Pentru punerea deplină în valoare a memoriei marelui clasic al literaturii române Ion Creangă, originar din Humuleşti – Târgu Neamţ, considerat printre marii scriitori europeni ai modernităţii, precum şi a recunoaşterii creatorilor noştri de talent din domeniul prozei de ficţiune, ale căror merite sunt insuficient aduse în atenţia marelui public şi stimulate printr-o justă apreciere,

Pentru a contribui la sporirea imaginii judeţului Neamţ, pe plan naţional şi internaţional, atrăgând atenţia asupra locului de obârşie a marelui povestitor Ion Creangă, al cărui geniu literar a îmbogăţit sufleteşte şi delectat generaţii întregi de cititori de toate vârstele,

Organizatori: Reprezentanţa Neamţ din cadrul Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România, Societatea Scriitorilor din judeţul Neamţ, revista „Antiteze”, Fundaţia culturală „Ion Creangă” Târgu Neamţ, Asociaţia română pentru cultură, arte, dezvoltare şi educaţie „ARCADE”, precum şi alte instituţii culturale din judeţul Neamţ

Se instituie Premiul Naţional pentru Proză „Ion Creangă”, Opera omnia, în semn de preţuire pentru autorii români de certă valoare, care s-au remarcat şi impus prin opere durabile în genul narativ, sporind zestrea literaturii naţionale.

  1. Premiul Naţional „Ion Creangă” se acordă anual, începând cu anul 2017 (180 ani de la naşterea scriitorului), de obicei la data de 1 martie, înscrisă oficial ca fiind cea a naşterii lui Ion Creangă. Se exceptează anul inaugural, când evenimentul se produce – din motive obiective – la data de 1 mai 2017.

Premiul se acordă pentru întreaga operă în genul prozei de ficţiune a unui autor român, care s-a impus conştiinţei publice româneşti sau pe plan internaţional, cu lucrări de certă valoare şi ţinută artistică, unanim apreciate de critica literară şi de marele public.

  1. Fondul de premiere va proveni din fonduri publice, donaţii, sponsorizări din partea unor agenţi economici (inclusiv a celor care folosesc mărci derivate din opera lui Ion Creangă), gestionate în acest scop de Consiliul judeţean Neamţ. Un cuantum corespunzător al premiului este asigurat de CJ şi CL Târgu Neamţ, prin capitole bugetare distincte;

Valoarea premiului va fi stabilită în jurul unei sume rezonabile în lei, nu mai puţin de cotaţia la zi a 5000 euro, care să reprezinte un moment de referinţă în existenţa (şi biografia) scriitorului premiat, răsplătindu-i-se cum se cuvine talentul şi efortul creator;

III. Juriul de premiere. Premiul va fi acordat în urma deciziei unui juriu naţional format din cinci-şapte personalităţi ale literaturii române (critici literari), din mari centre culturale şi universitare ale ţării, din Uniunea Scriitorilor din România, care vor primi cinci sau şapte nominalizări făcute de către organizatori. Juriul este alcătuit de Comitetul Director al USR.

Membrii juriului vor alege laureatul în urma votului secret.

Voturile vor fi colectate de către Secretarul juriului, desemnat de organizatori, prin corespondenţă poştală sau electronică. Acesta va prezenta voturile colectate preşedintelui juriului, care va valida rezultatul final.

În caz de balotaj, votul se va relua, tot secret, prin corespondenţă, până la departajarea câştigătorului. Preşedintele juriului nu are drept de veto şi este ales pe o perioadă de trei ani de către ceilalţi membri ai juriului. În caz că acesta nu poate fi prezent la Gala de decernare a premiului, va fi desemnat un membru al juriului, care va citi procesul-verbal în spectacolul de gală şi care se va numi preşedinte de jure.

Ceremonia de premiere are loc anual la Muzeul de la Humuleşti, fiind însoţită de simpoziooane/ spectacole, la Piatra Neamţ şi Târgu Neamţ. Laureaţii vor rosti un Laudatio lui Ion Creangă, în semn de aleasă recunoaştere.

Laureaţii vor deveni Cetăţeni de onoare ai judeţului Neamţ şi ai oraşului Târgu Neamţ, prin hotărâri ale CJ, respectiv ale CL Târgu Neamţ. Se formează în timp Pleiada Academică „Ion Creangă”, ce va fi consultată în stabilirea nominalizărilor ulterioare.

Forurile culturale nemţene se vor îngriji de editarea unor antologii sau a unor opere integrale din creaţia laureaţilor, proiect distinct de care se vor ocupa Societatea Scriitorilor din judeţul Neamţ şi revista „Antiteze”, în calitate de co-organizatoare ale manifestării

  1. Procedura de jurizare, Nominalizările se fac de către organizatori prin sondaje în diverse medii culturale (redacţii de reviste culturale de sub egida Uniunii Scriitorilor din România, edituri, filiale ale U.S.R.). Organizatorii vor trimite în sondaj, inclusiv membrilor juriului, o listă de până la 15 prozatori nominalizabili, dintre care se va alege un număr de cinci sau şapte autori, într-o ordine descrescătoare de la 1 la 5 sau de la 1 la 7. Se va întocmi apoi un punctaj general de departajare.

Concomitent cu manifestarea de decernare a Premiului vor fi organizate şi alte acţiuni de omagiere a personalităţii lui Ion Creangă.