Prin încheierea din data de 08.07.2016, soluţionând exclusiv problema admiterii în principiu a cererii de intervenţie, instanța „Admite în principiu cererea de intervenție voluntară accesorie formulată de intervenient accesoriu Uniunea Scriitorilor din România (denumită în continuare USR) prin Președinte Cristian Teodorescu”.

Precizăm că, prin admiterea în principiu a unei cereri de intervenţie, instanţa nu verifică legalitatea sau temeinicia acesteia.

Instanţa nu s-a pronunţat asupra excepţiei lipsei dovezii calităţii de reprezentant a dlui Cristian Teodorescu, această excepţie urmând să se dezbată la termenul următor. Acest lucru rezultă din faptul că în minuta de pe portalul instanţelor de judecată nu apare nicio menţiune privind admiterea sau respingerea excepţiei.

Admiterea în principiu a cererii de intervenţie nu echivalează cu câştigarea procesului, dovadă fiind că dosarul are termen de judecată la data de 28.06.2016.

Pe cale de consecință, atât în scopul combaterii, dar și al preîntâmpinării unor comentarii neconforme realității, Uniunea Scriitorilor din România, reprezentată legal prin preşedinte Nicolae Manolescu, aduce la cunoștință că, prin încheierea din data de 08.07.2016, instanța nu s-a pronunțat încă asupra excepției lipsei dovezii calității de reprezentant a dl. Cristian Teodorescu și, prin urmare, nici nu a stabilit calitatea de reprezentant legal al USR în favoarea acestuia.