Către

USR – filiala IAŞI

Subsemnatul, Lucian VASILIU, depun candidatura pentru alegerile din data de 4 oct. a.c., pentru COMITETUL DE CONDUCERE AL FILIALEI IAŞI, cu următorul succint program:

 

1. Continuitate susţinută în efortul de promovare a scriitorului, a lecturii, a actului cultural de calitate;

2. Prezenţă asiduă în spaţiul public (colocvii, simpozioane, festivaluri, târguri de cărţi, concursuri literare, emisiuni radio-tv ş.a.), pentru cultivarea tradiţiilor şi a spiritului creator;

3. Promovarea limbii române expresive, corecte, a spiritului civic, a valorilor reprezentative.

 

Lucian VASILIU

 

 

19 sept. 2013, IAŞI

Leave a Reply