Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi derulează o serie de activităţi din cadrul proiectului educativ interjudeţean Culorile solidarităţii, aflat la a patra ediţie, în  perioada 6-13 iunie 2017, denumită sugestiv Voluntariatul portocaliu.

 

Proiectul Culorile solidarităţii îşi propune să stimuleze intensificarea relaţiilor interumane,  conştientizarea importanţei solidarităţii pentru viaţa socială şi se concentrează asupra necesităţii  iniţierii unor activităţi concrete privind voluntariatul. Acest proiect încurajează dezvoltarea spiritului de echipă şi de întrajutorare, care determină stabilirea unor relaţii pozitive în rândul elevilor, şi a spiritului de cetăţean activ în comunitate. Proiectul urmăreşte implicarea a peste 1000 de elevi din şase judeţe în activităţi de voluntariat social, medico-sanitar, ecologic şi cultural. Obiectivul vizat este realizarea unor legături mai strânse între mediul şcolar şi mediul social, între familie, liceu şi comunitatea locală. Acţiunile din cadrul proiectului relevă prioritatea componentei afective, spirituale, având ca finalitate concretizarea unor gesturi de solidaritate, iar drept principiu călăuzitor, îndemnul lui M. Gandhi: „Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume”.

 

Şedinţa comună a  cenaclurilor Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”„Rug” (al elevilor)  şi  „Phoenix” (al cadrelor didactice) încheie seria acţiunilor proiectului „Culorile solidarităţii” desfăşurate în anul şcolar 2016-2017 şi este, totodată, activitatea de referinţă din săptămâna Voluntariatului portocaliu. Acţiunea,organizată în colaborare cu Filiala Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România, va avea loc pe data de 12 iunie 2017, ora 12, la sediul filialei. Membrii celor două cenacluri ale şcolii se vor reuni pentru a participa la  recitaluri poetice, la prezentări de reviste literare şi şcolare, ateliere de creaţie, expoziţii de artă plastică. Invitatul de onoare va fi poetul şi promotorul cultural Marius Chelaru, membru al Uniunii Scriitorilor din România.Vor citi poezie din creaţia proprie profesor Ariadna-Cristina Maximiuc, directorul Liceului Teoretic „Alexandru  Ioan Cuza”, Ştefana Sîrbu, studentă la Facultatea de Litere, dar şi elevi ai liceului care au publicat în revista cenaclului „Rug” sau au participat la diferite concursuri de creaţie literară.

 

Evenimentul se înscrie în categoria activităţilor de voluntariat cultural, care au drept scop dezvoltarea unui dialog autentic şi constructiv între instituţii şcolare şi de cultură, promovarea lecturii, a actului artistic, precum şi sprijinirea tuturor iniţiativelor care au o contribuţie deosebită în afirmarea diferitelor sectoare ale artei.