Ca membru al Comitetului Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor, dacă voi fi ales, îmi propun să contribui la atingerea următoarelor obiective.

  1. Beneficiind de experienţa de jurnalist, mă voi preocupa ca împreună cu colegii din comitet să identificăm surse de finanţare pentru restaurarea şi amenajarea cabanei de la Bârnova cu toate utilităţile necesare unei Case de creaţie, precum şi pentru construirea de cabane pe cele 700 de metri de teren din marginea pădurii Bârnova date în folosinţă filiale noastre.
  2. În perspectiva aniversării unui veac şi jumătate de la apariţia revistei “Convorbiri literare” din martie 2017, voi propune şi iniţia acţiuni privind pregătirea sub toate aspectele, inclusiv editorial (volume de mărturii, documente etc.) a acestei mari sărbători a culturii şi literaturii române, pregătire ce trebuie să înceapă de pe acum.
  3. Voi acţiona pentru colaborarea mai strânsă şi mai amplă a filialei cu instituţiile de cultură şi academice importante (Institutul Cultural Romîn, Muzeul Literaturii Române, Centrul Naţional de Studii şi Memorialul de la Ipoteşti, Biblioteca “Gh.Asachi”, Universitatea “Al.I.Cuza”, Universitatea “Petre Andrei”, Inspectoratul Şcolar Judeţean) şi cu cele de spectacole (Teatrul Naţional, Opera Naţională, Filarmonica Moldova, Teatrul Luceafărul, Ateneul Tătăraşi). Stabilirea de parteneriate punctuale cu instituţiile publice şi private mass-media (ziare, posturi de radio şi televiziune) va constitui în ce mă priveşte o preocupare permanentă.
  4. Mă voi strădui să determin o sporire a exigenţelor privind analiza şi selecţia dosarelor de primire în Uniunea Scriitorilor şi stabilirea juriilor de acordare a premiilor filialei.
  5. Voi propune şi organiza la Iaşi, Chişinău şi în alte localităţi de pe ambele maluri ale Prutului manifestări literar-artistice aniversative şi comemorative (Ziua Limbii Române, medalioane, simpozioane, recitaluri, lansări de carte etc.) în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova şi cu sprijinul Consulatului general al R.M. din Iaşi.

 

 

Constantin Coroiu

Leave a Reply