Data naşterii

19 martie 1939

Studii

Facultatea de Electrotehnică din Institutul Politehnic Iaşi, promoţia 1960.

Debut

Volumul de versuri Cercuri concentrice în albastru, apărut la Editura

Universitas XXI din Iaşi, în anul 2001.

Cărţi publicate

După debut, următoarele volume de versuri: Lumină definitivă – în 2002

şi   Pasul mare – în 2004,  ambele  la  Editura  Universitas XXI  din  Iaşi;

              Evadare continuă – în 2007, la Editura Junimea din Iaşi;  Aşteptări – în

2007, la Editura Princeps Edit din Iaşi;  Singurătatea materiei – în 2008,

              Linii de contur – în 2008, Pe faţa cealaltă a clipei – în 2009,  Jurnal de        

gânduri – în 2010, Rod şi ofrandă – în 2012 şi Manuscrisele  de  la apa

Moldovei – în 2013, la Editura Vasiliana΄98 din Iaşi.

Date de contact: Bucureşti,  Sectorul 4,  str. Cărămidarii de Jos,  nr. 3,  bl. 75,  sc. C,  apt 116.

Telefoane: 021 3300738,  0726 908982,  0770 393631.

E-mail: alexandruspataru39@yahoo.com

Leave a Reply