Conducerea Uniunii Scriitorilor din România a luat act de afirmaţiile iresponsabile ale lui Liviu Andrei, membru stagiar al Filialei Craiova – U.S.R. şi a sesizat Comisia de Monitorizare, Suspendare şi Excluderi care urmează să analizeze cazul şi să înainteze de urgenţă un raport către Comitetul Director al U.S.R., pentru a lua măsurile cuvenite.