Criticul și istoricul literar Dan Mănucă a încetat din viață duminică, 7 mai 2017.

Născut la data de 20  mai  1938, în localitatea Dolheşti, județul  Suceava, Dan Mănucă a debutat în revista manuscrisă “Cuvântul nostru”, nr, 1, martie 1957, scoasă în regim de samizdat de studenţii de la Facultatea de Filologie a Universităţii “Al.I.Cuza” din Iaşi. În numerele care au urmat (nr.2/1957 – 6/1958), a colaborat aici cu comentarii literare şi pamflete, semnate cu pseudonimul Dracula. Debutul oficial are loc doi ani mai târziu,   în “Iaşul literar”, din 1959, nr. 5, mai, cu o recenzie de critică literară. A debutat editorial în anul 1971, cu volumul Scriitori junimişti, Iaşi, Editura  Junimea. În 1973 obține titlul de  doctor  în filologie . A fost membru al Uniunii Scriitorilor din România (din 1974) şi al Asociaţiei de Literatură Generală şi  Comparată din România (din 2000).

Dintre funcțiile deținute, amintim:  traducător la Biblioteca Judeţeană “Gh. Asachi”, din Iaşi  (1960);  zilier la Arhivele Statului, filiala Iaşi (1960); profesor de română, zoologie şi cunoştinţe agricole la Şcoala Generală din comuna Podu Iloaie, judeţul  Iaşi (1961); profesor de română la Şcoala Generală din satul Prigorenii  Mari, judeţul Iaşi  (1961-1963); cercetător ştiinţific la Institutul de Filologie română “A. Philippide” al Academiei Române, Iaşi  (din 1963);  profesor universitar la Facultatea de Litere a Universităţii “Al. I. Cuza” (1994-2008); director al Institutului de Filologie  Română “Al. Philippide” al Academiei Române ( 1990-2009).

A colaborat cu studii, articole, cronici, recenzii şi note la: “Iaşul literar”, “Convorbiri literare”, “România literară”, “Luceafărul”, “Ramuri”, “Ateneu”, “Revista de istorie şi teorie literară”, “Anuar de lingvistică şi istorie literară”, “Cahiers roumains d’études  littéraires”, “Cronica”, “Limbă şi literatură”, “Revista de lingvistică şi ştiinţă literară” (Chişinău), “Limba română” (Chişinău), ”Revista română”, “Dacia  literară”, “Beiträge  zur  deutschen  Kultur”  (Germania)  ş.a., precum şi în numeroase culegeri tematice de studii apărute în Belgia,  Franţa, Germania, Italia, Republica Moldova, România. Articole despre M. Eminescu, I. L. Caragiale şi Ion Creangă în Patrimoine  littéraire européen, sous la direction de Jean-Claude Polet, vol. XI-b şi vol. XII, Bruxelles, Paris, Editions De Boeck  Université,  1999 şi 2000.

A fost redactor-şef  adjunct al revistei “Convorbiri literare”  (din august 2001) și a avut rubrici permanente în “Iaşul literar”, ”Convorbiri literare”.

Dan Mănucă a participat la congrese internaţionale în Austria, Franţa, Germania, Italia, Republica Moldova, Ucraina, România.

Distincţii: Premiul “B. P. Hasdeu” al Academiei Române (1975); Premiul “Timotei Cipariu” al Academiei Române (1979, ex aequo); Premiul Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România (1999); Premiul revistei “Ateneu” (1993); Premiul revistei “Convorbiri literare” (1998); Premiul “B. P. Hasdeu” al Academiei Române (2006; ex aequo); Premiul pentru eseu al Salonului Internaţional de Carte, Chişinău, 2007; Premiul Fundaţiei Naţionale “G. Călinescu”, Oneşti, 2008; Premiul Opera Omnia al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iaşi, 2008; Medalia “150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu” (2000); Ordinul “Meritul Cultural” în grad de comandor (2004).

Dintre volumele publicate: Scriitori  junimişti, Iaşi,  Junimea, 1971; ediţia a doua, revăzută, Iaşi, EdituraPrinceps Edit, 2005; Critica literară junimistă (1864 – 1885),  Iaşi,  Junimea,  1975 (Premiul  “B. P.Hasdeu”  al  Academiei  Române);Argumente  de  istorie  literară, Iaşi,  Junimea, 1978; Dicţionarul  literaturii române de la origini până la 1900 (în colaborare), Bucureşti, Editura  Academiei  Române, 1979 (Premiul “T. Cipariu” al  Academiei Române, ex aequo); Pe urmele  lui  Mihail  Sadoveanu,  Bucureşti,  Editura  Sport  Turism, 1982; Lectură  şi  interpretare.  Un  model  epic, Bucureşti,  Minerva, 1988; Analogii. Constante  ale  istoriei  literare  româneşti,  Iaşi, Junimea, 1995; Liviu Rebreanu sau lumea prezumtivului, Iaşi, Editura Moldova, 1995; Introducere  în  opera  lui  I. Al. Brătescu-Voineşti, Bucureşti, Minerva, 1997; Perspective critice, Iaşi, Editura Universităţii  “Al. I.Cuza”, 1998;  Pelerinaj spre fiinţă. Eseu asupra imaginarului poetic eminescian, Iaşi, Polirom, 1999; Principiile criticii literare junimiste (1864 -1885),  Iaşi,  Junimea, 2000;Opinii literare, Bucureşti, Cartea Românească, 2001; Dicţionarul general al literaturii române (coautor, membru în comisia de coordonare şi revizie), vol. I – VII, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2004-2009; Literatură şi ideologie, Iaşi, Editura Timpul, 2005;  Restituiri (Critica criticii), Iaşi, Editura Princeps Edit, 2007;  Oglinzi paralele. Secvenţe eminesciene, Bucureşti, Editura EuroPress Grup, 2008;  Dicţionarul literaturii române (coautor),  coordonator general Eugen Simion, vol. I – II, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2012; Literatură, identitate şi regionalism, Iaşi, Princeps Edit, 2012.

Ediţii: Scrisori către G. Ibrăileanu, vol. I, Bucureşti, E.P. L., 1966 (în colaborare cu Al. Dima, N. I. Popa, Al. Teodorescu, I. Lăzărescu); Documente literare junimiste, ediţie şi studiu introductiv, Iaşi, Junimea, 1973; Iacob  Negruzzi, Jurnal, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1980 (în colaborare cu Horst  Fassel); Constantin Sporea, Memorii (1876 – 1954), Iaşi, Editura Timpul, 2001 (în colaborare cu Horst Fassel).

Prin plecarea lui Dan Mănucă  la cele veșnice, Uniunea Scriitorilor din România Filială Iași a pierdut un critic și istoric literar de înaltă valoare.