Vineri, 5 octombrie, a avut loc reuniunea Comitetului Director al USR, cu participarea președinților de filiale.

Au fost evocați scriitorii recent dispăruți: Irina Mavrodin, Constanța Buzea, Romulus Vulpescu, Alexandru George, Constantin Țoiu și Cedomir Milenovici.

S-au discutat situația financiară a USR, măsurile care au fost luate și o serie de probleme curente.

Au fost atribuite șase indemnizații de merit scriitorilor: Corneliu Antoniu, Al. Călinescu, Nichita Danilov, Paul Goma, Aurel Pantea și Mihai Zamfir.

S-a decis convocarea, în prima jumătate a lunii decembrie 2012, a Consiliului USR.

Informațiile referitoare la reuniunea Comitetului Director al USR, apărute pe diverse site-uri și bloguri, trebuie luate cum grano salis.

 Comitetul Director