Gheorghe Macarie s-a născut la data de   25.04. 1940, în com. Sadova, jud. Iasi. A debutat publicistic în revista „Iasul literar” , în anul 1996. Debutul editorial  are loc în anul 1973, la Editura  „Minerva”, București. Dintre volumele publicate amintim: Sentimentul naturii în proza românească a secolului al XIX-lea, Geografie literară- orizonturi spirituale în proza românească, Dimitrie Hârlescu, Mănăstirea Horaita, Între arte plastice si literatură, Interferente spirituale italo-române (editie bilingvă, în limbile română și italiană), Ansamblul mitropolitan – Iași, Barocul – artă si mentalitate în artele vizuale ale epocii lui Vasile Lupu, Trăire si reprezentare – barocul în artele vizuale ale Moldovei sec. XVII.

Gheorghe Macarie  a fost expert al Ministerului Culturii pentru carte veche românească şi străină, pictură sec. XIX şi perioada interbelică.

În anul 2010 a luat Premiul ”G. Oprescu” al Academiei Române pentru volumul Trăire şi reprezentare – barocul în artele vizuale ale Moldovei.

A scris peste 200  de studii, articole si cronici publicate în revistele: ”Convorbiri Literare”,  „Iașul literar”, „Cronica”, „Steaua”, „Studii și Cercetări de Istoria Artei”, „Arta Plastică”, „Gracious Light (Lumină lină)”- New York, „Revista de Istorie si Teorie Literară”, „Arta comparations”, „Analele Universitătii Al.I. Cuza”, „Limbă si literatură” etc.

Prin moartea lui Gheorghe Macarie, Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iaşi a pierdut un important specialist în cultura veche.