Nicolae mareş – GÎNDURI VECHI ŞI NOI

 • Sînt lacrimi  care macină  pînă şi pietre.
 • O  linie vizibil frîntă e cumpăna dreptăţii azi.
 • Uităm, uităm, uităm – iertăm, iertăm, iertăm; trebuie să ne mai şi mişcăm.
 •  Fără o judecată morală de la care să plecăm – în sofisme  ne împotmolim.
 • Am văzut Judecata dreaptă: a ieşit din  Tribunal  desfigurată.
 • Nimic nu deformează (împietează) judecata mai mult ca mînia.
 • Fapta, doar fapta, rămîne farul călăuzitor în viaţă sau cum spunea Iorga: cînd chemi la muncă, să te văd cu sapa în mînă.
 • Fără o bună rînduială în fapte, nu vei afla de partea cui e dreptatea.
 • Nu  crede  în cei care îşi schimbă stindardele sau opţiunile precum şosetele.
 • Ecourile care  te-ajung din pustiu te-ajută să nu te  scufunzi  în nisip.
 • De lăudăros fugi şi leapădă-te ca de ciumă.
 • Lauda făcută în public obligă, atît pe cel care a făcut-o, şi – mai abitir – pe cel care a primit-o.
 • Sînt şi laude care te defăimează.
 • Cine munceşte pentru a fi lăudat termină prin a fi înjurat.
 • Lauda îngraşă doar pentru scurtă vreme.
 • Ele, singurele: ele – faptele – se pot încheia cu laude.
 • Un cui, şi-acesta strîmb, bătut în coşciug: iată lauda ciocoiului nătîng.
 • Doar timpul îmi va arăta cît  i n t e r e s  a fost în lauda ta.
 • Interesele celui care te laudă sînt în general bătălii de cursă lungă.
 • Să ştiţi că lăcomia, pînă la urmă,  crunt  se răzbună.
 • Vine o vreme cînd doar cu apă ne mai vindecăm….
 • Lenea face din om neom.
 • Uneori memoria ne suportă tot mai greu. Oare de aici şi festele pe care ni le face?
 • Nu pierde cel care în noroc crede. Nu-i un păcat să crezi şi să divinizezi soarele care dă strălucire faptelor.
 • Şlefuieşte-ţi ideea pînă ce ca un diamant străluceşte. Şi numai după aceea vinde-o.
 • Unii îngroapă ideile de-a valma: cele bune cu cele rele. Numai aşa putrefacţia e la ea acasă.
 • Şlefuindu-ţi planurile şi ideile, aşa viaţa ţi-o prelungeşti.
 • Să nu mori pentru ideile pe care nu le ai, şi nici pentru cele străine firii tale.
 • N-aveţi teamă! Ideile mari sau bune se promovează singure.  Reclama lor e de prisos.
 • Culmea ipocriziei. Să ascunzi mişelia-n zîmbet.
 • Pînă la proba contrară, puteţi credea şi-n ipoteze. Ele nu costă nimic.
 • Nu vă îndoiţi: romanticii se vor trezi pînă la urmă. Foamea îi va (a)duce la realitate.
 • Deseori încrederea netezeşte drumul pagubei.
 • O iau razna şi  cei  aproape de ţintă, chiar cu ochii pe ea.
 • Îndoială? A înţelepţilor socoteală.
 • Puterea ţi-o cunoşti? Poţi să îndrăzneşti!
 • Întrebările multe şi repetate din  mari încurcături te scoate.
 • Întrebare bună – minte pe măsură a celui care o pune.
 • Mintea ţi-o şlefuieşti învăţînd. Niciodată trîndăvind.
 • Cu învăţătura să rămîi însurat toată viaţa.
 • Fii fără grijă. Învăţătura nimeni nu ţi-o fură.
 • Învăţătura bătrînilor are în ea trăinicie şi statornicie.

Şi dobitoacele care vor învăţă ceva mai uşor!

 • Sfaturile – au şi ele sfetnicii lor.
 • Folosind toate simţurile,   înveţi mai uşor şi cu spor.
 • Mintea tînără nu-i obosită; ea se lasă mai uşor modelată şi desţelenită.
 • Dacă o înţelegi, greşala îţi poate veni în ajutor.
 • Învinge numai cel dornic şi pregătit să învingă!
 • Printre vajnicii temerari daţi şi de temerari întîmplători.
 • Puţini dintre dezmoşteniţii soartei îşi mai redobîndesc moştenirea.
 • Cu tămîia nu se vindecă jignirea.
 • Numai cel care cunoaşte şi respectă firea lucrurilor şi menirea muncii mare meşter devine.
 • Cu timpul, leneşii devin atît de răi că nu mai poţi crede în ei.
 • Cînd te supui voinţei altora, ca o frunză în vînt e libertatea.
 • Nu vor să fie liberi cei care se tem de libertate.
 • Libertatea-i sănătatea sufletului luptător nu a celui cîrtitor.
 • În bunăstare se află şi o parte din libertatea nemăsurată.
 • Bunăcreşterea are şi reguli nescrise; acestea-s cele venite din bunul simţ.
 • Limba l-a mlădiat pe poet sau poetul a mlădiat limba?
 • Limba-i creator de punţi! Vizibile şi invizibile.
 • Nu disemina tot ce ai pe limba ta.
 • De tine depinde ce cuvinte alegi: din cele care sugrumă sau din cele care alintă.
 • La bîrfitori muşchii limbii sînt mai tari ca oţelul.
 • Limba ţi-aduce prieteni sau duşmani,  în faţă şi-n casă.
 • Limba linguşitorului are pe ea şi miere şi fiere.
 • Cel care în linguşitori se încrede, mai devreme sau mai tîrziu, capul şi-l va pierde.
 • Rolul primordial al matematicii: de-a rîndui şi mobila mintea.
 • Concluzia nutriţioniştilor: mîncarea de dimineaţă îţi dă mai multă viaţă.
 • Defectul neîndreptat – ca o ghiulea la picior i-a stat.
 • Mărirea nemeritată – povară pentru întreaga viaţă.
 • Etalonul bunei cuviinţe – măsura.
 • Îmbuibatul nu va fi niciodată cumpătat, nu ştie ce-i măsura.
 • Numai mîinile şi mintea ne-au civilizat.
 • Mîndria bine măsurată să fie pusă  în fiecare poartă.
 • Ocara: sora mai mare  a mîniei.
 • Tărăgănînd lucrurile  înăbuşi din mînia acumulată.
 • Spunea Pavel din Tars: Soarele să nu apună peste mînia voastră. Cine mai ştie asta?
 • Vrei să demaşti minciuna? Nu începe cu ură!
 • Minciuna şi ruşinea nu stau sub acelaşi acoperiş.