Juriul pentru acordarea Premiilor USR – Filiala Iaşi pentru cărțile apărute în anul 2017, format din: Vasile Spiridon, președinte, Gellu Dorian și Ioan Holban a acordat vineri 9 noiembrie 2018 următoarele premii:
 
PREMIUL PENTRU DEBUT ”TRAIAN OLTEANU”
Alina Simona Dragomir – Ochi de culoare bacoviană, Ed. Junimea
 
PREMIUL PENTRU CARTEA DE PUBLICISTICĂ
Valentin Talpalaru – Interviuri până la un punct, Ed. Doxologia
 
PREMIUL ”LUCIAN ALEXA”
Mircea Oprea – Oaspetele din Condominiu, Ed. Quadrat
 
PREMIUL ”IONEL TEODOREANU”
Daniel Corbu – Januvia, romanul ascezei, Ed. Princeps Multipedia
 
PREMIUL RESTITUTIO
Constantin Parascan – Istoria vieții culturale și a muzeelor literare ieșene în ultimele decenii comuniste, Ed. Timpul
 
PREMIUL ”DUMITRU STĂNILOAE”
Mircea Platon – Elitele și conștiința națională, Ed. Contemporanul
 
PREMIUL ”CEZAR IVĂNESCU”
Dorin Ploscaru – Cincizeci de ierni pe muntele Fuji, Ed. Doxologia
 
PREMIUL ”MIHAI URSACHI”
Emil Nicolae – Suflet prădător, Ed. Junimea
 
PREMIUL ”IOANID ROMANESCU”
Valeriu Stancu – Răstignirea pelerinilor, Ed. Cronedit
 
PREMIUL PENTRU TRADUCERE
Christian Schenk – Mihai Eminescu, Poezii, Ed Junimea; 101 RUMÄNISCHE DICHTER; George Bacovia, Poezii, Ed. Dionyos
 
PREMIUL PENTRU CARTEA DE TEATRU
Anca Maria Rusu, Ștefan Oprea – Dramaturgi francezi pe scenele românești în secolele XIX și XX – dicționar, Ed. Junimea
 
PREMIU PENTRU CARTEA DE CRITICĂ, ESEU ȘI ISTORIE LITERARĂ
Alexandru Ovidiu Vintilă – Poetici ale sinelui. Faptul-de-a-fi-în-modul-cel-mai-propriu, Ed. Eikon
Constantin Dram – Singurătăți de genul masculin, Ed. Limes
 
PREMIUL USR  FILIALA IAȘI PENTRU CARTEA DE PROZĂ
Paul G. Munteanu – Decalog, Ed. Tehnopress
 
PREMIUL USR – FILIALA IAȘI PENTRU CARTEA DE POEZIE
Ioana Diaconescu – Țesuturi, Ed. Timpul
 
Totodată, Comitetul de Conducere al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iaşi a decis acordarea următoarelor premii:
 
PREMIUL OPERA OMNIA: Horia Zilieru
 
PREMIUL DE EXCELENȚĂ:
-Andreas Rados
-Stelian Vicol
-Emanoil Marcu
-Constantin Coroiu
 
PREMIULPENTRU CALITATEA OPEREI ȘI ACTIVITATEA SCRIITORICEASCĂ:
-Angela Baciu
-Angela Furtună
 
 Premiul CARTEA REPREZENTANȚEI:
          Vlad Scutelnicu, pentru volumul Departe de lume în mijlocul lumii, 33  poeme noi, Ed. Contact Internațional
          Elena Brândușa Steiciuc, pentru volumul Francophonie & Diversite,Editura Universității Ștefan cel Mare din Suceava.
          Virgil Costiuc, pentru volumul Pasul fiarei ucise, Ed. Brumar
          Gheorghe Simon, pentru cărţile de poezie: Teofania, Ed. Doxologia 2017, şi Agapia perpertua, Ed. Timpul
          Simion Bogdănescu – Corb alb și grîușor stafie, Ed. Cronedit