Joi, 6 decembrie 2018, s-a reunit Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România. La şedinţă au participat următorii membri ai Comitetului Director: Nicolae Manolescu, președintele U.S.R., Varujan Vosganian, prim-vicepreședinte U.S.R., Gabriel Chifu, vicepreședinte U.S.R., Ion Cristofor din partea Filialei Cluj, Aurel Maria Baros, președinte Filiala București-Proză, Cassian Maria Spiridon, președinte Filiala Iași, Horia Gârbea, președinte Filiala București-Poezie. Invitați: Răzvan Voncu, director programe externe, Sorin Lavric, director programe interne, Stela Pahonțu, director economic. Au lipsit din varii motive Mircea Mihăieș, din partea Filialei Timișoara, și Peter Sragher, președinte Filiala București-Traduceri Literare.

Primul punct pe ordinea de zi l-a constituit aprobarea categoriilor de premii ale U.S.R. care sunt luate în considerare pentru propunerile de acordare a indemnizației de merit. În urma votării, categoriile de premii vor fi următoarele: Premiile Uniunii Scriitorilor din România; Premiile Tudor Arghezi pentru Opera Omnia, Târgu Jiu; Marele Premiu de la Turnirul de Poezie; Marele Premiu la Festivalul Național de Literatură FestLit, Cluj; Premiul „Cartea Anului” acordat de revista „România literară”; Premiul „Cartea de proză a anului” de la Colocviul Național de Proză de la Alba Iulia; Premiul „Scriitorul Anului” și Premiul „Scriitorul Lunii”, din cadrul Premiilor acordate la Gala Scriitorii anului de la Iași; Premiul Național de Proză „Constantin Țoiu”; Premiul „Steaua Dunării”, Galați.

În continuare, a fost analizată și discutată respectarea Statutului U.S.R.  cu privire la acordarea premiilor filialelor U.S.R. În Statutul U.S.R. se reglementează explicit câte premii pot acorda Filialele. S-a votat ca președinții de Filiale care nu respectă Statutul U.S.R. să fie sancționați.

A fost prezentată repartizarea modulelor pentru finanțarea revistelor culturale în anul 2019. A fost propusă spre aprobare aceeași repartizare a modulelor ca în anul 2018. Stabilirea finanțării pentru fiecare revistă e făcută în funcție de numărul de apariții pe an și de cheltuielile anuale estimate. O problemă importantă pentru încadrarea cheltuielilor în finanțarea aprobată este aceea de a acoperi cheltuielile cu salariile, având în vedere faptul că de la 1 ianuarie 2019 salariul minim brut pe economie va crește de la 1900 lei la 2350 lei (pentru angajații cu studii superioare).

În continuare, au fost analizate solicitările unor publicații pentru acordarea egidei U.S.R. În urma votului, a fost acordată egida U.S.R. revistelor „Libris”, „Plumb” și „Expres cultural”. A fost respinsă solicitarea revistei „Convorbiri Literar-Artistice”.

S-a propus reluarea în 2019 a programului de Lecturi publice și acordarea diurnei pentru deplasările în străinătate. S-a convenit să se redefinească criteriile de alegere a eventualilor beneficiari.

Au fost aprobate tarifele pentru cazare și masă la Casa de Creație Neptun pentru anul 2019.

La capitolul Diverse, au fost discutate solicitarea Președintelui Filialei Iași și ceaa Președintelui Filialei București-Proză privind achiziționarea unor componente necesare în activitatea Filialelor respective.