Critic de teatru si publicist, doctor în Teatrologie.

Născută în Deaj-Mures

Debut în presă: în 1990

Debut în volum: în 1997

Volume publicate:

  1. Luceafărul ’50 – o istorie evenimentială (Cronica, 2000)

(distins de Asociatia Internatională a Criticilor de Teatru (AICT) – sectia Română cu Premiul Special pentru cartea de teatru)

  1. Spoturi pe scenele lumii. Incursiuni în teatrul contemporan (Cronica, 2002);
  2. Iesirea din fasă (Iasi, Princeps Edit, 2004),
  3. Sincretismul în artele spectacolului teatral postbelic (Iasi, Princeps Edit, 2005);
  4. Teatrografii (Iasi, Timpul, 2008).

În colaborare:

  1. Dictionarul teatrului de păpusi, marionete si animatie din România (coord. Cristian Pepino, Galati, Ed. Ghepardul, 1999).

Studii în volume colective:
Genealogii estetice în conceptia regizorală a lui Andrei Serban,  în volumul In medias res. Studii de istorie culturală (coord. Andi Mihalache si Adrian Cioflîncă, Iasi, Ed. Universitătii „Al.I. Cuza”, 2007);
Hamlet si spiritul timpului – de la eroul de tip romantic la alienatul postmodern, în Romantism si modernitate. Atitudini, reevaluări, polemici (coord. Andi Mihalache si Alexandru Istrate, Iasi, Editura Universitătii “Al.I. Cuza”, 2009).

Colaborări:
Colaborator al revistelor culturale Observator cultural, Timpul, Scena, Teatrul Azi, Convorbiri literare, Dacia literară, Cronica, Ateneu etc., al revistelor academice Colocvii teatrale, Euresis, al cotidianelor Evenimentul, România liberă etc. Activitatea publicistică s-a concretizat în mii de cronici teatrale, consemnări, eseuri, studii, recenzii, interviuri, portrete etc.

Traduceri:
– volumul Generalul Henry Berthelot – Jurnal si corespondentă (Iasi, Cronica 1997);
– piesa de teatru  America, visând de Chiori Mizagawa, în antologia Străini din toată lumea. Teatru american contemporan (Bucuresti, Teatrul Azi, 2007).

REFERINTE CRITICE
În volum:
Dictionarul teatrului de păpusi, marionete si animatie din România, (coord. Cristian Pepino, Galati, Ed. Ghepardul, 1999)
Scriitori si publicisti ieseni contemporani, coord. Nicolae Busuioc, (Iasi, Editura Vasiliana, 2002 si 2009)
Sorina Bălănescu, Peisaj iesean cu oameni de teatru si spectacole, (Iasi, Princeps Edit, 2004, p. 96)
Ion Parhon, Pragul iubirii-jurnal de spectator, jurnal de trăitor, (Editura Scrisul românesc, Craiova, 2005, p.213)
Doina Modola, Starea teatrului, scurt\ privire a ultimei jumătăti de veac, în Elisabeta Pop, Teatrul din interior, teatrul din culise, (Oradea Biblioteca Revistei Familia, 2005, p. 369)
Anca Maria Rusu, Spoturi pe scenele lumii, în Spatii literar-teatrale, (Iasi, Opera Magna, 2006, p. 211)
Carmen Mihalache, In căutarea noului, în Urît mai trăiti, domnilor, (Iasi,  Editura Timpul, 2007, p.65)

Alte activităti:

A initiat si coordonat proiectul dramatIS, de promovare prin spectacole-lectură a tinerilor autori ieseni de texte pentru teatru, împreună cu echipa artistică de la Teatrul “Luceafărul” Iasi. Un prim volum Antologia dramatIS a fost editat la Cartea Românească (2008) si lansat în cadrul Festivalului National de Teatru (2008). La Târgul de carte LIBREX 2009, volumul a obtinut Premiul pentru antologie. Cei trei autori selectati sînt Dan Lungu, Lucian Dan Teodorovici si Cătălin Mihuleac.

Selectioner al Festivalurilor de Teatru “Pledez pentru tineri” Piatra Neamt, “ArtForumFest-teatru de club” Iasi , FITCT “Luceafărul” Iasi.

Membră în juriile de specialitate ale Galelor UNITER, festivalurilor de la Galati, Bucuresti, Piatra Neamt, Buzău etc.

Consultant artistic la Teatrul “Luceafărul” Iasi,
profesor asociat la Departamentul Teatru al Universitătii de Arte “George Enescu” Iasi,
secretar general al Asociatiei Internationale a Criticilor de Teatru – Sectia Română,

Afilieri:

Membră a Asociatiei Internationale a Criticilor de Teatru – Sectia Română
Membră a Uniunii Scriitorilor din România

Premii, distinctii:

Nominalizată la Premiile UNITER pt. critică teatrală (2005),
Medalia Meritul cultural clasa I.