CONVOCATOR

Adunarea Generală a Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România

 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 16 şi art. 33 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România în forma în vigoare, Președintele Filialei Iași, Cassian Maria Spiridon, cu sediul în Str. Grigore Ureche nr. 7, Iași, Filială a Uniunii Scriitorilor din România (denumită în continuare „U.S.R.”), cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – București, membră a Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori („A.N.U.C.”), CIF RO 2786991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Filialei Iași, compusă, potrivit dispozițiilor statutare, din membrii USR care își exprimă votul în cadrul acesteia, care va avea loc în data de 26.04.2018, ora 09:00 la adresa din Str. Grigore Ureche nr. 7, Iași.

Ordinea de zi a Adunării Generale a Filialei

Adunarea Generală a Filialei va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

  1. Dezbaterea activității USR, a Președintelui, a Prim-vicepreședintelui și a Vicepreședintelui, a Comitetului Director și a Consiliului USR, precum și a Președintelui Filialei pentru mandatul 2013-2018;

2.Votarea raportului de activitate al conducerii USR, prezentat de Președinte, precum și al Președintelui Filialei pentru mandatul 2013-2018;

  1. Alegerea Președintelui USR pentru mandatul 2018-2023;
  2. Alegerea Președintelui Filialei pentru mandatul 2018-2023;
  3. Alegerea Comitetului de Conducere al Filialei;
  4. Alegerea reprezentantului Filialei în Consiliului USR, altul decât Președintele Filialei.

Toți candidații la funcția de Președinte USR ale căror candidaturi au fost validate de Comisia de Monitorizare a Alegerilor pot participa, pentru a-şi susţine candidatura, la Adunarea Generală a Filialei.

Membrii Filialei care doresc să candideze la funcția de Președinte al Filialei și la celelalte funcții eligibile din cadrul Filialei pot depune candidaturile la secretariatul Filialei din str. Grigore Ureche nr. 7 până la data de 25 martie 2018, ora 12.

Candidaturile trebuie semnate în original și depuse personal. Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

 

 

 

 

Votul în cadrul Adunării Generale

Membrii Filialei prezenţi la data, ora şi locul desfăşurării adunării generale a filialei votează într-o urnă Preşedintele Filialei, Comitetul de Conducere al Filialei şi reprezentantul în Consiliul USR, iar într-o altă urnă votează Preşedintele U.S.R.

Pot vota în cadrul adunării generale a filialei numai membrii filialei. Un membru al filialei poate vota un singur candidat la funcţia de Preşedinte USR şi un singur candidat la funcţia de Preşedinte al Filialei. Nu se admit voturile prin reprezentant.

Procesul de vot se va închide la data de 26 aprilie 2018, la ora la care se încheie Adunarea Generală a Filialei. Rezultatele alegerilor pentru Preşedintele Filialei, Comitetul de Conducere al Filialei şi reprezentantul Filialei în Consiliul USR se vor consemna într-un proces-verbal.

Rezultatele alegerilor pentru Preşedintele USR se vor consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, la data de 5 mai 2018, în cadrul Consiliului USR.

 

Prezentul convocator va fi adus la cunoştinţa membrilor filialei prin publicarea acestuia pe pagina de internet a filialei, precum şi prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan local.

 

Președintele Filialei Iași,

Cassian Maria Spiridon