20080529_cassian_maria_spiridonStimaţi colegi,

Sînt patru ani de cînd am avut onoarea de a fi ales de d-voastră în fruntea Filialei USR Iaşi. A fost un vot care m-a onorat, dar nu mai puţin m-a obligat să îmi asum această înaltă responsabilitate.

În prima şedinţă cu proaspătul ales comitet, pe 29 septembrie 2009, am propus noii conduceri realizarea unor obiective şi, în urma şi a sugestiilor domniilor lor am expediat o scrisoare de intenţie tuturor membrilor. Scrisoarea este şi în prezent postată pe site-ul Filialei.

Dintre obiectivele propuse să le realizăm împreună, sînt cîteva care încă nu s-au finalizat din varii obiective:

– Amenajarea unui spaţiu de agrement la donaţia de la Bîrnova nu s-a finalizat. În afara plantării unor pomi fructiferi, realizarea şi amplasarea unor căsuţe tip camping nu s-a materializat. Deşi solicitarea noastră de sprijin financiar înaintată conducerii USR pentru realizarea căsuţelor a fost aprobată, criza economică a blocat acordarea acestuia.

– Lipsa mijloacelor financiare a frînat multe dintre acţiunile preconizate – de la taberele de creaţie prin parteneriat, la colaborările cu uniuni de creaţie din alte ţări.

– Biblioteca Filialei, cu sprijinul d-voastră dezinteresat – donarea volumelor proprii, a devenit o realitate. Sînt puţini cei care n-au donat din propriile apariţii editoriale, astfel încât am ajuns să avem la biblioteca noastră un număr de 2063 de tiluri de carte. Ţin să subliniez că toate cărţile sînt înregistrate şi aşezate în rafturi în ordine alfabetică, după numele autorului. De reţinut, că sîntem singura Filială din Ţară care are propria sa bibliotecă, formată exclusiv din volumele membrilor săi.

– Site-ul Filialei a fost operaţional în scurt timp de la votarea noii conduceri şi la începutul lunii septembrie 2013 a fost regîndit şi actualizat în pas cu noile tehnologii IT.

– Cele aproape o sută cincizeci de evenimente care s-au desfăşurat pe parcursul celor patru ani de mandat, în Sala „Mihai Ursachi” de la Casa cu Absidă „Laurenţiu Ulici”, stau mărturie în transformarea sediului USR Iaşi într-un loc frecventat, o prezenţă culturală vie în Iaşi, în Moldova, nu mai puţin în restul Ţării – ţinînd cont că au solicitat şi şi-au lansat cărţile şi colegi din alte oraşe decît cele moldave.

– Anual am reuşit, din sponsorizări, să acordăm premii pentru cele mai bune cărţi ale colegilor noştri. Din păcate, criza economică de după 2009 a împiedicat iniţiativa noastră de a acorda premii şi în alte oraşe reprezentative pentru Filiala noastră.

– La solicitarea noastră privind trecerea în patrimoniul USR a Casei cu Absidă, Primăria Iaşi – proprietara imobilului, a comunicat că atît timp cît o avem în folosinţă gratuită (pînă în aprilie 2020), statutul clădirii nu poate fi schimbat.

– Nume ca Ioanid Romanescu, G. Călinescu, Cezar Ivănescu şi altele, la solicitarea noastră, sînt în nomenclatorul străzilor din Iaşi.

– Despre colegii plecaţi la Filiala Bacău, înainte ca să fiu ales Preşedinte, vă spun că, deşi o parte au revenit, mai sînt unii care încă meditează dacă să revină sau nu la Filiala de unde au plecat.

După cum observaţi, am trecut în revistă toate obiectivele propuse în scrisoarea de intenţie din septembrie 2009. Rămîne ca d-voastră să judecaţi ce s-a împlinit şi ce nu. Oricum, ţin să mulţumesc tuturor pentru sprijinul acordat în realizarea acestor obiective.

Mulţumesc, nu mai puţin, membrilor Comitetului Filialei: Adi Cristi, Adrian Alui Gheorghe, Ioan Holban, Mircea A. Diaconu, Gellu Dorian, Constantin Dram, Marius Chelaru, Nichita Danilov, Daniel Corbu şi Nicolae Panaite, fără de care mi-ar fi fost mult mai greu, dacă nu imposibil să împlinesc nu doar obiectivele expuse, ci şi discutarea dosarelor de primire în USR – şi nu au fost puţine – ceva mai mult de o sută, din care treizeci au fost respinse de Comitetul nostru (în paranteză fie spus, am avut uimirea de a descoperi că autori respinşi de noi au fost  validaţi la Bucureşti, la propunerea colegilor de la Filiala Bacău; se vede că exigenţele şi criteriile noastre axiologice diferă de cele ale Comisiei de validare). Din şaptezeci de dosare propuse Comisiei de Validare, patruzeci şi unu au fost admise; Din Comisie a făcut parte şi colegul nostru Gellu Dorian. Din păcate, Bogdan Creţu, la scurt timp după ce a fost ales în Comisia de validare, s-a retras. La preluarea  conducerii Filialei Iaşi, erau 242 de membri, astăzi sînt 270, din care stagiari 32.

În cei patru ani au plecat dintre noi, pentru totdeauna, colegi pe care îmi fac datoria de a-i aminti: Alfred Iacobitz(AL.I. Friduş), Andi Andrieş, Ion Chiriac, Virgil Cuţitaru, Ilie Danilov, Dan Giosu, Petru Ursache, Vasile Clem.

Vă propun un moment de reculegere în memoria lor.

Între obiectivele pe care le-am realizat şi nu au fost enumerate în scrisoarea de intenţie şi care sînt mult peste ce-am propus iniţial, mult mai numeroase,  aş menţiona:

– Înfiinţarea unor reprezentanţe în capitalele moldave de judeţ, unde existau cel puţin zece membri ai USR Iaşi – conform Statutului, şi anume la Botoşani – condusă de Gellu Dorian, la Suceava – condusă de Mircea A. Diaconu, la Piatra Neamţ – condusă de Adrian Alui Gheorghe, la Vaslui – condusă de Theodor Codreanu ajutat de Daniel Dragomirescu – trăitor în Vaslui. Sîntem prima Filială care are reprezentanţe funcţionale în teritoriu. Toate reprezentanţele au sediu unde să-şi desfăşoare activitatea şi sînt recunoscute de factorii politici locali. Am avut întîlniri de cel puţin două ori pe an la fiecare din sediile reprezentanţelor cu colegii din zona respectivă. Am fost însoţit mereu de doi, trei colegi din Comitet plus referentul USR Iaşi. Adi Cristi şi Marius Chelaru au fost cu mine la toate aceste întîlniri, unde s-a prezentat situaţia USR Iaşi, dar şi a USR pe ansamblu, s-au discutat problemele ridicate de colegii din reprezentanţă (a se consulta procesele verbale). Precizez, totodată, că Adi Cristi a fost printre puţinii care s-au implicat alături de mine în multe dintre dificilele operaţiuni de asigurare şi colectare a mijloacelor financiare necesare acţiunilor Filialei.

Am considerat că e mai eficient să mergem noi la reprezentanţe decît să vină cîteva zeci dintre colegii noştri la Casa cu Absidă.

– Anual, în preajma sărbătorilor de iarnă, s-a desfăşurat la sediul USR Iaşi acţiunea Moş Crăciun la scriitori. Cadouri au primit nu doar copiii şi nepoţii scriitorilor din Iaşi, ci din întreaga Filială.

– S-a efectuat schimbarea integrală a mobilierului existent la preluarea conducerii şi înlocuirea lui cu o bibliotecă făcută la comandă, o masă pentru şedinţele de comitet cu scaunele aferente, o sală de lectură a revistelor primite loco şi din Ţară (în biroul unde este secretariatul USR Iaşi).

– Renovarea integrală a sălii de şedinţă „Mihai Ursachi”, repararea şi tapiţarea scaunelor, parchetarea şi dotarea cu o staţie audio modernă şi aer condiţionat.

– Renovarea integrală a toaletelor de la cele două nivele.

– Instalarea a două centrale termice pe gaz pentru cele două nivele ale clădirii – instalare care se va amortiza în scurt timp.

Toate aceste realizări asigură un climat civilizat, demn de un sediu al USR.

De reţinut că toate aceste înlocuiri şi renovări s-au realizat numai din surse financiare atrase de noi, Filiala Iaşi. USR central nu ne-a sprijinit financiar cu nici un leu.

Credem că oricare dintre colegii noştri care a trecut pe la sediul USR Iaşi a observat schimbarea profundă de formă şi conţinut realizată în cei patru ani ai mandatului.

Aş adăuga, în final, obţinerea unei cabane la marginea dinspre pădure a localităţii Bîrnova, cu sprijinul nemijlocit al colegului nostru Constantin Simirad, preşedinte pe atunci al C.J., căruia îi mulţumim încă o dată în plenul Adunării Generale. Cabana, din păcate, necesită o renovare radicală, dar lucrurile au demarat, proiectul fiind deja realizat.