Cărți publicate:

 

Poezie

Răstignit pe un fir de nisip, Editura George Sanda, 1997

Răspântii pustii, Editura George Sanda, 2001

Hermeneutica iubirii, Editura George Sanda, 2003

Teroarea clepsidrei, Editura George Sanda, 2003

Crochiuri, umbre, Editura George Sanda, 2008

Ecoul umbrelor, Editura George Sanda, 2011

Proză

Drumul, simbolul Golgotei, Editura George Sanda, 1997

Singurătatea măștilor, Editura George Sanda, 2001

Carnavalul măștilor, scrieri gnomice, Editura  George Sanda, 2004

Teatru

Post de observație, Puntea și podul, Capete de drum, Editura George  Sanda, 2002

Prioritățile dragostei, Averea dragostei, Harul iubirii, Iubirea  totală, Căsătorie prenupțială, vol.

II, Editura George Sanda, 2007

Monografii

Veronica Micle,  Editura Cartea Românească, 1972, ediția a II-a, cu subtitlul Destinul o unei mari iubiri, Editura George Sanda, 1994

     Otilia Cazimir, Editura Cartea Românească, 1984

Magda Isanos, Destinul unei mari poezii, Editura George Sanda, 2005

Eseu

Destine, Veronica Micle, Destinul unei mari iubiri, Otilia Cazimir, Destinul unei vieți neîmplinite,

              Magda Isanos, Destinul unei mari poezii, Editura George Sanda, 2005

Adevărul înlănțuit, Editura George Sanda, 2010

Cioburi de lumină, Editura George Sanda, 2013

Istorie literară

      G. Topîrceanu, inedit, Editura George Sanda, 1997

Contribuții inedite la istoria literaturii române, manuscrise, documente mărturii și mărturturi-

              siri din Colecția George Sanda : Nichita Stănescu, G.Topîrceanu, Radu Gyr, Otilia Cazimir,

              Magda  Isanos, Coca Farago, Constanța Marino-Moscu, Mihail Drumeș, vol. I, Editura

George  Sanda, 2001:. Corespondență din Colecția George Sanda. Emitenți: G. Topîrceanu,

            , Otilia Cazimir, Ioanid Romanescu, Ana Mâșlea, vol. II, Editura George Sanda, 2009, Corespondență, documente, acte din colecția George Sanda, Destinatari și emitenți G. Topîrceanu

și Otilia Cazimir, vol III, Editura George Sanda, 2013

Gnomice

Așchii de gând, Gnomice, ediția I-a, 1313, ediția a II-a, 1813, ediția a III-a, 3113, apărute în

Editura George Sanda, în 2002, 2003, 2004

Artă

Pensula și dalta, Alexandrina și George Sanda, Editura George Sanda, 2009

 

Ediții ingrijite și prefațate:

Calistrat Hogaș, În Munții Neamțului, în colaborare cu G.G.Ursu, Editura Tineretului, 1961; Alecu Russo, Cântarea României, în colaborare cu G.G.Ursu, Editura Tineretului, 1961; Alexandru Vlahuță, Iubire, Editura pentru literatură, 1965; Ioan Slavici, Amintiri ( Amintiri, Lumea prin care am trecut, Fapta omenească, Articole ), Editura pentru literatură; Otilia Cazimir, Baba Iarna intră-n sat și alte poezii, Editura Ion Creangă, 1972; Inscripții pe mar-ginea anilor, Editura Junimea, 1973; Scrieri despre teatru, Editura Junimea, 1977; G. Topîrceanu, Topîrceanu scrie și desenează pentru copii, Editura Junimea, 1970; Minunile Sfântului Sisoe, Editutra Junimea, 1972; Poezii și desene pentru copii, Editura Ion Creangă, 1982; Minu-nile Sfântului Sisoe, ediție integrală, Editura George Sanda, 1992; Țiganul în cer, text inedit. Editura George Sanda, 2001; G. Topîrceanu scrie și desenează, ediția a III-a, Editura George Sanda, 2008; Dicționar de rime, inedit, Editura George Sanda, 2008.

Leave a Reply