În temeiul art. 19 din Statutul U.S.R., la solicitarea Președintelui Nicolae Manolescu, Consiliul Uniunii Scriitorilor din România a fost convocat în ședință extraordinară, cu participarea următorilor membri, prezenți sau reprezentați:

 1. Nicolae Manolescu – președintele U.S.R;
 2. Varujan Vosganian – prim-vicepreședinte;
 3. Gabriel Chifu – vicepreședinte;
 4. Aurel Pantea – Președinte Filiala Alba – Hunedoara;
 5. Vasile Dan – Președinte Filiala Arad;
 6. Calistrat Costin – Președinte Filiala Bacău;
 7. Adrian Lesenciuc – Președinte Filiala Brașov;
 8. Victor Gh. Stan – Președinte Filiala București – Literatură pentru Copii și Tineret;
 9. Radu Voinescu – Președinte Filiala București – Critică, Eseistică și Istorie Literară;
 10. Radu F. Alexandru – Președinte interimar Filiala București – Dramaturgie;
 11. Horia Gârbea – Președinte interimar Filiala București – Poezie;
 12. Nicolae Prelipceanu – membru CUSR;
 13. Aurel Maria Baros – Președinte Filiala București – Proză;
 14. Ion Lazu – membru CUSR;
 15. Peter Sragher – Președinte Filiala București – Traduceri literare;
 16. Leo Butnaru – Președinte Filiala Chișinău;
 17. Irina Petraș – Președinte Filiala Cluj;
 18. Ruxandra Cesereanu – membru CUSR;
 19. Angelo Mitchievici – Președintele Filialei Constanța;
 20. Gabriel Coșoveanu – Președinte Filiala Craiova;
 21. Cassian Maria Spiridon – Președinte Filiala Iași;
 22. Gellu Dorian – membru CUSR;
 23. Nicolae Oprea – Președinte Filiala Pitești;
 24. Ion Radu Văcărescu – Președinte interimar Filiala Sibiu;
 25. Corneliu Antoniu – Președinte Filiala Sud – Est;
 26. Marko Bela – președinte Filiala Tg. Mureș;
 27. Cornel Ungureanu – Președinte Filiala Timișoara;
 28. Lucian Blaga Alexiu – membru CUSR.

 

Necesitatea ședinței extraordinare a Consiliului Uniunii Scriitorilor din România s-a datoratconvocăriiîn data de 07.01.2017 a unei Adunări Generale nestatutare de către un grup de 24 de scriitori, care nici măcar, majoritatea, nu sunt membri ai U.S.R., în care au fost adoptate mai multe măsuri și realese organe de conducere. Totul este un fals grosolan. U.S.R., de la care grupul se revendică explicit într-un comunicat adresat Tribunalului București, nu a convocat, ea, nicio astfel de Adunare Generală. Conform art. 16 din Statutul U.S.R., înscris la Judecătorie în 2013, orice Adunare Generală se convoacă la solicitarea Președintelui, în sesiune ordinară la 5 ani, iar în sesiune extraordinară, când e necesar, la propunerea Președintelui, a Consiliului sau a unei treimi din membrii U.S.R. (peste 800 de membri din cei 2600 ai U.S.R.). Ceea ce nu e cazul convocării la care ne referim. Precizăm că alegerea organelor de conducere ale U.S.R. se face, conform aceluiași articol 16, în adunările generale ale celor 20 de Filiale. Caracterul nestatutar și nelegal al pretinsei Adunări Generale, convocate de grupul minuscul de scriitori, este, în aceste condiții, absolut evident. Nu te poți autointitula U.S.R. (însușindu-ți fără niciun scrupul moral sau juridic toate datele de identificare ale instituției noastre, de la adresa poștală la codul IBAN!) și să încalci totodată prevederile statutare ale adevăratei U.S.R. În plus, pretinsa Adunare Generală Extraordinară a fost convocată de persoane cărora sentința judecătorească nr. 5790/05.04.2016, definitivă, le-a suspendat dreptul de a adopta hotărâri, ca și eventualele lor efecte.

Prin sentința civilă nr. 10916/14.06.2016, definitivă, cu referire la pretinsa adunare generală din 19.03.2016, s-a reținut explicit că persoanele care au făcutconvocarea „au considerat că există posibilitatea convocării câte unei adunări generale de către fiecare dintre membrii Uniunii sau chiar de către terţi pentru a-şi atribui funcţii de conducere sau pentru a lua decizii după cum cred de cuviinţă; în mod evident, nu este necesară pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti pentru a se statua că un asemenea comportament este contrar nu numai normelor statutare, ci şi logicii elementare, având în vedere prevederile clare din toate statutele Uniunii depuse la dosar referitoare la persoanele care pot realiza convocarea, precum şi faptul că o persoană juridică cu un număr mare de membri nu ar putea funcţiona în condiţiile în care convocarea adunării generale s-ar putea realiza de către oricare dintre membri sau de către terţi”. Prin  sentinţa civilă nr. 5790/05.04.2016, definitivă, au fost suspendate efectele pretinselor hotărâri adoptate în cadrul Adunării Generale din 19.03.2016. Prin decizia civilă nr. 548A/18.08.2016, definitivă, s-a reţinut că dlor. Teodorescu Cristian George şi Cipariu Mircea Dan „nu le este permisă îndeplinirea vreunui act în calitate de reprezentanţi ai Uniunii Scriitorilor din România, ei neputând să se folosească de o atare calitate”. Prin sentinţa civilă nr. 10971/04.11.2016, s-a constatat alegerea statutară în anul 2009 şi în anul 2013 a preşedintelui Nicolae Manolescu şi a celorlalte organe actuale de conducere şi reprezentativitatea legală şi statutară a membrilor acestor organe de conducere.

Anterior prezentei ședințe a Consiliului Uniunii Scriitorilor din Romania, la data de 10.01.2017, s-au desfășurat reuniuni ale comitetelor de conducere ale celor 20 de Filiale din țarăși s-a votat invalidareapretinsei Adunări Generale desfășurate nestatutar şi nelegal în data de 07.01.2017, precum și invalidarea, cu consecința lipsirii de efecte, a tuturor pretinselor hotărâri adoptate nestatutar şi nelegal.

 

Față de aceste aspecte, membrii prezenți ai Consiliului Uniunii Scriitorilor din România au adoptat în unanimitate următoarea hotărâre:

 

     Consiliul U.S.R. decide invalidarea pretinsei Adunări Generale desfășurate nestatutar şi nelegal în data de 07.01.2017, precum și invalidarea, cu consecința lipsirii de efecte, a tuturor pretinselor hotărâri adoptate nestatutar şi nelegal.

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI

UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

Nicolae Manolescu