(N. 18.02.1944, Vinerea – Cugir, Județul Alba)

Este licenţiat al Facultăţii de Limba şi Literatura Română – Universitatea Bucureşti, 1970 şi al Facultăţii de Istorie-Filozofie – Universitatea „Alexandru loan Cuza“, Iaşi, 1978, Debutează în revista ieșeană Cronica: „Fosile ortografice“ – 1976. Profesor, Doctor în filologie cu distincţia Magna cum laude, al Universităţii Bucureşti, 2005. Definitivatul în învăţământ, 1973; gradul II, media 10, şef de promoţie în 1979; gradul I, media 10, în 1981, cu lucrarea publicată la Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică Aspecte ortografice controversate, 1986, în care a fundamentat ştiinţific reconsiderarea omofoniilor în ortografia limbii române; introduce concepte noi, din perspectivă ortografică: pleonasmul, contradicţia în adaos, pedantismul, hipercorectitudinea, contaminarea, analogia improprie ş.a. Este primul teoretician al figurilor de stil: arhaismul ortografic, echivocul ortografic. Noutăţi în ortografie, 1995. Este primul cercetător în domeniu care abordează temele noi: importanţa epistemologică a ortografiei, valoarea ei stilistică: Cuvinte cu dificultate de scriere în limba română, vol. I, II, 1992. Analist al inovaţiilor lexicale: De la chioşcari la vesternizare, Mic dicţionar de termeni actuali, 1993. Autor de monografii: Pleonasmul în limba română, 2006; Contradicţia în adaos, 2006; Degradarea unităţilor frazeologice în limba română, 2006; Dicţionar explicativ de pleonasme efective, 2006; Dicţionar de contradicţii în adaos efective, 2006; Dicţionar explicativ de folosire improprie a termenilor, 2008, Dinamica actuală a limbii române, 2008; Dicţionar de cuvinte şi sensuri noi, 2009; Dicţionar explicativ de forme şi sensuri greşite ale unor expresii şi locuţiuni consacrate, 2009; semnează unica monografie a antonomazei în limba română: Fascinaţia numelui. Studiu al creaţiei lexico-semantice şi stilistice, 2005, teză de doctorat; Contradicţii în exprimare, 2009. În anul 2014 a publicat volumele: Pe Rio Costa (balade erotice); Pentru o lectură adevărată şi o percepere corectă a temei (critică literară) şi Cântece de logodnă (versuri). Este membru al Societăţii de Ştiinţe Filologice din România, 1989; vicepreşedinte al Societăţii Naţionale «Lupta pentru Pace prin Cultură». Deţinător al Gradaţiei de merit 1998, 2006 şi al distincţiei Diploma «Gheorghe Lazăr» clasa I, 2006. A fost membru al Comisiei Naţionale de Limba şi Literatura Română, 1993 şi membru al Grupului de lucru pentru elaborarea Curriculum-ului de Limba şi Literatura Română pentru învăţământul liceal, din cadrul Consiliului Naţional pentru Curriculum şi Pregătirea profesorilor în colaborare cu Banca Naţională, 1998. Este autorul unic al itemilor care au fost folosiţi la nivel naţional pentru testarea candidaţilor înscrişi la Concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general şi de inspector şcolar general-adjunct în judeţe şi Capitală, 1997, 1998. Cărţile tipărite, semnate de Dorin N. Uritescu sunt cuprinse în bibliografiile academice ale unor importanţi lingvişti: Mioara Avram, Theodor Hristea, G. Pruteanu, N. Mihăescu, Florica Dimitrescu. Creaţiile profesorului au fost comentate în articolc, studii şi cărţi de cătrc specialişti de exccpţie în domeniu: N. Mihăescu, Gh. Bulgăr. G. Pruteanu, Adriana Stoichiţoiu-Ichim. Dorin N. Uritescu a fost apreciat în prefeţe de către Gh. Bulgăr, G. Beldescu, Valeria Guţu-Romalo, Rodica Zafiu, Grigorc Brâncuş, Mircea Borcilă, Eugen Simion. A participat la Revoluţia din Decembrie 1989, fapt consemnat în declaraţiile semnate olograf de către Dan losif şi Dumitru Mazilu. A primit Premiul de Excelenţă al Primăriei Sectorului II – Bucureşti pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea învăţământului românesc și „Placheta de Onoare a Primăriei Sectorului 2“ pentru rolul esențial în dezvoltarea și îmbunătățirea învățământului românesc (2011).

Numele şi activitatea dc creaţie a autorului sunt cuprinse în Mic Dicţionar Enciclopedic, Ediţia a Il-a, revăzută şi adăugită, Editura Enciclopedică, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2008, p.1438, poziţia 8, punctul 2.

Membru al Uniunii Scriitorilor din România, (2016) premiat pentru stilistică şi teoria literaturii de Sucursala Sud-Est a USR.

Revista Antares – Galați acordăOpera Omnia (2019). Membru al Uniunii Ziariștilor profesioniști din România – membru de onoare– distincția „Pamfil Șeicaru“ (2020); „Marele Premiu Național pentru Pamflet (2021).

Membru al Continuatorilor„Școlii literare și artistice de la Târgoviște (2000) (Premiul Vladimir Streinu pentru stilistică – 2016; Premiul Grigore Alexandrescu pentru poezie scurtă – 2020; Premiul Alexandru George pentru critică literară – 2014; premiul pentru proză scurtă Alexandru Vlahuță – 2019).

Din 2021 este membru al sucursalei Iași a USR.