Rezultatele

                         CONCURSULUI NAŢIONAL DE POEZIE

              ŞI INTERPRETARE CRITICĂ A OPEREI EMINESCIENE

                                         „PORNI LUCEAFĂRUL…”

                         ediţia a XXXVII-a, 15-17 iunie 2018, Botoşani

 

Juriul celei de a XXXVII-a ediţii a Concursului Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul…”, organizat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, cu sprijinul Consiliului Judeţean Botoşani, format din: Călin Vlasie, Lucian Vasiliu, Cassian Maria Spiridon, Daniel Corbu, Gavril Ţărmure, Ion Mureşan, Valentin Ajder, Marian Drăghici, George Vulturescu, Marius Chelaru, Vasile Spiridon, Dumitru Augustin Doman, Sterian Vicol, Ioan Moldovan, Ioan Radu Văcărescu, Adi Cristi, Nicolae Panaite, Alexandru Ovidiu Vintilă, Nicolae Sava, Arcadie Suceveanu, Leo Butnaru, Nicolae Corlat, Gellu Dorian, avându-l ca preşedinte pe Nicolae Oprea, în urma lecturării lucrărilor sosite în concurs, a decis acordarea următoarelor premii:SECŢIUNEA CARTE PUBLICATĂ: Premiul „Horaţiu Ioan Laşcu” al Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România  – poetei Carmen Secere, pentru cartea Aproape fericiţii, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2018; Premiul Uniunii Scriitorilor din R. Moldova poetului Samuel Pascariu pentru cartea Eroare, Editura Smart Publishing, Bucureşti, 2017. SECŢIUNEA MANUSCRISE: Premiul Editurii Cartea Românească şi al revistelor „Viaţa Românească” şi  „Familia”  – Veronica Ştefaneţ; Premiul Editurii Junimea şi al revistelor „Vatra” şi „Scriptor”  –Alin Ionuţ Ghiorghieş; Premiul Editurii Timpul şi al revistei „Convorbiri literare”  – Nadin Ghileschi; Premiul Editurii Eikon şi al revistei „Euphorion” – Rodica Gotca; Premiul Editurii Princeps Multimedia şi al revistei „Feed back” – Mediana Stan; Premiul Editurii Charmides şi al revistei „Verso”  – Ruxandra Voica; Premiul Editurii 24 de ore  şi al revistei „Simpozion”–  Elena Ştefania Trâncă; Premiul Editurii Alfa şi al revistei „Expres cultural”, Vlad Berariu; Premiul revistei „Antiteze” – Elena Ailenei,; Premiul revistei „Argeş” –Iustin Butnariuc; Premiul revistei „Poesis” –Andra Antonia Mihăilescu şi Alberto Păduraru; Premiul revistei „Poezia” – Gabriela Tofan şi Bianca Avram; Premiul revistei „Ateneu” – Diana Diaconescu; Premiul revistei „Porto Franco” –Teodora Vlădianu; Premiul revistei „Hyperion” – Ioana Bulancea şi Iuliana Gugeanu; Premiul revistei „Bucovina literară” – Maria Alexia Roşu; Premiul revistei „Ţara de Sus” – Alexandra Nicandra Oniciuc, Adelina Paiu şi Alin Mirel Ciornei. SECŢIUNEA INTERPRETARE CRITICĂ A OPEREI EMINESCIENE: Premiul revistei „Poesis” – Violeta Zamfirescu-Bârsan; Premiul revistei „Hyperion” – Maria-Teodora Pitrop. Decernarea premiilor a avut la loc în ziua de 16 iunie 2018 la Conacul Iuraşcu din Joldeşti, Vorona, unde poeţii invitaţi au susţinut un recital sub genericul „Poeţi români la Eminescu acasă”. În cadrul acestui recital a fost decernat poetului Arcadie Suceveanu Premiul Hyperion pe anul 2018, acordat de Fundaţia Culturală „Hyperion-c.b.” De asemenea, membrii Societăţii culturale „Raluca Iuraşcu” din Vorona au susţinut un program artistic impresionant. A urmat un pelerinaj la Schitul Vorona.