Uniunea Scriitorilor din România aduce la cunoștința membrilor și a publicului faptul că, prin încheierea din 16.01.2020, Judecătoria Sectorului 1 București a constatat că Uniunea Scriitorilor din România a fost înființată prin Decretul 267/1949, nu a fost dizolvată prin Decretul 27/1990 și nici nu a fost transformată în asociație guvernată de dispozițiile Legii 21/1924, fiindu-i aplicabile dispozițiile art. 85 din OG 26/2000, care prevăd că persoanele juridice înființate prin acte de drept public rămân supuse reglementărilor speciale care stau la baza înființării și funcționării lor.

Astfel, instanța a reținut că, față de regimul juridic al Uniunii Scriitorilor din România, aceasta nu este supusă înscrierii în registrul special ținut de Judecătoria Sectorului 1, acesta fiind un registru în care se înscriu exclusiv persanele care se înființează ca asociații si fundații în temeiul OG 26/2000 prin pronunțarea unei sentințe de dobândire a personalității juridice.

Totodată, prin aceeași încheiere, instanța a respins ca nefondată cererea unor intervenienți (Cipariu Mircea Dan, Râpă (Iaru) Florin și Popescu Cristian) prin care s-a solicitat constatarea faptului că Uniunii Scriitorilor din România îi sunt aplicabile dispozițiile OG 26/2000 privind asociațiile și fundațiile.

Pe cale de consecință, prin încheierea din data de 16.01.2020, instanța a confirmat cele precizate de către Uniunea Scriitorilor din România referitoare la faptul că USR nu este o asociație, având, în considerarea modalității specifice de înființare, un regim juridic special, aspect ce atrage și aplicarea unor dispoziții de funcționare și organizare distinct de asociațiile și fundațiile suspuse OG 26/2000.

Această hotărâre vine să confirme ceea ce Uniunea Scriitorilor din România a susținut mereu, respectiv că nu este o asociație, fiind înființată ca persoană de utilitate publică prin act de putere publică.