ESEU

Însemnări: Florentina NIŢĂ – POEZIA DIASPOREI (III)

  Fără de cer, convieţuind într-o limbă străină   Cînd am aflat de existenţa şi rigoarea în selecţia editorială a colecţiei „Poeţi fără cer”,  am ştiut că primul meu volum de versuri în italiană, aflat deja în pregătire, trebuia să apară sub astfel de auspicii. Demersurile ulterioare, sprijinul competent şi necondiţionat din partea celui care […]

Marius CHELARU: DIN ISTORIA LIRICII TĂTARE (II)

    Am început, numărul trecut, să prezentăm cititorilor noştri pagini din istoria literaturii poporului tătar crimeean, una prea puţin (dacă nu mai deloc) cunoscută în ţara noastră, cel puţin publicului larg. Reamintim, am pornit de la o carte importantă în acest sens, anume Istoria literaturii tătare crimeene, Simferopol, Crimeea, 2001, de Riza Fazîl şi […]

Marius CHELARU: BIBLIOTECA HAIKU

  * Haiku, revistă de interferenţe culturale româno-japoneze, editată sub egida Societăţii Române de Haiku, an 26, nr. 56/ 2016, toamnă – iarnă. Numărul se deschide cu „Noutăţi editoriale” – Călători prin anotimpuri, de Alexandra Flora Munteanu: despre antologia româno-americană de haibun cu acelaşi titlu, semnalată şi în revista noastră; autoarea, cunoscută cititorilor noştri şi […]

Cassian Maria SPIRIDON: Ironia, un duh care slujește poetul

    Quintilian, în Arta oratorică (Editura Minerva, 1974, traducere Maria Hetco), are un capitol, al VI-lea, Despre tropi: „Τρόπος (tropul) este mutarea iscusită a unui cuvînt sau a unei expresii din înţelesul său propriu într-un alt înţeles”. Între tropii enumeraţi și definiţi aflăm: metafora, sinecdoca, metonimia, antonomasia, onomatopeia, catahreza, metalepsa, epitetul, alegoria, aluzia, comparaţia, […]

Margareta PUŞCAŞ – „Prietenia trebuie declarată” (Saul Steinberg)

Spiritele mari se întîlnesc. Cît e de adevărat! Şi ce frumos cresc şi înfloresc în liniştea zilelor şi a nopţilor! Totul e sub semnul „miracolului”: Viaţa, Prietenia… Din acest miracol al prieteniei se nasc spectacole – Mari spectacole! Se scriu cărţi – Cărţi adevărate, de bucurat sufletul! Cît de bine ştie şi înţelege asta actriţa […]

GREGORY RABASSA (1922-2016): COMEMORARE  

GREGORY RABASSA (1922-2016), A CELEBRATION Reading & Conversation The Center for the Humanities The Graduate Center, CUNY 350 Fifth Avenue, Rooms 9204-9206 New York, NY 10016 Fri, Oct 21, 2016, 06:00 PM   Cuvîntul poetului şi editorului Stanley H. Barkan   Prima dată l-am considerat prieten pe Gragory cînd a editat numărul brazilian al revistei […]

Gheorghe SIMON – JURNALUL UNEI ASCEZE (Taina  Tainei)

Orare est laborare, laborare est orare          Se cuvine să tăcem şi să ne înstrăinăm de cele lumeşti, prea multe şi ispititoare, obositoare, pînă la epuizare. Să părăsim, pentru o clipă, faţa lumii, răvăşită, pentru a ne regăsi primeniţi şi primenitori, răbdători pînă la capăt, în războirea de sine, netrîndavi şi învredniciţi, prin iubire şi […]

Al. HUSAR – Izvor de cer

Odată cu lansarea acestui volum, Izvor de cer, de Constanţa Apetroaie, avem impresia că am pus mîna pe inima unui om care a vrut  să ni se dezvăluie. Avem aici o poezie a iubirii, o poezie erotică, un apel la poezia iubirii. O chemare a iubirii este în primul rînd poezia Constanţei Apetroaie. O spune […]

Antonino CAPONNETO – ȘI TĂCEREA ESTE LOGOS (Cîteva note despre poezia Elenei Liliana Popescu)

După cum putem vedea clar în diferite zone ale operei poetice a Elenei Liliana Popescu, şi aici, în fiecare cuvînt, în fiecare vers din acest Cînt de Iubire[1], poezia sa este un discurs deschis către existenţă, către a fi, către schimbarea eternă a lucrurilor, a lumii, a omului, acolo unde „a nu fi”, de fapt, […]

Florentina NIŢĂ-POEZIA DIASPOREI (II), Drumul pornit de sub casă, insule de gînduri, ceva înainte, ceva după

O gîndire migratoare înscrisă pe coordonatele unui spaţiu infinit, la timp predestinat, cărora li se circumscrie temporar, dar cu trăiri profunde. Cum altfel s-ar putea defini monologul liric al poetei Rodica Brad Păuna din volumul bilingv româno-italian Parabola lunii/ Parabola della luna, Editura Limes 2015, versiunea în limba italiană de Rodi Vinau, dacă nu prin […]