Uniunea Scriitorilor organizează un concurs pentru finanțarea unor proiecte culturale. La concurs pot participa membri și nemembri ai Uniunii Scriitorilor, ca și diverșii operatori culturali. Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor  va alege două dintre proiectele prezentate în concurs care vor primi o finanțare în valoare de 15.000 lei fiecare. Proiectele se vor depune la secretariatul Uniunii până la data de 15 august 2016, iar rezultatele concursului vor fi date publicității până la data de 15 septembrie 2016. Proiectele se vor derula în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2016. Uniunea Scriitorilor va suporta diversele cheltuieli legate de derularea proiectelor până la nivelul sumei de 15.000 lei.