PREMIILE REVISTEI CONVORBIRI LITERARE

acordate în cadrul Zilelor revistei, ediția a XXVI-a, Iași, 12-14 mai 2022

Premiul pentru Debut: CIPRIAN ROMANIUC (poezie)

Premiul pentru Critică: POMPILIU CRĂCIUNESCU

Premiul pentru Eseu: LIVIU PETCU

Premiul pentru Proză: CARMELIA LEONTE, IOAN ȚICALO                                                           

Premiul pentru Poezie:  STELORIAN MOROȘANU                                                           

Premiul „I.E. TOROUȚIU” pentru contribuția la afirmarea valorilor Junimii:

BOGDAN MIHAI DASCĂLU

Premiul „IOAN STRAT”, pentru excelență în managementul cultural: ION MILICĂ

Premiul „AL. TZIGARA-SAMURCAȘ”, pentru opera sa de antropologie culturală:

MIRCEA CIUBOTARU

Premiul de Excelenţă: ȘTEFAN BORBÉLY

Premiul Opera omnia: IOANA DIACONESCU

Premiul Naţional „IACOB NEGRUZZI” pentru cea mai bună revistă literară:

ATENEU, director CARMEN MIHALACHE

Premiul Naţional pentru Critică „TITU MAIORESCU”: ADRIAN DINU RACHIERU