Afis Monica Lovinescu 2014        Ediția a VIII-a a evenimentelor reunite sub genericul Zilele Monica Lovinescu va avea loc la Iași, Suceava și Fălticeni, în intervalul 19-20 noiembrie, a.c., adăugând tradiție și valoare proiectului, precum și susținerea nedezmințită în timp a Consiliului Județean Suceava, a Bibliotecii Bucovinei, a Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iași și a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, alături de Radio Europa Liberă, Primăria Fălticeni, Alexandria Librării, Colegiul Național Nicu Gane din Fălticeni, Colegiul Tehnic Mihai Băcescu din Fălticeni, Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu din Suceava, Galeria Oamenilor de Seamă din Fălticeni, Biblioteca Municipală E. Lovinescu din Fălticeni, Parohia Grădini, Sfinții Voievozi din Fălticeni.
           Colocviul dedicat Monicăi Lovinescu, proiectat a se va derula la Iași, pe 19 noiembrie, ora 12, la Casa cu Absidă a Uniunii Scriitorilor din România, va prilejui întâlnirea unor voci distincte și diverse din lumea literară și culturală românească, care vor susține puncte de vedere originale și documentate privind actualitatea Monicăi Lovinescu (scriitoare, critic literar, cronicar, jurnalist radio cu bogată activitate la Radio Europa Liberă, traducătoare, model civic și etic, cunoscut patriot român și disident anticomunist) și a chestiunii democrației, precum: Al. Călinescu, Antonio Patraș, Cristian Livescu, Cassian Maria Spiridon, Emanuela Ilie, Livia Iacob, Marius Chelaru, Liviu Papuc, Paul Gorban, Loredana Cuzmici, Adi Cristi, Angela Furtună, Val Talpalaru, Angela Baciu, Constantin Severin, Gheorghe Gabriel Cărăbuș și alții.
Ulterior, în numărul din luna decembrie a.c., prestigioasa revistă Convorbiri Literare va publica toate intervențiile și expunerile în Medalionul Monica Lovinescu – 91.
La finele colocviului ieșean, va fi decernat Premiul Național Monica Lovinescu și Virgil Ierunca, 2014, după deliberarea unui juriu internațional condus, ca în fiecare an, de acad. Basarab Nicolescu (Paris), și din care au făcut parte Dennis Deletant (Georgetown University), Al. Călinescu, Gheorghe Grigurcu, Tudorel Urian, Vladimir Tismăneanu (Maryland University), Antonio Patraș, Doina Jela, Angela Furtună.
Manifestările fălticenene includ, tot pe 19 noiembrie, expoziții de carte, prezentări și dezbateri ce se vor desfășura la Biblioteca Municipală E. Lovinescu și la Galeria Oamenilor de Seamă din Fălticeni, precum și un Te Deum la Cripta Lovineștilor din Cimitirul Grădini din Fălticeni.
La Suceava, pe 20 noiembrie, ora 11, la Biblioteca Bucovinei, sub genericul Monica Lovinescu – vocea care a ținut în viață România, Angela Furtună va susține o Conferință despre actualitățile din abordarea Monicăi Lovinescu, Eugen Dimitriu va depăna amintiri despre ilustra scriitoare, Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu va oferi un recital de muzică clasică. Vor fi proiectate filme și documente inedite.
În anii când exersarea, integrarea și salvarea culturii românești în contextul globalizării, pe de o parte, cât și nașterea unui nou Război Rece, pe de altă parte, se fac din ce în ce mai mult simțite în Europa, actualitatea Monicăi Lovinescu și a vocilor care luptă pentru democrație, libertate și recunoașterea valorilor în România este din ce în ce mai evidentă. De-a lungul timpului, Zilele Monica Lovinescu au devenit nu numai o școală de gândire și de continuitate pentru memoria românească, ci și un prilej de exersare a discursului estetic și est-etic, a culturii majore, a vocației civice, a criticii libere și a spiritului lucid.
Va asteptam!