Data şi locul naşterii: 26 aprilie 1955, Suceava

Nume purtat anterior: SUMANARU

Domiciliul: str. Dragoş Vodă nr. 4 A, 720 184 SUCEAVA

Studii:

 

 • 1974-1978: Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Limbi Străine, specializarea Limba şi Literatura Franceză-Limba şi Literatura Engleză; media 9,81 la absolvirea facultăţii şi 10 la examenul de diplomă; recomandare pentru învăţământul superior şi cercetare
 • 1997 :  Doctor în Filologie, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, cu teza:  Patrick Modiano – une lecture multiple, coordonator : Prof. univ.dr. Irina Mavrodin. Diploma  Seria P nr. 0001826

 

Debut publicistic :

 

 • Elena – Brânduşa SUMANARU,  Gabriel Liiceanu, „Încercare în politropia omului şi    a culturii”, în Dialog, nr. 10, 1981 Iaşi, p. 5.
 • Elena – Brânduşa SUMANARU,  Mircea Nedelciu, „Efectul de ecou controlat”, în Opinia Studenţească, nr. 7-8, 1982, Iaşi, p. 7.
 • Elena – Brânduşa STEICIUC : De la Pearl Harbour la Hiroshima, în Luceafărul, nr. 42, 1986, Bucureşti, p. 6.

 

Debut editorial :

 

Florin VASILIU, Brânduşa STEICIUC, Interferenţe lirice. Constelaţia HAIKU, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1989, 290 p., ISBN 973-35-0042-9

 

     Cărţi  publicate ca autor unic:

 

 • Elena – Brânduşa STEICIUC, Précis de littérature française du XIXe siècle. Le Romantisme, Editura Euroland, Suceava, 1997, 131 p., ISBN 973-98040-1-2
 • Elena – Brânduşa STEICIUC, Le siècle des Lumières, Editura Universităţii din Suceava, 1998, 168 p., ISBN 973-98389-5-2
 • Elena – Brânduşa STEICIUC, Patrick Modiano : une lecture multiple, Editura Junimea, Iaşi, 1998, 289 p., ISBN 973-37-0314-1
 • Elena-Brânduşa STEICIUC, Panorama des littératures francophones. Le roman, Editura Universităţii din Suceava, 2001, 259 p., ISBN 973-8293-31-9
 • Elena-Brânduşa STEICIUC, Literatura de expresie franceză din Maghreb. O introducere,  Editura Universităţii  din Suceava,  2003, 120 p., ISBN 973-666-018-4
 •  Elena-Brânduşa STEICIUC, Pour introduire à la littérature québécoise,  Editura Universităţii din Suceava, 2003, 275 p., ISBN 973-666-5
 • Elena-Brânduşa STEICIUC, SIMBIOZE / SYMBIOSES Editura Universităţii din Suceava, 2003, 226 p., ISBN 973-666-047-8
 • Elena – Brânduşa STEICIUC, Horizons et identités francophones, cu o prefaţă de Irina Mavrodin, Editura Universitatii din Suceava, 2006, 261 p., ISBN (10) 973-666-213-6 ISBN (13) 978-973-666-213-3 (ediția a II-a, Ed. Cartier, Chișinău, 2012)
 • Elena – Brânduşa STEICIUC, La francophonie au féminin,  cu o prefaţă de Liliane Ramarosoa, Editura Universitas XXI, Iaşi, 2007,  142 p., ISBN 978-973-7889-59-1(ediția a II-a, Ed. Cartier, Chișinău, 2012)
 • Elena – Brânduşa STEICIUC, Fragments francophones, avec une préface de     Michel Beniamino, Editura Junimea, Iaşi, 2010, 192 p., ISBN 978-973-37-1429-3 (ediția a II-a, Ed. Cartier, Chișinău, 2012)

 

Capitole de cărţi:

 

 • Elena-Brânduşa STEICIUC, Rythmes de la vie et hospitalité.  Roumanie în Le livre  de l’hospitalité. Accueil de l’étranger dans l’histoire et les cultures, (p. 240-255) sous la direction d’Alain Montandon, Paris, Editions Bayard, 2004, ISBN 2-227-47207-3
 • Elena-Brânduşa STEICIUC, Identités et cultures balkano-méditerranéennes dans l’oeuvre de Panait Istrati în Francophonie et multiculturalisme dans les Balkans, p. 69-83, (coordonator : Efstratia Oktapoda-Lu, introducere : Pierre Brunel), Paris, Edition Publisud, 2006, ISBN 2-86600-984-3
 • A. CĂILEANU, S. DODAN, C. DIMITRIU-PANAITESCU, D. NICA, D. OPREA, L. POPOIU, S. POPOIU, Elena-Brânduşa STEICIUC, Canada francofonă. Dicţionar de autori (A-B), Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2007, 170 p, ISBN 978-973-152-012-4
 • Elena – Brânduşa STEICIUC, Une écrivaine « migrante » : Abla Farhoud, in Parcours québécois. Introduction à la littérature du Québec, p. 192-198, (Pierre Morel, ed.) Editura Cartier, Chişinău, 2007, ISBN 978-9975-79-141-0
 • Elena – Brânduşa STEICIUC, Assia Djebar : « Les Impatients », une préfiguration de l’œuvre à venir in Assia Djebar, sous la direction de Najib Redouane et Yvette Benayoun-Szmidt, p. 103-115, Ed. de l’Harmattan, Paris, 2008, ISBN 978-2-296-05194-2
 • Elena – Brânduşa STEICIUC, Des clandestins marchant « comme des morts » : « Harraga » de Boualem Sanssal, in Clandestins dans le texte maghrébin de langue française, sous la dir. de Najib Redouane, p. 183-191, Ed. de l’Harmattan, Paris, 2008, ISBN 978-2-296-065000-0
 • Elena – Brânduşa STEICIUC, Identité et gémellité dans « La Trilogie des jumeaux » d’Agota Kristof, in Mémoire et présence du passé dans le roman français et francophone contemporain, Departamento de Filologia Francesa, UNED, Madrid, corso 2008-2009, p. 100-113
 • Corina Dimitriu-Panaitescu (coord. general),  Maria Pavel, Cristina Petras, Dana Nica (coordinatori), DICTIONAR DE FRANCOFONIE CANADIANA, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, 2011, ISBN 978-973-703-625-4, 879 p., Elena – Brânduşa STEICIUC (autor), p. 82-84; 117-118; 153-154; 420-424;543-545
 • Ursula MATHIS-MOSER et Birgit MERTZ-BAUMGARTNER (dirs), Dictionnaire des écrivains migrants de langue française. Passages et ancrages, Paris, Honoré Champion, 2012. Elena – Brânduşa STEICIUC (autor): Iulian, Rodica: p. 429-430 ; Svit, Brina : p. 797-799
 • Elena – Brânduşa STEICIUC, Oana Orlea in Ecrivains roumains d’expression française, de Macedonski à Visniec (dictionar), coord. Paul Miclau, Emilia Bondrea, Valentina Marin Curticeanu, Tamara Ceban, Bucureşti, Ed. Fundaţiei România de mâine, 2013, ISBN 978-606-20-0108-7, pag. 342-348.

 

Traduceri:

 

 • Patrick Modiano, Călătorie de nuntă. Fotograful, Prefaţă şi tabel cronologic de Elena-Brânduşa Steiciuc, traduceri de Elena-Brânduşa Steiciuc şi Diana Bolcu, Bucureşti, Ed. Univers, 1996
 • Vladimir Jankélévitch, Pur şi impur, traducere de Elena-Brânduşa Steiciuc, Bucureşti, Ed. Nemira, 2001
 • Jean Burgos, Imaginar şi creaţie, traducere coordonată de A. M. Constantinescu şi Elena-Brânduşa Steiciuc, Bucureşti,  Ed. Univers enciclopedic, 2003
 • Oana Orlea, Alexandra iubirilor, traducere de Elena-Brânduşa Steiciuc, Bucureşti, Editura Compania, 2005.
 • fragmente din : Michel Tournier, Antonin Artaud, Louis Guilloux, Luc Lang, Patrick Modiano, Anne Hébert, Assia Djebar, Olivier Rolin, Patrick Chamoiseau, Daniel Maximin, Tahar Ben Jelloun, în presa literară (regională şi naţională)

 

Referinţe critice, receptare:

 

 • Paul Dugneanu: Poezie şi cunoaştere în Luceafărul, nr. 45, 11.11.1989, p. 6 (despre Interferenţe lirice. Constelaţia HAIKU)
 • Nicolae Rotund: Însemnări de lectură. Interferenţe lirice, în Tomis, nr. 10 (236), octombrie 1989 (despre Interferenţe lirice. Constelaţia HAIKU)
 • Nicolae Cârlan: Constelaţia HAIKU, în Astra, an XV, nr. 6 (225), Braşov 1990, p. 5 (despre Interferenţe lirice. Constelaţia HAIKU)
 • Iolanda Vasiliu: Revista revistelor literare franceze in Convorbiri literare, nr. 11, 1996, p. 99 (despre contribuţia mea la nr. 115-116, 1996 al revistei SUD, Marseille, dedicat lui Lucian Blaga)
 • Grete Tartler: Actualitatea editorială: fotografii pentru fiecare clipă, în România literară, nr. 38, 1996, p. 19 (despre traducerea şi prefaţa romanului  Călătorie de nuntă de Patrick Modiano)
 • Paul Gellings: Patrick Modiano: poésie et mythe, Ed. Lettres Modernes Minard, Paris, 2000, p. 59; 96; 163; 206 (despre Patrick Modiano- une lecture multiple)
 • Mircea Iorgulescu: Horizons et identités francophones (recenzie), Radio France Internationale, 28.09.2006
 • Pierre Morel: Parcours québécois. Introduction à la littérature du Québec, Ed. Cartier, Chisinau, 2007, p. 14 (despre Pour introduire à la littérature québécoise)
 • Alex Ştefănescu: Autori despre care ar trebui să se vorbească mai des, în România literară, nr. 18, 9 mai 2008, p. 10 (despre LA FRANCOPHONIE AU FÉMININ)
 • Efstratia Oktapoda, recenzie despre lucrarea La francophonie au féminin, in INTER-TEXTES, Revue annuelle du laboratoire de littérature comparée de l’Université Aristote de Thessalonique, ISSN 1109-5997, no. 10/ 2008,  p. 322
 • Indexare în Bulletin d’information de la Société d’Histoire Littéraire de la France (octobre 2010, p. 4) a volumului meu Fragments francophones (2010)

 

Premii, distincţii, burse:

 

 • 1999, mai; noiembrie – Bursă de tipul Aide à la traduction (prin competiţie) de la Ministère de la Culture et de la Communication (Franţa) concretizată prin stagii la : Collège International des Traducteurs Littéraires, Arles; Institut Charles V, Paris ;
 • 2003, iulie-august  – Bursă postdoctorală de tipul Faculty Enrichment Program (prin competiţie) de la International Council for Canadian Studies, concretizată printr-un stagiu la Universitatea Laval, Québec, la Centre Interuniversitaire de Recherche en Littérature et Civilisation Québécoises (CRILCQ) în vederea elaborării unui suport pentru cursul Littérature et civilisation québécoises
 • Bursa (prin competitie) de la Agence universitaire de la Francophonie pentru participarea la al XXII-lea Congres al C.I.E.F.(Conseil International d’Etudes Francophones), 29.06.-06.07.2008, Limoges (Franţa)
 • Bursa (prin competitie) de la Agence universitaire de la Francophonie pentru participarea la al XXIII-lea Congres al C.I.E.F.(Conseil International d’Etudes Francophones), 21.06.-02.07.2009, New Orleans, S.U.A.
 • Bursa (prin competitie) de la Agence universitaire de la Francophonie pentru participarea la al XXIV-lea Congres al C.I.E.F.(Conseil International d’Etudes Francophones), 25.06.-04.07.2010, Montréal, Canada
 • Premiul pentru traducere al Societăţii Scriitorilor Bucovineni (2002)
 • Chevalier dans l’Ordre des « Palmes Académiques », Franţa ( 2004)

Membru în asociaţii literare şi ştiinţifice:

 • 2013: membru al Association des amis de Panait Istrati, Lyon, Franța
 • 2008: membru fondator al Asociației culturale „Irina Izverna-Tarabac și Irina Mavrodin”, București, cu funcția de președinte
 • 2007: membru fondator al A.R.D.U.F. (Asociaţia Română a Departamentelor Universitare Francofone), din 2010 : Preşedinte
 • 2006: membră a  C.I.E.F. (Conseil International d’Études Francophones), Louisiana, Statele Unite ale Americii
 • 2005: membră a A.L.M.I. (Alliance Littéraire Maghrébine Internationale), Toronto, Canada
 • 2003: membră a A.I.E.Q. (Association Internationale des Etudes Québécoises,   Québec, Canada
 • 2003: membră a C.E.A.C.S. (Central European Association for Canadian Studies – Association d’Études Canadiennes en Europe Centrale), Brno, Slovacia
 • 2002: membră a G.R.E.F. (Groupe de Recherche Espaces Francophones), Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
 • 1999 – 2001 : membră a ATLAS (Assisses de la Traduction Littéraire à Arles), Franţa
 • 1996 – 1998 : membră a I.A.D.A. (International Association for Dialogue Analysis)   Bologna
 • 1995 – în prezent : membră a Societăţii Scriitorilor Bucovineni; din 2010: membru în Comitetul director
 • 1988 – 1990 : membră a Comisiei de folclor a Academiei Române

 

e-mail: selenabrandusa@yahoo.com

tel.  + 40 (0)230 520 386; 0744 520387

Leave a Reply